Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۰۱ آذر ۱۳۹۸ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

زمين شهرکي

زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش زمین - زیربنا در نوشهر : فروش زمین شهرکی در شمال . خرید زمین در نوشهر . خرید زمین با مجوز ساخت در نوشهر . خرید و فروش قطعه زمین شهرکی سمت جنگل های منطقه ونوش نوشهر مازندران در شمال کشور با مجوز ساخت و سند تکبرگ
اطلاعات کامل
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش زمین - زیربنا در نوشهر : خرید زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . خرید زمین شهرکی فروشی شمال . فروش زمین شهرکی در منطقه جنگلی در نوشهر در شمال کشور مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل و دریا
اطلاعات کامل
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش زمین زیربنا در نوشهر : زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . خرید زمین شهرکی فروشی شمال . فروش زمین شهرکی در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل دریا
اطلاعات کامل
زمین شهرکی جنگلی در رویان
فروش زمین - زیربنا در رویان : فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در رویان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
اطلاعات کامل
زمین زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
فروش زمین - زیربنا در نوشهر : فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
اطلاعات کامل
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش زمین - زیربنا در نوشهر : فروش زمین داخل شهرکی مجوز دار در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور
اطلاعات کامل
زمین درویش آباد سرخرود در شمال
فروش زمین 300 زیربنا در شمال : زمین شهرکی در شمال . قطعه زمین ارزان قیمت فروشی داخل شهرک سمت دشت و شالیزار در شمال روبروی درویش آباد در سرخرود داخل بافت مسکونی بوده ودارای سند تکبرگ و جواز ساخت میباشد و مناسب خرید زمین ارزان میباشد
اطلاعات کامل
زمین ونوش جنگلی در نوشهر
فروش زمین 250 زیربنا در نوشهر : زمین شهرکی ارزان قیمت در نوشهر. زمین فروشی ارزان و زیر قیمت در شهرکی جنگلی در ونوش نوشهر در شمال کشور استان مازندران با مجوز ساخت و انشعابات و داخل بافت مسکونی با ویو جنگل مناسب خرید و ساخت ویلا جنگلی
اطلاعات کامل
زمین جنگلی عالم کلا در رویان
فروش زمین 1040 زیربنا در رویان : فروش زمین متراژ بالا در رویان شمال. زمین شهرکی فروشی در رویان در منطقه جنگلی عالم کلا در بین رویان و سیسنگان در نزدیکی ونوش در شمال کشور استان مازندران با متراژ بالا و سند ششدانگ و جواز ساخت داخل بافت
اطلاعات کامل
زمین ونوش جنگلی در رویان
فروش زمین 314 زیربنا در رویان : فروش زمین شهرکی در رویان. زمین ارزان قیمت داخل شهرک جنگلی در رویان بین نوشهر و نور در فاصله بین رویان و سیسنگان در منطقه ویلایی نشین ونوش با مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی و ویو جنگل و دریا میباشد
اطلاعات کامل
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش زمین 860 زیربنا در نوشهر : قطعه زمین فروشی داخل شهرک جنگلی در نوشهر. زمین متراژ بالا مناسب ساخت و ساز در نوشهر در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و سند مالکیت و ویو عالی دریا و جنگل
اطلاعات کامل
زمین ونوش جنگلی در نوشهر
فروش زمین 340 زیربنا در نوشهر : زمین شهرکی فروشی در نوشهر . فروش زمین قواره ای داخل شهرک در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور استان مازندارن با قیمت مناسب. قطعه زمین فروشی داخل بافت مسکونی بوده و دارای مجوز ساخت ویلا میباشد
اطلاعات کامل

محبوب ترین های زمين شهرکي

آخرین اخبار سایت