Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

زمین شهرکی

زمین شمال در محمودآباد
فروش زمین 300 زیربنا در محمودآباد : زمین شهرکی شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش زمین داخل شهرک سمت دشت و سیصد متری ساحل و داخل بافت در محمود آباد ، شمال
اطلاعات کامل
زمین شمالی در نوشهر
فروش زمین 500 زیربنا در نوشهر : زمین نوشهر شمال . فروش قطعه زمین داخل شهرک با ویوی جنگل و داخل بافت و نخاله ریزی و قلطک کاری شده و آماده برای ساخت ویلا در شمال نوشهر .
اطلاعات کامل
زمین شمالی در نوشهر
فروش زمین 400 زیربنا در نوشهر : فروش زمین داخل شهرک جنگلی در نوشهر شمال. فروش زمین شهرکی سمت جنگل و کوه و با مجوز ساخت و داخل بافت در شمال،نوشهر،مازندران.
اطلاعات کامل
زمین شمالی در نوشهر
فروش زمین 270 زیربنا در نوشهر : زمین شهرکی جنگلی ویلایی نوشهر . فروش قطعه زمین قواره ای شهرکی سمت کوه و جنگل با جواز ساخت و داخل بافت و شهرک با نگهبانی در شمال ،نوشهر ، مازندران.
اطلاعات کامل
زمین شمالی در نوشهر
فروش زمین 300 زیربنا در نوشهر : زمین شهرکی جنگلی نوشهر شمال . فروش زمین داخل شهرک جنگلی با ویوی کوه و جنگل با جواز ساخت در شمال ،نوشهر،مازندران.
اطلاعات کامل

محبوب ترین های زمین شهرکی