Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا

ویلا رویان

زمین جنگلی در رویان
خرید زمین جنگلی رویان | خرید زمین سمت جنگل رویان | خرید زمین جنگی داخل بافت رویان | زمین فروشی سمت جنگل داخل بافت مسکونی در محیطی ویلای دارای انشابات اب برق گاز کنار جنگل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید
زمین - زیربنا در رویان - زمین قواره ای در رویان ...
قیمت : 221,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا جنگلی رویان | خرید ویلا در رویان | خرید ویلا کنار جنگل رویان | این ویلا فروشی کنار جنگل در محیطی ویلا در دارای دو نبش نوساخت با تراس رو جنگل دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده و سرسبر
ویلا 270 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی شهرکی در رویان
ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در مازندران رویان . ویلا شمال در رویان . فروش ویلا در منطقه ونوش رویان . ویلا دوبلکس و نوساز شهرکی در رویان . خرید ویلا در شمال . ویلا فروشی در مازندران
ویلا 380 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 2,100,000,000 میلیون تومان
ویلا دید به دریا و جنگل در رویان
خرید ویلا شهرکی در رویان . ویلا با دید عالی به جنگل و دریا در رویان . خرید ویلا شمال . ویلا در مازندران رویان . ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل در رویان . فروش ویلا در منطقه ونوش بین نوشهر و رویان .
ویلا 300 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در رویان
خرید ویلا شهرکی رویان | خرید ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | این ویلا فروشی داخل شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ سرسبز کنار جنگل دارای نگهبانی شبانه روزی و دارای لوازم زندگی دارای تراس رو به جنگل
ویلا 417 زیربنا در رویان - ویلا شمال در رویان ...
قیمت : 1,850,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا جنگلی رویان | ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | قیمت ویلا | این ویلا فروشی سمت جنگل در محطی ارام دارای حیاط بزرگ و جنگلی با بنای مبله شده کامل که با تراس رو به طبیعت رویان
ویلا 140 زیربنا در رویان - ویلا شمال در رویان ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
ویلا داخل شهرک در رویان
خرید ویلا شهرکی در رویان | خرید ویلا داخل شهرک رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا حیاط دار | خرید ویلا اطراف رویان | ویلا فروشی سمت جنگل | خرید ویلا نوساخت در شمال | فروش ویلا کیلید نخورده در رویان |
ویلا 180 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 2,100,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا شهرکی در رویان | خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان | ویلا حیاط دار در مازندران | خرید ویلا جنگلی | ویلا فروشی سمت جنگل رویان | ویلا داخل شهرک با نگهبانی دائمی اطراف جنگل با حیاط بزرگ و تراس
ویلا 530 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 3,200,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت جنگل در رویان
خرید ویلا جنگلی در رویان | ویلا سمت جنگل | خرید ویلا جنگلی در رویان | خرید ویلا اطراف جنگل | ویلا سنددار در رویان | خرید ویلا خیاط دار رویان | این ویلا فروشی کنار جنگل با حیاط بزرگ و درخت کاری شده
ویلا 130 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
زمین شهرکی جنگلی در رویان
فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در رویان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در رویان
فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس مدرن و نوساز در رویان مازندران به همراه روف گاردن ، حیاط محموطه سازی شده ، سند مالکیت و ویوی عالی به جنگل
ویلا 530 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 3,200,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان
ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا جنگلی تریبلکس سبک اتریشی و داخل شهرکی در رویان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و ویوی عالی جنگلهای دامنه البرز
ویلا 260 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
ویلا بنجیکول جنگلی در رویان
فروش ویلا شهرکی در رویان شمال کشور مازندران. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگلی با بنای دوبلکس و نمای رومی و دارای چهار خواب و سند مالکیت و دید به جنگل و کوه و حیاط محوطه سازی شده که بین رویان و نوشهر است
ویلا 280 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,150,000,000 میلیون تومان
ویلا بنجیکول جنگلی در رویان
فروش ویلا جنگلی در رویان شمال کشور مازندران. ویلا فروشی در رویان با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و طرح آجر نما و جکوزی و دید به جنگل به صورت دربست در کوچه ایی ویلایی نشین بین رویاین و نوشهر است
ویلا 230 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 760,000,000 میلیون تومان
ویلا وازیوار جنگلی در رویان
فروش ویلا شهرکی در رویان شمال کشور استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین وازیوار از بهترین مناطق رویان با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و تمامی لوازم منزل به صورت مبله میباشد
ویلا 240 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 740,000,000 میلیون تومان
ویلا بنجیکول جنگلی در رویان
ویلا شهرکی در رویان. فروش ویلا داخل شهرک جنگلی در منطقه ویلایی نشین بنجیکول در رویان در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سند و چهار خوابه مستر وتراس با ویو جنگل و حیاط
ویلا 270 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 730,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در رویان
ویلا شمال دوبلکس فروشی در رویان . فروش ویلا شمال داخل شهرکی جنگلی در رویان در استان مازندران با بنای دوبلکس نوساز و چهار خوابه مستر و تراس با ویو جنگل و دریا همراه با سند و حیاط بزرگ محوطه سازی شده
ویلا 240 زیربنا در رویان - ویلا شمال دوبلکس در رویان ...
قیمت : 740,000,000 میلیون تومان
زمین جنگلی ونوش در رویان
زمین قواره ای شده در رویان. فروش زمین جنگلی قیمت مناسب در رویان در کوچه ای منتهی به جنگل در ونوش رویان در شمال کشور استان مازندران با مجوز ساخت ویلا و سند مالکیت ششدانگ در داخل بافت مسکونی
زمین 340 زیربنا در رویان - زمین قواره ای در رویان ...
قیمت : 323,000,000 میلیون تومان
زمین جنگلی عالم کلا در رویان
فروش زمین متراژ بالا در رویان شمال. زمین شهرکی فروشی در رویان در منطقه جنگلی عالم کلا در بین رویان و سیسنگان در نزدیکی ونوش در شمال کشور استان مازندران با متراژ بالا و سند ششدانگ و جواز ساخت داخل بافت
زمین 1040 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 1,008,800,000 میلیون تومان
ویلا ونوش جنگلی در رویان
ویلا جنگلی در رویان. ویلا جنگلی فروشی در رویان در شمال کشور استان مازندران در منطقه جنگلی ونوش در نزدیکی سیسنگان به صورت دربست و مستقل در کوچه ای ویلایی نشین با بنای دوبلکس با ویو جنگل و سه اتاق خوابه
ویلا 191 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
ویلا ونوش جنگلی شهرکی در رویان
ویلا جنگلی فروشی در رویان. ویلا جنگلی داخل شهرک در رویان بین نور و نوشهر در نزدیکی سیسنگان در شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس همراه با شاهنشین با ویو عالی به جنگل و دریاو سه خوابه مستر و حیاط
ویلا 265 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 590,000,000 میلیون تومان
زمین ونوش جنگلی در رویان
فروش زمین شهرکی در رویان. زمین ارزان قیمت داخل شهرک جنگلی در رویان بین نوشهر و نور در فاصله بین رویان و سیسنگان در منطقه ویلایی نشین ونوش با مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی و ویو جنگل و دریا میباشد
زمین 314 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 166,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در رویان
ویلا فروشی در رویان سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران بین نور و نوشهر درنزدیکی سیسنگان با بنای دوبلکس نوساز و نمای شیک و حیاط محوطه سازی شده با سه اتاق خواب مستر و تراس با ویو جنگل و سند مالکیت
ویلا 300 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 740,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی شهرکی در رویان
ویلا جنگلی فروشی در رویان . ویلا شهرکی جنگلی به صورت مبله در رویان سمت جنگل های شمال کشور در استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای شیک و سه اتاق خواب و تراس با ویو جنگل همراه با سند به صورت مبله میباشد
ویلا 220 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 820,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در رویان
ویلا جنگلی فروشی در رویان در نزدیکی سیسنگان به صورت ویلا دربست و مستقل در کوچه ای ویلایی نشین در شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس نوساز و نمایی شیک با سه اتاق خواب و تراس با ویو جنگل
ویلا 200 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در رویان
ویلا شهرکی مبله فروشی در رویان در منطقه توریستی و خوش اب و هوای ونوش ( بین رویان و سیسنگان ) در شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس 3 خوابه و سند دار با حیاط محوطه سازی شده و تمامی امکانات میباشد.
ویلا 300 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 660,000,000 میلیون تومان
زمین شهرکی جنگلی در رویان
قطعه زمین شهرکی فروشی در شمال شکور استان مازندران در منطقه ویلایی نشین و خوش آب هوای بنجیکول در رویان بین دو شهر نور و نوشهر داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و سند مالکیت و قیمت مناسب و ویو جنگل
زمین 300 زیربنا در رویان - زمین شهرکی در رویان ...
قیمت : 255,000,000 میلیون تومان
ویلا داخل شهرک ساحلی در رویان
ویلا ساحلی فروشی داخل شهرک در رویان در شمال کشور استان مازندران بین دو شهر نور و نوشهر در نزدیکی سیسنگان به صورت مبله و دارای سند و استخردار و چهار خوابه مستر و فول امکانات با ویو جنگل و دریا و ساحل
ویلا 400 زیربنا در رویان - ویلا ساحلی در رویان ...
قیمت : 2,700,000,000 میلیون تومان
ویلا داخل شهرک جنگلی در رویان
ویلا دوبلکس مبله داخل شهرک در منطقه جنگلی در وازیوار در شمال کشور استان مازندران که بین رویان و سیسنگان قرار دارد و با دو اتاق خواب و تراس با ویو جنگل و سند مالکیت و جواز ساخت به فروش میرسد
ویلا 150 زیربنا در رویان - ویلا شهرکی در رویان ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
ویلا مستقل جنگلی در رویان
فروش ویلا مبله با بنای دوبلکس با سند و چهار اتاق خواب و تراس با دید به جنگل در کوچه ای دنج و ویلایی نشین به صورت مستقل در رویان بین نور و سیسنگان در شمال کشور استان مازندران قرار دارد
ویلا 200 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان

محبوب ترین های رویان

آخرین اخبار سایت