Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۶ آذر ۱۳۹۸ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا

رویان

زمین جنگلی در رویان
فروش زمین - زیربنا در رویان : خرید زمین جنگلی رویان | خرید زمین سمت جنگل رویان | خرید زمین جنگی داخل بافت رویان | زمین فروشی سمت جنگل داخل بافت مسکونی در محیطی ویلای دارای انشابات اب برق گاز کنار جنگل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید
ویلا جنگلی در رویان
فروش ویلا 270 زیربنا در رویان : خرید ویلا جنگلی رویان | خرید ویلا در رویان | خرید ویلا کنار جنگل رویان | این ویلا فروشی کنار جنگل در محیطی ویلا در دارای دو نبش نوساخت با تراس رو جنگل دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده و سرسبر
ویلا جنگلی شهرکی در رویان
فروش ویلا 380 زیربنا در رویان : ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی در مازندران رویان . ویلا شمال در رویان . فروش ویلا در منطقه ونوش رویان . ویلا دوبلکس و نوساز شهرکی در رویان . خرید ویلا در شمال . ویلا فروشی در مازندران
ویلا دید به دریا و جنگل در رویان
فروش ویلا 300 زیربنا در رویان : خرید ویلا شهرکی در رویان . ویلا با دید عالی به جنگل و دریا در رویان . خرید ویلا شمال . ویلا در مازندران رویان . ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل در رویان . فروش ویلا در منطقه ونوش بین نوشهر و رویان .
ویلا شهرکی در رویان
فروش ویلا 417 زیربنا در رویان : خرید ویلا شهرکی رویان | خرید ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | این ویلا فروشی داخل شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ سرسبز کنار جنگل دارای نگهبانی شبانه روزی و دارای لوازم زندگی دارای تراس رو به جنگل
ویلا جنگلی در رویان
فروش ویلا 140 زیربنا در رویان : خرید ویلا جنگلی رویان | ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | قیمت ویلا | این ویلا فروشی سمت جنگل در محطی ارام دارای حیاط بزرگ و جنگلی با بنای مبله شده کامل که با تراس رو به طبیعت رویان
ویلا داخل شهرک در رویان
فروش ویلا 180 زیربنا در رویان : خرید ویلا شهرکی در رویان | خرید ویلا داخل شهرک رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا حیاط دار | خرید ویلا اطراف رویان | ویلا فروشی سمت جنگل | خرید ویلا نوساخت در شمال | فروش ویلا کیلید نخورده در رویان |
ویلا جنگلی در رویان
فروش ویلا 530 زیربنا در رویان : خرید ویلا شهرکی در رویان | خرید ویلا شهرکی جنگلی در رویان | ویلا حیاط دار در مازندران | خرید ویلا جنگلی | ویلا فروشی سمت جنگل رویان | ویلا داخل شهرک با نگهبانی دائمی اطراف جنگل با حیاط بزرگ و تراس
ویلا سمت جنگل در رویان
فروش ویلا 130 زیربنا در رویان : خرید ویلا جنگلی در رویان | ویلا سمت جنگل | خرید ویلا جنگلی در رویان | خرید ویلا اطراف جنگل | ویلا سنددار در رویان | خرید ویلا خیاط دار رویان | این ویلا فروشی کنار جنگل با حیاط بزرگ و درخت کاری شده
زمین شهرکی جنگلی در رویان
فروش زمین - زیربنا در رویان : فروش زمین در شمال . فروش زمین جنگلی داخل شهرک در رویان مازندران در شمال کشور با سند ششدانگ و داخل بافت مسکونی جهت ساخت ویلا
ویلا شهرکی جنگلی در رویان
فروش ویلا 530 زیربنا در رویان : فروش ویلا شمال . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس مدرن و نوساز در رویان مازندران به همراه روف گاردن ، حیاط محموطه سازی شده ، سند مالکیت و ویوی عالی به جنگل
ویلا شهرکی سمت جنگل در رویان
فروش ویلا 260 زیربنا در رویان : ویلا فروشی در شمال . فروش ویلا جنگلی تریبلکس سبک اتریشی و داخل شهرکی در رویان مازندران در شمال کشور با سند مالکیت و ویوی عالی جنگلهای دامنه البرز

محبوب ترین های رویان

آخرین اخبار سایت