Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۶ آذر ۱۳۹۸ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ويلا شمال

ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 195 زیربنا در محمودآباد : ویلا شهرکی در شمال ، محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس شهرکی سمت جنگل و پانصد متری دریا و با سند مالکیت در محمودآباد در شمال ایران.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 390 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی در شمال ، سرخرود . فروش ویلای تریبلکس قواره اول دریا و ویوی کامل به لب ساحل و شهرک با استخر و سند مالکیت در سرخرود ، شمال ، مازندران.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در آمل
فروش ویلا 115 زیربنا در آمل : ویلا شمال آمل کلوده . فروش ویلای نیم دوبلکس داخل مجموعه ویلایی و با آب برق و گاز و نوساز در کمربندی آمل به محمودآباد کلوده در شمال.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلا 85 زیربنا در چمستان : فروش ویلا شرایطی و نقد اقساط و قسطی و فلت داخل کوچه ویلایی نشین و با دید به جنگل و حیاط دار و مجوز ساخت در چمستان ، شمال ، مازندران.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 100 زیربنا در محمودآباد : ویلا در شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش ویلا مستقل نوساز همکف سمت جنگل و نزدیک ساحل و داخل کوچه ویلایی در محمودآباد، شمال.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 110 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا داخل کوچه ویلایی و کنار روستا و نوساز و در منطقه ویلایی نشین و سمت جنگل و هزار متری دریا در شمال ، محمودآباد.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 150 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا شهرک سمت جنگل و دشت و به فاصله چهار دقیقه با لب ساحل و دریا و با سند مالکیت تک برگ و دوبلکس و نوساز در شمال ، کنار شهر محمودآباد.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 230 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا شمال ، محمودآباد . فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک و به فاصله دوازده دقیقه با دریا در شمال ، بین آمل و محمودآباد.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلا 120 زیربنا در چمستان : فروش ویلای داخل شهرک جنگلی با نگهبانی شهرکی و با جواز ساخت و نوساز و پرداخت شرایطی نقد اقساط و قسطی در چمستان ، شمال.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلا 120 زیربنا در چمستان : ویلا شهرکی در شمال ، چمستان . فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک حاشیه جنگل با نگهبانی در شمال ، ابتدای جاده آمل به چمستان.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در آمل
فروش ویلا 105 زیربنا در آمل : ویلا شمال ، آمل . فروش ویلای فلت و ارزان قیمت و نوساز با پروانه ساخت و آب برق و گاز و به فاصله ده دقیقه با دریا بین آمل و سرخرود.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 430 زیربنا در سرخرود : ویلا کنار ساحل شمال ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت با نگهبانی و حیاط دار و زمین زیاد در سرخرود ، شمال .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های ويلا شمال

آخرین اخبار سایت