Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۳ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل با تراس رو به کوه و جنگل دارای حیاط بزرگ و درختکاری شده در منطقه خوش اب و هوا در با فت بومی دارای سندتکبرگ ویلا
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2091
اپارتمان شهرکی در بابلسر
خرید ویلا شهرکی بابلسر | ویلا در بابلسر | ویلا داخل شهرک بابلسر | این ویلا فروشی در شهرکی با نگهبانی دارای حیاط و درختکاری شده با تراس رو به دشت در منطقه ویلای و خارج ار بافت بوبی دارای سند و جواز
اپارتمان 210 زیربنا در بابلسر - ویلا شهرکی در بابلسر ...
قیمت : 790,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان بابلسر کد2090
اپارتمان ساحلی در بابلسر
خرید اپارتمان ساحلی بابلسر | اپارتمان در بابلسر | اپارتمان داخل شهر بابلسر | این اپارتمان فروشی داخل شهر بابلسر در ارای سند تک برگ و نصب انشابات با تراس دید به شهر داراس سند و پروانه ساخت و پارکینگ
اپارتمان 120 زیربنا در بابلسر - آپارتمان ساحلی در بابلسر ...
قیمت : 672,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان بابلسر کد2089
ویلا شهرکی در بابلسر
خرید ویلا شهرکی بابلسر | ویلا داخل شهرک بابلسر | خرید ویلا با نگهبانی بابلسر | این ویلا فروشی داخل شهرکی برند و امن دارای حیاط بزرگ و درختکاری شده همراه با سندتکبرگ دارای نگهبانی شبانه روزی ویلا شهرک
ویلا 170 زیربنا در بابلسر - ویلا شهرکی در بابلسر ...
قیمت : 700,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2088
اپارتمان ساحلی در بابلسر
خرید اپارتمان ساحلی بابلسر | اپارتمان در بابلسر | قیمت اپارتمان ساحلی در بابلسر | این اپارتمان فروشی نزدیک به دریا با قیمت مناسب دارای بنای نوساخت و اسانسور با خواب مستر با پارکینگ و سندی دارای پروانه
اپارتمان 120 زیربنا در بابلسر - آپارتمان ساحلی در بابلسر ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان بابلسر کد2087
اپارتمان ساحلی در سرخرود
خرید اپارتمان ساحلی سرخرود | اپارتمان ساحلی سرخرود | اپارتمان در سرخرود | این اپارتمان فروشی سمت دریا دارای بنای نوساخت با اسانسور و نگهبانی دارای بنای نوساخت در منطقه دارای سند تکبرگ
اپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان سرخرود کد2086
ویلا شهرکی در محموداباد
خرید ویلا شهرکی محموداباد | ویلا در محموداباد | خرید ویلا داخل شهرک محموداباد | خرید ویلا سمت دشت و چمنزار داخل شهرک با سند و پروانه دارای بنای نوساخت با تراس ویو به دشت و حیاط بزگ باغچه کاری شده
ویلا 135 زیربنا در محموداباد - ویلا شهرکی در محموداباد ...
قیمت : 400,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2085
ویلا شهرکی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر | ویلا داخل شهرک نوشهر | ویلا نوشهر | این ویلا فروشی داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی داراس حیاط بزرگ و درخت کاری شده سمت دریا با فاصله کم با تراس رو به دریا و استخر درای سند
ویلا 500 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 5,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2084
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | قیمت ویلا در نوشهر | ویلا فروشی جنگلی این ویلا سمت جنگل دارای بنای نوساخت و حیاط بزرگ دارای تراس رو به جنگل در منطقه خارج از بافت بومی در ای سندتکبرگ و ویلا
ویلا 220 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2083
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | ویلا سرخرود | ویلا استخردار در سرخرود | خرید این ویلا فروشی در نزدیکی ساحل در محیطی ویلا این ویلا استخردار دارای سند تکبرگ و پروانه ساخت دارای تراس و حیاط بزرگ درختکاری شد
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 980,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2082
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی با دریا خزر درای سند مالکیت بین دو شهر توریستی سرخرود محموداباد دارای حیاط
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2081
اپارتمان نزدیک دریا در بابلسر
خرید اپارتمان نزدیک به دریا بابلسر | اپارتمان در بابلسر | خرید اپارتمان رو به دریا بابلسر | این اپارتمان فروشی قیمت ارزان با فاصله کم با دریا نزدیک به مرکز خرید و فروشگاه های برند منطقه دارای نگهبانی
اپارتمان 100 زیربنا در بابلسر - آپارتمان ساحلی در بابلسر ...
قیمت : 240,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان بابلسر کد2080
ویلا سمت دشت و چمنزار در سرخرود
خرید ویلا سمت دشت و چمنزار سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی سمت دشت و چمنزار دارای بنای فلت با ویو عالی به دشت و جمنزار با حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای سند و پروانه ساخت
ویلا 80 زیربنا در سرخرود - آپارتمان در سرخرود ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2079
ویلا جنگلی در چمستان
خرید ویلا جنگلی چمستان | خرید ویلا سمت چمستان | قیمت ویلا جنگلی چمستان | خرید ویلا این ویلا سمت جنگل در محیطی ویلا بصورت مستقل دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده دارای سندتکبرگ با تراس رو به جنگل
ویلا 220 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2078
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی دریا دارای بنا نوساخت بصورت مستقل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید در محیطی ویلای و خارج ار بافت بومی
ویلا 290 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 2,000,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2077
زمین جنگلی در رویان
خرید زمین جنگلی رویان | خرید زمین سمت جنگل رویان | خرید زمین جنگی داخل بافت رویان | زمین فروشی سمت جنگل داخل بافت مسکونی در محیطی ویلای دارای انشابات اب برق گاز کنار جنگل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید
زمین - زیربنا در رویان - زمین قواره ای در رویان ...
قیمت : 221,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد2076
زمین جنگلی در نوشهر
خرید زمین جنگلی نوشهر | زمین در نوشهر | این زمین فروشی با 10 متر بهر و قواره زیبا در بهترین منطقه نوشهر در محیطی ویلای سمت جنگلی و سبز در بافت مسکونی و در منظقه ویلای داری انشعابات برای ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد2074
ویلا شهرکی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا داخل شهرک نوشهر | این ویلا فروشی در بهترین منطقه شهر دارادی حیاط بزرگ و درخت کاری شده نزدیک فروشگاه و مرکز خرید دارای تراس رو به جنگلی در منطقه جنگلی
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2073
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا فروشی نوشهر | این ویلا فروشی با حیاط بزرگ با درخت کاری و باغچه دراری و بنای نوساخت با دو تراس رو به جنگل در محیطی ویلای و چوبکاری شده و کابینت کاری شده
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,150,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2072
ویلا سمت شالیزار در محموداباد
خرید ویلا سمت شالیزار محموداباد | خرید ویلا در محموداباد | ویلا محموداباد | این ویلا فروشی سمت شالیزار در منطقه ویلا دارای 4 خواب و حیاط بزرگ درختکاری شده با تراس رو دشت و چنزار دارای سندتکبرگ
ویلا 204 زیربنا در محموداباد - ویلا شهرکی در محموداباد ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2071
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | ویلا در شهرک سرخرود | قیمت ویلا داخل شهرک سرخرود | این ویلا فروشی داخل شهرکی امن با نگهبانی شبانه روزی کنار دشت و چمنزار با حیاط بزرگ و تراس رو به چمنزار در محیطی ویلای و سبز
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 400 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2070
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | قیمت ویلا ساحلی سرخرود | ویلا ساحلی سرخرود | این ویلا فروشی در فاصله کم با دریا دارای بنای نوساخت و لوازم در محیطی ویلا و خارج از بافت بومی در شمال کشور دارای سند و پروانه
ویلا 135 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2069
ویلا ساحلی در محموداباد
خرید ویلا ساحلی محموداباد | ویلا در محموداباد | خرید ویلا نزدیک دریا محموداباد | این ویلا فروشی کنار دریا دارای بنای نوساخت با فاصله کم با دریا با حیاط سنگ فرش شده و تراس بزرگ نزدیک به مرکز خرید
ویلا 172 زیربنا در محموداباد - ویلا ساحلی در محموداباد ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2068
ویلا ویو جنگل در نوشهر
خرید ویلا ویو جنگل نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا جنگلی نوشهر | خرید ویلا جنگلی با ویو جنگل و دریا سمت جنگل دارای بنا نوساخت و محیطی ویلا با تراس روبه دریا دارای حیاط درختکاری شده و بنای دوبلکس
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2067
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا جنگلی رویان | خرید ویلا در رویان | خرید ویلا کنار جنگل رویان | این ویلا فروشی کنار جنگل در محیطی ویلا در دارای دو نبش نوساخت با تراس رو جنگل دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده و سرسبر
ویلا 270 زیربنا در رویان - ویلا جنگلی در رویان ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا رویان کد2066
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا حیاط دار در نوشهر | این ویلا فروشی دارای بنای نوساخت کنار جنگل با حیاط سرسبز با تراس روبه جنگل دارای سند و در محیطی ویلای و خارج از بافت بومی
ویلا 320 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2065
اپارتمان نزدیک دریا در سرخرود
خرید اپارتمان نزدیک به دریا سرخرود | اپارتمان فروشی سرخرود | خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود | این اپارتمان فروشی در بهترین منطقه شهر دارای سند تکبرگ و پارکینگ و تراس رو به دریا در فاطله کم با ساحل
اپارتمان 86 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان سرخرود کد2064
ویلا نزدیک به دریا در بابلسر
خرید ویلا ساحلی در بابلسر . ویلا شمال در بابلسر . ویلا دوبلکس شهرکی سمت ساحل بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . فروش ویلا نوساز . ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر مازندران . خرید ویلا ساحلی سنددار
ویلا 190 زیربنا در بابلسر - ویلا ساحلی در بابلسر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2063
اپارتمان ساحلی در سرخرود
خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود | اپارتمان در سرخرود | خرید اپارتمان قیمت مناسب در سرخرود | این اپارتمان در منطقه ساحلی دارای بنای نساخت و پروانه و پایان کار در نزدیکی فروشگاه و مرکز خرید با قیمت مناسب
اپارتمان 81 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان سرخرود کد2062
آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود
خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود . آپارتمان فروشی در مازندران شمال . فروش آپارتمان سمت ساحل با سند تکبرگ . خرید آپارتمان در طبقه پنجم . آپارتمان سنددار با پارکینگ مجزا در سرخرود . آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد2061

    محبوب ترین های جهان املاک

    آخرین اخبار سایت