Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۶ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا

ویلا سرخرود

اپارتمان ساحلی در سرخرود
خرید اپارتمان ساحلی سرخرود | اپارتمان ساحلی سرخرود | اپارتمان در سرخرود | این اپارتمان فروشی سمت دریا دارای بنای نوساخت با اسانسور و نگهبانی دارای بنای نوساخت در منطقه دارای سند تکبرگ
اپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | ویلا سرخرود | ویلا استخردار در سرخرود | خرید این ویلا فروشی در نزدیکی ساحل در محیطی ویلا این ویلا استخردار دارای سند تکبرگ و پروانه ساخت دارای تراس و حیاط بزرگ درختکاری شد
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 980,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی با دریا خزر درای سند مالکیت بین دو شهر توریستی سرخرود محموداباد دارای حیاط
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت دشت و چمنزار در سرخرود
خرید ویلا سمت دشت و چمنزار سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی سمت دشت و چمنزار دارای بنای فلت با ویو عالی به دشت و جمنزار با حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای سند و پروانه ساخت
ویلا 80 زیربنا در سرخرود - آپارتمان در سرخرود ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی دریا دارای بنا نوساخت بصورت مستقل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید در محیطی ویلای و خارج ار بافت بومی
ویلا 290 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 2,000,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | ویلا در شهرک سرخرود | قیمت ویلا داخل شهرک سرخرود | این ویلا فروشی داخل شهرکی امن با نگهبانی شبانه روزی کنار دشت و چمنزار با حیاط بزرگ و تراس رو به چمنزار در محیطی ویلای و سبز
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 400 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | قیمت ویلا ساحلی سرخرود | ویلا ساحلی سرخرود | این ویلا فروشی در فاصله کم با دریا دارای بنای نوساخت و لوازم در محیطی ویلا و خارج از بافت بومی در شمال کشور دارای سند و پروانه
ویلا 135 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
اپارتمان نزدیک دریا در سرخرود
خرید اپارتمان نزدیک به دریا سرخرود | اپارتمان فروشی سرخرود | خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود | این اپارتمان فروشی در بهترین منطقه شهر دارای سند تکبرگ و پارکینگ و تراس رو به دریا در فاطله کم با ساحل
اپارتمان 86 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
اپارتمان ساحلی در سرخرود
خرید اپارتمان ساحلی در سرخرود | اپارتمان در سرخرود | خرید اپارتمان قیمت مناسب در سرخرود | این اپارتمان در منطقه ساحلی دارای بنای نساخت و پروانه و پایان کار در نزدیکی فروشگاه و مرکز خرید با قیمت مناسب
اپارتمان 81 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
آپارتمان ساحلی سمت دریا در سرخرود
خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود . آپارتمان فروشی در مازندران شمال . فروش آپارتمان سمت ساحل با سند تکبرگ . خرید آپارتمان در طبقه پنجم . آپارتمان سنددار با پارکینگ مجزا در سرخرود . آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
ویلا نوساخت در سرخرود
خرید ویلا نوساخت سرخرود | ویلا سرخرود | ویلا فروشی سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ارام با طبیعت شمال در منطقه ویلای دارای بنای نوساخت به همراه سندتکبرگ و پروانه ساخت
ویلا 185 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا نوساخت در منطقه ساحلی نزدیک به دریا در محیطی امن و بهترین منطقه شهر کنار دریا نزدیک به مرکز خرید دارای سند و بنای نوساخت
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی در فاصله کم با دریا در محیطی ویلای و امن دارای حیاط و تراس روبه منظره دارای لوازم زندگی به همراه سند تکبرک و پرواه ساخت
ویلا 115 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | ویلا شهرکی فروشی سرخرود | ویلا فروشی با فاصله کم از دریا نزدیک به مرکز خرید با حیاط بزرگ درختکاری شده دارای سندتکبرگ و نگهبانی در محیطی ویلا و امن
ویلا 115 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی سمت دشت و چمنزار دارای بنا نوساخت و سندتکبرگ در شهرکی با درختکاری زیبا و حیاط بزرگ
ویلا 230 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | خرید ویلا سمت دریا سرخرود | این ویلا ساحلی در محیطی ویلای و امن دارای حیاط سرسبز نزدیک به دریا سرخرود دارای لوازم زندگی با ویو دشت و چمنزار دارای سند مالکیت و قیمت مناسبس
ویلا 270 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | ویلا فروشی سرخرود | این ویلا فروشی سمت دریا با حیاط بزرگ و درختکاری فضای سبز زیبای دارای بنای نوساخت نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید در محیطی ویلای
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
اپارتمان مبله در سرخرود
خرید اپاراتمان مبله سرخرود | خرید اپارتمان در سرخرود | اپارتمان ساحلی سرخرود | این اپارتمان فروشی سمت دریا سرخرود دارای تمامی لوازم زندگی با تراس دید به دریا و پارکینگ و اسانسور دارای سندتکبرگ
اپارتمان 100 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 660,000,000 میلیون تومان
اپارتمان دید به دریا در سرخرود
خرید اپارتمان دید به دریا سرخرود | اپارتمان ساحلی سرخرود | خرید اپارتمان در سرخرود | این اپارتمان ساحلی در فاصله کم با دریا در برج ساحلی با امکانات لابی سالن ورزش دارای سندتکبرگ و تراس رو به دریا
اپارتمان 75 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
ویلا استخردار در سرخرود
خرید ویلا استخردار سرخرود | ویلا حیاط دار در سرخرود | خرید ویلا مبله سرخرود | این ویلا فروشی بصورت مستقل در منطقه امن و ویلای دارای سند و پروانه دارای تراس بزرگ رو به منظره و حیاط زیبا با تمامی لوازم
ویلا 220 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
ویلا داخل شهرک در سرخرود
خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | ویلا شهرکی سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی داخل شهر با نگهبانی شبانه روزی دارای حیاط بزرگ و فضای سبز در محیطی ویلای و ارام سمت دشت و چمنزار
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 180,000,000 میلیون تومان
زمین ساحلی داخل شرک در سرخرود
خرید زمین ساحلی داخل شهرک سرخرود | خرید رمین نزدیک دریا سرخرود | خرید زمین سمت ذریا سرخرود | این زمین فروشی سمت ساحل سرخرود در فاصله کم با دریا در شهرکی با نگهبانی و برند دارای تمامی امکانات با سند
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 465,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | خرید ویلا نزدیک به در سرخرود | این ویلا شهرکی در نزدیکی ساحل با نگهبانی و حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای تمام لوازم زندگی با تراس بزگ
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | خرید ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی در منطقه ساحلی دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده با تراس ویو به دریا دارای جواز ساخت با قیمت مناسب
ویلا 300 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
اپارتمان دید به دریا در سرخرود
خرید اپارتمان دید به دریا سرخرود | اپارتمان فروشی در سرخرود | خرید اپارتمان ساحلی نوساخت | خرید اپارتمان ساحلی | این اپارتمان در بهتر منطقه سرخرود به صورت نوساخت با تراس رو به دریا با سند تکبرگ
اپارتمان 138 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا فروشی در سرخرود پ خرید ویلا سنددار در سرخرود | این ویلا ساحلی در محیطی امن و به صورت کیلید نخورده با تراس رو به دریا و حیاط بزرگ با بنای تریبلکس در نزدیکی فروشگاه
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نزدیک دریا سرخرود | خرید ویلا با حیاط بزگ در سرخرود | خرید ویلا زیر قیمت در سرخرود | این ویلا فروشی با فاصله کم به دریا با بنای بزرگ و حیاط بزرگ دارای تراس رو به منظره شمال واقع در محیطی امن
ویلا 165 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | ویلا فروشی ساحلی سرخرود | خرید ویلا | ویلا فروشی | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | این ویلا فروشی سمت ساحل دارای حیاط درختکاری و باغچه کاری شده مبله شده در محیطی امن و ویلای
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
ویلا نزدیک به ساحل در سرخرود
خرید ویلا نزدیک به ساحل سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | خرید ویلا ساحلی در سرخرود | این ویلا فروشی در شمال کشور با حیاط باغچه کاری شده نزدیک به ساحل دارای بنا دوبلکس و تراس بزرگ به ویو زیبا
ویلا 178 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
ویلا استخردار در سرخرود
خرید ویلا استخردار سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی دارای استخر و حیاط بزرگ درخت کاری شده سمت جنوب جاده با تراس رو به دشت و چمنزار به همراه ستد مالکیت و پایان کار
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال دوبلکس در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان

محبوب ترین های سرخرود

آخرین اخبار سایت