Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا مستقل در سرخرود
ویلای فروشی در شمال ، سرخرود . فروش ویلا نیم دوبلکس با حیاط پانصد متری و مستقل و چهار دیواری و با سند مالکیت و پروانه و پایان کار در شمال ، سرخرود ( بین آمل و سرخرود ).
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد414
ویلا جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا شمال کشور سمت جنگل محمودآباد . ویلای فروشی مستقل چهار دیواری با دو تراس شمالی و جنوبی رو به جنگل در منطقه ویلایی نشین در محمو آباد در شمال ، مازندران .
ویلا 167 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد407
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا شهرکی در شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و هزار متری دریا و لب ساحل و سند دار و نوساز و حیاط دار و نگهبانی در شمال در شهر ساحلی محمودآباد ( محمودآباد به بابلسر)
ویلا 160 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد406
ویلا مستقل در محمودآباد
فروش ویلا نیم دوبلکس نوساز با حیاط بزرگ و کنار دریاچه مصنوعی و با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی و سمت جنوبی و هزار متری لب آب و دریا در محمودآباد در شمال ایران در مازندران.
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 325,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد405
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا ارزان قیمت نیم دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با سند مالکیت در شمال ، چمستان . فروش ویلای جنگلی شهرکی با حیاط و شهرک با نگهبانی در شمال ، چمستان ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 195,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد403
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا چمستان شمال . ویلای فروشی دوبلکس با نمای زیبا و اکازیون و با شاه نشین در طبقه سوم و سمت جنگل و بصورت مستقل چهار دیواری داخل کوچه ویلایی و با سند در شمال ، چمستان ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 180 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد402
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا شهرکی جنگلی در شمال ایران ، چمستان . ویلای فروشی ارزان داخل شهرک سمت جنگل با حیاط بزرگ و با نگهبانی و قیمت مناسب در چمستان ، مازندران ، شمال .
ویلا 100 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 145,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد401
ویلا ساحلی در محمودآباد
ویلا شهرک ساحلی در شمال کشور ایران در محمودآباد . فروش ویلای دوبلکس نوساز و شهرکی و شهرک با نگهبانی و حیاط دار و سیصد متری دریا و ساحل در محمودآباد در مازندران در شمال ( سمت محمود آباد به بابلسر ) .
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد397
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا شمال در چمستان . ویلای دوبلکس با دویست و هفتاد متر زمین و حیاط دار و با سند مالکیت و با درختان مرکبات چند ساله و واقع در داخل شهرک جنگلی در منطقه چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد396
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلا دوبلکس سمت دریا در شمال ، سرخرود . فروش ویلای دوبلکس شیک و اکازیون و مستقل و نوساز و سنددار و داخل کوچه منتهی به ساحل و دریا در سرخرود ، شمال ایران در استان مازندران .
ویلا 176 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 455,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد393
ویلا شهرکی در نوشهر
ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر ، شمال کشور . فروش ویلای تریبلکس با دید جنگلی و استخر و جکوزی و با سند در شمال ، مازندران ، منطقه نوشهر .
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد384
ویلا شهرکی در سرخرود
ویلای شهرکی در شمال در سرخرود استان مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک و ویلا با سند و پروانه و پایان کار و سمت جنوبی و 700 متری دریا در شمال ، سرخرود ( بین سرخرود و فریدونکنار ).
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد378
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلا ساحلی در شمال در مازندران در کنار ساحل سرخرود . فروش ویلای همکف با سند و نوساز و مستقل و داخل کوچه ویلایی نشین و 200 متری از دریا در سرخرود ، شمال .
ویلا 110 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد377
ویلا شهرکی در چمستان
ویلای دوبلکس شیک داخل شهرک کنار جنگل با مدارک کامل اعم از سند و جواز ساخت و با حیاط بزرگ و نوساز و درخت و ویوی جنگل و دشت در شمال ، منطقه جنگلی چمستان .
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد376
ویلا جنگلی در چمستان
ویلای فروشی جنگلی در شمال ، منطقه چمستان . ویلای نیم دوبلکس داخل کوچه ویلایی با نگهبانی سمت جنگل و با جواز ساخت و نوساز و حیاط دار در چمستان ، شمال ، مازندران ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 120 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 210,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد374
ویلا ساحلی در محمودآباد
ویلای ساحلی فروشی ارزان به فاصله پانصد متری دریا و مستقل و با دیوار بلند و داخل کوچه ویلایی با جواز ساخت و سمت ساحل در محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و سرخرود ).
ویلا 90 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد373
ویلا ساحلی در محمودآباد
ویلا شهرکی ساحلی در شمال منطقه محمودآباد ، مازندران . فروش ویلا شهرک ساحلی با سند مالکیت و با حیاط بزرگ با درخت . هشتصد و سی متر زمین در محمودآباد در شمال کشور ( سمت محمودآباد به بابلسر ).
ویلا 165 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 960,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد369
ویلا مستقل در محمودآباد
ویلا در شمال در محمودآباد . ویلای فروشی دوبلکس با سند تک برگ شش دانگ و پایان کار و مستقل و داخل کوچه ویلایی و سمت جنوبی و هزار متری ساحل و لب دریا در محمودآباد ، شمال کشور ، استان مازندران.
ویلا 160 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 335,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد366
ویلا جنگلی در نوشهر
ویلا جنگلی مناسب خرید با حیاط بزرگ و با دید به کوه و جنگل و انشعابات آب برق و گاز و ویلا داخل کوچه ویلایی در نوشهر ، مازندران ، شمال ( بین سیسنگان و نوشهر ).
ویلا 100 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 240,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد360
ویلا جنوبی در محمودآباد
ویلا شمال ، محمودآباد . ویلا دوبلکس شیک مناسب خرید و داخل کوچه ویلایی و صد متری دریا و سمت جنوبی و یا سند تک برگ در محمودآباد ، مازندران در شمال ایران .
ویلا 230 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 665,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد358
ویلا جنگلی در سرخرود
ویلای همکف با سند مالکیت و ارزان و قیمت مناسب و سمت جنوبی و جنگل و به فاصله هشتصد متری دریا و ساحل شهر سرخرود ، مازندران ، شمال .
ویلا 100 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد357
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلای شهرکی شیک و شهرک با نگهبانی و ویلا با سند مالکیت و با چهارصد و شصت و پنج متر زمین و ششصد متری دریا در محمودآباد ، شمال کشور ( بین محمودآباد و سرخرود-فریدونکنار ).
ویلا 165 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 575,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد355
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا جنگلی در شمال ، چمستان . ویلا مستقل نیم دوبلکس نوساز و وام دار و با سندمالکیت و ارزان قیمت در چمستان ، مازندران ، شمال .
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 150,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد352
ویلا جنگلی در محمودآباد
ویلا در شمال ، محمودآباد . ویلای دوبلکس نوساز مستقل در منطقه توریستی و سمت جنگل و صد متری جاده اصلی و شهرک قصر دریا در محمودآباد ، مازندران ، شمال .
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 630,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد351
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا دوبلکس مستقل با ویوی جنگل و محصور شده با دیوار بلند و حیاط بزرگ و زیبا با درخت و با سند مالکیت تک برگ در چمستان ، شمال .
ویلا 200 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد350
ویلا جنگلی در چمستان
خرید و فروش ویلای نیم دوبلکس جنگلی داخل کوچه ویلایی نشین و با مجوز ساخت و پایان کار و آب برق و گاز در چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد349
ویلا جنگلی در سرخرود
خرید و فروش ویلای ارزان قیمت و نوساز و داخل کوچه ویلایی و با ویوی دشت و جنگل و با پروانه ساخت در شمال ، سرخرود ( بین آمل و سرخرود ).
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 225,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد344
ویلا جنگلی در محمودآباد
خرید و فروش ویلای مستقل دوبلکس سمت جنگل در شمال ، محمود آباد ، مازندران . ویلا نوساز حیاط دار و با سند تک برگ در محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و سرخ رود ).
ویلا 240 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد343
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلای دوبلکس مستقل و داخل کوچه ویلایی و با پروانه ساخت و پایان کار و سند آماده تحویل و با دید به جنگل در چمستان ، شمال ، مازندران.
ویلا 220 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد340
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا اقساطی در چمستان ، شمال . فروش ویلای جنگلی شهرکی با جواز ساحت و ویوی جنگل و شهرک با نگهبانی در شمال ، چمسان ، مازندران ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 100 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 90,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد339

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت