Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا شمال در آمل
ویلا شمال آمل کلوده . فروش ویلای نیم دوبلکس داخل مجموعه ویلایی و با آب برق و گاز و نوساز در کمربندی آمل به محمودآباد کلوده در شمال.
ویلا 115 زیربنا در آمل - ویلا شمال در آمل ...
قیمت : 195,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا آمل کد245
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلا شرایطی و نقد اقساط و قسطی و فلت داخل کوچه ویلایی نشین و با دید به جنگل و حیاط دار و مجوز ساخت در چمستان ، شمال ، مازندران.
ویلا 85 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 140,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد238
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش ویلا مستقل نوساز همکف سمت جنگل و نزدیک ساحل و داخل کوچه ویلایی در محمودآباد، شمال.
ویلا 100 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد232
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا داخل کوچه ویلایی و کنار روستا و نوساز و در منطقه ویلایی نشین و سمت جنگل و هزار متری دریا در شمال ، محمودآباد.
ویلا 110 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 245,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد231
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا شهرک سمت جنگل و دشت و به فاصله چهار دقیقه با لب ساحل و دریا و با سند مالکیت تک برگ و دوبلکس و نوساز در شمال ، کنار شهر محمودآباد.
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد229
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا شمال ، محمودآباد . فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک و به فاصله دوازده دقیقه با دریا در شمال ، بین آمل و محمودآباد.
ویلا 230 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 165,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد228
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلای داخل شهرک جنگلی با نگهبانی شهرکی و با جواز ساخت و نوساز و پرداخت شرایطی نقد اقساط و قسطی در چمستان ، شمال.
ویلا 120 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 240,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد227
ویلا شمال در چمستان
ویلا شهرکی در شمال ، چمستان . فروش ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک حاشیه جنگل با نگهبانی در شمال ، ابتدای جاده آمل به چمستان.
ویلا 120 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 235,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد226
ویلا شمال در آمل
ویلا شمال ، آمل . فروش ویلای فلت و ارزان قیمت و نوساز با پروانه ساخت و آب برق و گاز و به فاصله ده دقیقه با دریا بین آمل و سرخرود.
ویلا 105 زیربنا در آمل - ویلا شمال در آمل ...
قیمت : 135,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا آمل کد223
ویلا شمال در سرخرود
ویلا کنار ساحل شمال ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک ساحلی با سند مالکیت با نگهبانی و حیاط دار و زمین زیاد در سرخرود ، شمال .
ویلا 430 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد222
ویلا شمال در سرخرود
باغ ویلا در شمال ، سرخرود ، مازندران . فروش باغ و ویلای همکف شیک داخل باغ با سند و بازسازی شده کنار شهر ساحلی سرخرود در شمال ، مازندران.
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد221
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شمال محمودآباد . فروش ویلای دوبلکس مستقل داخل کوچه ویلایی نشین و سمت جنگل و دو کیلومتری ساحل در محمودآباد ، شمال .
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 325,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد215
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال ، کلوده محمودآباد . فروش ویلا داخل شهرک کنار دشت و جنگل با نگهبانی به فاصله ده دقیقه با دریا در کلوده محمودآباد ، شمال .
ویلا 115 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 225,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد214
ویلا شمال در چمستان
ویلا نیم دوبلکس در شمال ، چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی با مجوز ساخت و آب برق گاز و نوساز و حیاط مستقل در چمستان ، شمال .
ویلا 115 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 235,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد210
ویلا شمال در چمستان
ویلا شهرک جنگلی در شمال ، چمستان . فروش ویلا شهرکی با دید به جنگل و با نگهبان و حیاط دار و جواز ساخت در چمستان ، شمال ، مازندران .
ویلا 145 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد209
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شمال محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت تک برگ و سمت دشت و جنگل و پانصد متری دریا و لب ساحل محمود آباد ، شمال .
ویلا 143 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد207
ویلا شمال در فریدونکنار
ویلا ارزان قیمت شمال ، فریدونکنار ، مازندران . فروش ویلا دوبلکس نوساز با مجوز ساخت و سمت جنگل و هشتصد متری ساحل و دریای فریدونکنار ، شمال .
ویلا 120 زیربنا در فریدونکنار - ویلا شمال در فریدونکنار ...
قیمت : 135,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا فریدونکنار کد206
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا کلوده محمودآباد شمال مازندران . فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل کوچه ویلایی با نگهبانی و سمت جنگل در شمال ، جاده کلوده بین آمل و محمود آباد .
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد198
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا جنگلی کلوده محمودآباد ، شمال . فروش ویلای دوبلکس داخل کوچه ویلایی و حیاط دار و با نگهبانی در کلوده ، محمودآباد ، شمال .
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد196
ویلا شمال در نوشهر
ویلا مستقل کنار جنگل شمال ، نوشهر ، مازندران . فروش ویلا جنگلی با دید به جنگل و به فاصله کم از دریا در نوشهر ، شمال کشور ایران .
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد194
ویلا شمال در ایزدشهر
ویلا جنگلی دوبلکس در ایزدشهر ، محمود آباد ، شمال . فروش ویلا داخل کوچه ویلایی به فاصله پانصد متری ساحل در شمال ، ایزدشهر محمودآباد.
ویلا 170 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شمال در ایزدشهر ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد186
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلای دوبلکس سنددار و پایان کار و حیاط دار و سمت جنگل و صد متری جاده اصلی و سیصد متری دریا در محمودآباد ، شمال ایران .
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد181
ویلا شمال در سرخرود
ویلا در شمال ، مازندران ، سرخ رود . فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل کوچه ویلایی سمت جنگل و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر ، شمال .
ویلا 181 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد175
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا سمت جنگل و دوبلکس و داخل شهرک تازه تاسیس و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر و هشتصد متری دریا در شمال ، سرخ رود.
ویلا 210 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 50,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد174
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شمال . فروش ویلا دوبلکس نوساز با سند مالکیت و سمت دشت و دویست متری دریا و لب ساحل و داخل کوچه ویلایی در محمودآباد ، شمال
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد171
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال ، روبروی شهرک ساحلی قصر دریا منطقه دریاسر محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس حیاط دار با درخت در محمود آباد ، شمال .
ویلا 190 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد169
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلای دوبلکس نوساز با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار و سمت جنگل و سیصد متری دریا در شمال ، منطقه دریاسر محمودآباد .
ویلا 135 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد168
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و پایان کار و نوساز و داخل کوچه ویلایی و به فاصله دویست متری ساحل شمال ، محمودآباد ، مازندران
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد166
ویلا شمال در سرخرود
ویلا سمت دریا در شمال ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس ساحلی با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی نزدیک دریا در سرخرود ، شمال ایران .
ویلا 190 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد158
ویلا شمال در سرخرود
ویلا شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش ویلای تریبلکس ساحلی با سند مالکیت و سمت دریا و نوساز با پارکینگ در سرخرود ، مازندران ، شمال .
ویلا 130 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 325,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد157

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت