Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور و سمت جنگل و 4 خوابه و دوبلکس
ویلا 370 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1782
ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا جنگلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب مستر و سند مالکیت و همچنین تماما مبله
ویلا 260 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1769
ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا باغ چمستان. فروش باغ ویلا در چمستان. ویلا باغ فروشی سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم به صورت مبله
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1762
ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان.فروش ویلا شهرکی در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ با گل
ویلا 135 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1760
ویلا داخل شهرک در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا جنگلی محمودآباد. ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب وسند مالکیت تراس بزرگ است
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1751
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا در مجمودآباد. خرید ویلا ساحلی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی محمودآباد. فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ میباشد
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1750
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم (مبله)
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1746
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت
ویلا 265 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1745
ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و حیاط دار است
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 790,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1744
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا جنگلی. فروش ویلا شهرکی.ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و تراس بزرگ با دید به جنگل است
ویلا 200 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1739
ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود. فروش ویلا جنگلی سرخرود.ویلا فروشی جنگلی داخل شهرک در سرخرو شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله میباشد
ویلا 240 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1725
ویلا جنگلی در کلوده
خرید ویلا جنگلی کلوده مازندران. فروش ویلا دربستی در کلوده مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل در کلوده شمال کشور استان مازندران که با بنای نیم دوبلکس دارای سه اتاق خواب وحیاط بزرگ با درختکاری میباشد
ویلا 140 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد1720
ویلا جنگلی در چمستان
خرید ویلا جنگلی چمستان. ویلا فروشی چمستان. ویلا فروشی سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران بابنای دوبلکس و نمای رومی دارای سه اتاق خواب و حیاط بزرگ با درخت وتراس بزرگ بادید به جنگل و کوه میباشد
ویلا 180 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1718
ویلا جنگلی ارزان در چمستان
خرید ویلا ارزان قیمت چمستان. فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت چمستان. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس و دارای دو اتاق خواب و حیاط سنگفرش شده و گلکاری شده
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1716
ویلا چلندر جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین چلندر در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و همچنین تمامی لوازم به صورت مبله میباشد
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 760,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1713
ویلا عسگرخان جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر . ویلا داخل شهرک فروشی نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک در منطقه ویلایی نشین عسگرخان در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تراس با دید به جنگل
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1710
ویلا بنجیکول جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و درختکاری و آبنما و شاهنشین با دید به جنگل
ویلا 395 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1699
ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد
ویلا جنگلی محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا داخل شهرک در محمودآباد. ویلا فروشی شهرکی سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و شاهنشین میباشد
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1695
ویلا داخل مجتمع جنگلی در نوشهر
ویلا جنگلی در نوشهر. فروش ویلا سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران. ویلا فروشی در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه خواب و دید به دریا و جنگل و همچنین حیاط بزرگ محوطه سازی شده واقع در مجتمع ویلایی
ویلا 330 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1689
ویلا امیر رود جنگلی در نوشهر
خرید ویلا ارزان قیمت. ویلا جنگلی ارزان قیمت. ویلا فروشی سمت جنگل با بنای همکف دارای دو خواب و دید به جنگل و موقیعت مکانی نزدیک به دریا و جنگل در منطقه امیر رود در نوشهر شمال کشور مازندران میباشد
ویلا 100 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1685
ویلا ونوش جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی در نوشهر شمال کشور مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین ونوش در نوشهر با بنای دوبلکس دارای سه خواب ودید به جنگل و دریا و تمامی لوازم به صورت مبله و مستقل در کوچه ایی است
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1680
ویلا صفاییه بابلسر در بابلسر
فروش ویلا جنگلی در بابلسر. خرید ویلا بابلسر. ویلا فروشی سمت جنگل با بنای دوبلکس دارای سه خواب که هر سه آن مستر میباشد و سند مالکیت میباشد که در منطقه ویلایی صفاییه که رو به روی دریا کنار در بابلسراست
ویلا 235 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 730,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد1678
ویلا خط دریا ساحلی در سرخرود
ویلا سرخرود. ویلا مناسب خرید در سرخرود.فروش ویلا ساحلی در سرخرود شمال کشور ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود با بنای دوبلکس دارای دو خواب مستر و سند مالکیت در منطقه ویلایی نشین خط دریا در سرخرود واقع است
ویلا 155 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1676
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران. ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای دوبلکس و نمای شیک و ساخت رومی و سه خواب و دید به جنگل و حیاط بزرگ و آلاچیق و موقیعت مکانی سمت جنگل های سیسنگان
ویلا 190 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 510,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1672
ویلا سیسنگان جنگلی در نوشهر
فروش ویلا شهرکی در نوشهر شمال کشور مازندران. ویلا فروشی داخل شهرک بین نور و رویان و در نزدیکی جنگل های زیبای سیسنگان است که با بنای دوبلکس دارای سه خواب و حیاطی بزرگ با آلاچیق و دید به دریا و جنگل است
ویلا 190 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 510,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1670
ویلا حیاطدار مستقل در سرخرود
فروش ویلا جنگلی در سرخرود شمال کشور استان مازندران. ویلا فروشی با بنای فلت واقع در کوچه ایی دنج و ویلایی نشین در سرخرود به صورت دربستی میباشد که دارای دو اتاق خواب و سند و لوازم منزل به صورت مبله است
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 340,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1657
ویلا کوچه ویلایی جنگلی در محمودآباد
فروش ویلای جنگلی درشهر محمودآباد به صورت دربست در شمال کشور مازندران با بنای دوبلکس دارای زمینی وسیع که که شامل محیطی گلکاری شده و باغچه خانه و همچنین دارای 2 خواب مستر و سند مالکیت و بنای نوساز است
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1647
ویلا چلندر جنگلی در نوشهر
ویلا شمال. فروش ویلا در شمال در استان مازندران. ویلا جنگلی در نوشهر در منطقه خوش آب و هوای چلندر داخل مجتمع شهرکی و ویلایی نشین با بنای دوبلکس نوساز با سند و ویو جنگل و چهار اتاق خوابه مستر و حیاطدار
ویلا 350 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 830,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1636
ویلا لتینگان جنگلی در نوشهر
ویلا شمال . فروش ویلا در شمال سمت جنگل های لتینگان نوشهر در استان مازندران. ویلا فجنگلی فروشی با بنای دوبلکس نوساز و نمای رومی با سه اتاق خواب مستر و تراس و شاهنشین با ویو جنگل و دریا و سند مالکیت
ویلا 280 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 710,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1608
ویلا دریا سر جنگلی در محمودآباد
ویلا شمال. فروش ویلا در شمال در منطقه دریا سر محمودآباد در کوچه ای ویلایی نشین به صورت دربست در شمال کشور استان مازندران قرار گرفته و با بنای دوبلکس با سه اتاق خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ با باغچه
ویلا 130 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 410,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1607

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت