Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا مستقل در محمودآباد
فروش ویلا 240 زیربنا در محمودآباد : ویلای دوبلکس مستقل در شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش ویلا داخل کوچه ویلایی سمت جنگل و تراس دار به فاصله زیر دو کیلومتر با دریا و ساحل با سند و حیاطدار در شمال ،محمود آباد (سمت محمودآباد به بابلسر)
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 210 زیربنا در محمودآباد : ویلای شهرکی در شمال در محمودآباد . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک جنگلی با سند مالکیت و نوساز و شهرک با نگهبانی و هزار متری دریا و ساحل با حیاط بزرگ با درخت در محمودآباد در شمال ، مازندران .
اطلاعات کامل
ویلا مستقل در محمودآباد
فروش ویلا 100 زیربنا در محمودآباد : ویلای ارزان مستقل در محمودآباد در شمال . فروش ویلای همکف نوساز حیاط دار با جواز ساخت و با دویست متر زمین و سمت دشت و جنگل به فاصله دو کیلومتری دریا و ساحل در شمال ، محمودآباد (سمت محموداباد به سرخرود)
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 200 زیربنا در سرخرود : ویلای دوبلکس داخل شهرک ساحلی در شمال در شهر ساحلی سرخرود . فروش ویلا شهرکی با سند مالکیت و حیاط دار و مبله و نزدیک ساحل و دریا در سرخرود ، شمال ، مازندران .
اطلاعات کامل
ویلا مستقل در سرخرود
فروش ویلا 110 زیربنا در سرخرود : ویلای مستقل همکف در شمال ، سرخرود . فروش ویلای فلت ارزان قیمت داخل باغ و داخل کوچه ویلایی سمت جنوبی و جنگل و به فاصله پنج دقیقه ای با دریا در سرخرود در شمال ایران ( بین سرخرود و محمودآباد ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 140 زیربنا در چمستان : ویلای مستقل در شمال ، چمستان . فروش ویلا با تراس رو به جنگل و داخل کوچه ویلایی و با جواز ساخت و پایان کار و آب برق و گاز و نوساز در چمستان در شمال در مازندران ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در چمستان
فروش ویلا 170 زیربنا در چمستان : ویلا داخل شهرک جنگلی در شمال ، مازندران ، چمستان . ویلای دوبلکس فروشی شهرکی سمت جنگل و با دسترسی آسان به جاده اصلی آمل به چمستان و حیاطدار و قیمت مناسب در شمال ، چمستان .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در چمستان
فروش ویلا 190 زیربنا در چمستان : ویلا در شمال در چمستان در مازندران . ویلای دوبلکس فروشی داخل شهرک سمت جنگل و با زمین بزرگ و شهرک با نگهبانی و نزدیک جاده اصلی آمل به چمستان و با مدارک کامل در شمال ، کنار جنگل چمستان .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلای دوبلکس شهرک جنگلی در نوشهر ، شمال .فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند مالکیت و مجوز ساخت و شهرک با نگهبانی و با دسترسی آسان به جاده اصلی و سمت جنوبی جاده و نزدی دریا و لب ساحل در شمال در مزگا نوشهر.
اطلاعات کامل
ویلا مستقل در محمودآباد
فروش ویلا 160 زیربنا در محمودآباد : ویلا در شمال بین محمودآباد و سرخرود . ویلا نیم دوبلکس در کوچه ویلایی با فاصله کمتر از دو کیلومتر با ساحل و لب دریای محمودآباد و با سند تک برگ و حیاط بزرگ و نوساز و به قیمت مناسب در محمود آباد در شمال.
اطلاعات کامل
ویلا مستقل در محمودآباد
فروش ویلا 130 زیربنا در محمودآباد : ویلا شمال ، محموداباد . ویلای فروشی به فاصله سه دقیقه ای با دریا و لب آب و نوساز و نیم دوبلکس با 220 متر زمین و داخل کوچه ویلایی و در منطقه خوش آب و هوا در شمال ، محمود آباد (بین محموداباد و سرخرود)
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 85 زیربنا در محمودآباد : ویلای نیم دوبلکس فروشی در منطقه کلوده در محمودآباد در شمال کشور . فروش ویلا نیم پیلوت نوساز با جواز ساخت و داخل شهرک دید به چمنزار و دشت به فاصله ده دقیقه با دریا در شمال ، کلوده (بین آمل و محمودآباد)
اطلاعات کامل

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت