Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 220 زیربنا در چمستان : فروش ویلای دوبلکس مستقل و داخل کوچه ویلایی و با پروانه ساخت و پایان کار و سند آماده تحویل و با دید به جنگل در چمستان ، شمال ، مازندران.
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 100 زیربنا در چمستان : ویلا اقساطی در چمستان ، شمال . فروش ویلای جنگلی شهرکی با جواز ساحت و ویوی جنگل و شهرک با نگهبانی در شمال ، چمسان ، مازندران ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 230 زیربنا در چمستان : ویلای مستقل جنگلی نوساز زیر دامنه جنگل و ویوی کامل جنگل و نوساز در منطقه ویلایی نشین و حیاط و زمین زیاد در چمستان ، شمال ، مازندران.
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 220 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد ، شمال . فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و هشتصد متری دریا و با سند مالکیت تک برگ در شمال ، محمودآباد ، مازندران .
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا شهرکی جنگلی در چلندر نوشهر ، شمال . فروش ویلا داخل شهرک با دید به جنگل و کوه و چهار خوابه و مجوز ساخت در منطقه چلندر در نوشهر ، غرب مازندران ، شمال کشور .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 200 زیربنا در نوشهر : ویلا در شمال ، نوشهر ، مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با ویوی توام دریا و جنگل و حیاط دار و نوساز در نوشهر ، مازندران ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 190 زیربنا در سرخرود : ویلا دوبلکس داخل شهرک و به فاصله هفتصد متری ار دریا و ساحل و نوساز و با دیوارهای بلند محصور شده و با حیاط بزرگ در شمال ، مازندران ، سرخرود .
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 150 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی در سرخرود ، مازندران ، شمال . فروش ویلای دوبلکس ساحلی مستقل داخل کوچه ویلایی سمت دریا و با سند در شمال ، سرخرود .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلای دوبلکس مستقل داخل کوچه تماما ویلایی نشین و با سند مالکیت و نوساز و هشتصد متری دریا و ساحل در محمودآباد در شمال ( بین محمودآباد و سرخرود).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا 152 زیربنا در محمودآباد : ویلا جنگلی شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و پروانه ساخت و داخل شهرک سمت جنگل در محمودآباد ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا 220 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلای مبله دوبلکس و نوساز و داخل کوچه ویلایی و ششصد متری اتوبان و شهرک ساحلی خانه دریا در محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و سرخرود ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در سرخرود
فروش ویلا 180 زیربنا در سرخرود : فروش ویلای دوبلکس چهار خوابه و با سند مالکیت و به فاصله سه کیلومتری دریا و ساحل و حیاط با درخت در شمال ، بین آمل و سرخرود .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت