Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شهرکی

ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 170 زیربنا در چمستان : ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی در چمستان شمال . فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت ، داخل شهرکی ، نوساز در چمستان استان مازندران در شمال کشور
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان
فروش ویلا 170 زیربنا در چمستان : ویلا فروشی در شمال . ویلا شهرکی در چمستان . ویلا جنگلی سنددار در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بابنای دوبلکس و داخل شهرک با دید به جنگل به فروش می رسد.
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 215 زیربنا در سرخرود : فروش ویلا شمال . فروش ویلا شهرکی در سرخرود . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و حیاط گلکاری شده و سند مالکیت
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 230 زیربنا در نوشهر : ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر . ویلا شهرکی سمت جنگل با بنای دوبلکس و سند دار در نوشهر مازندران در شمال کشور با 3 خواب و حیاط محوطه سازی شده به فروش می رسد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش ویلا 215 زیربنا در نوشهر : ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس ، دارای سه خواب مستر و سند مالکیت و حیاط گلکاری شده
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 150 زیربنا در سرخرود : خرید ویلا شمال . ویلا فروشی در سرخرود. ویلا ساحلی مبله داخل شهرکی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و سند مالکیت و حیاط محوطه سازی شده سمت دریا
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود
فروش ویلا 120 زیربنا در سرخرود : ویلا شهرکی شمال . خرید ویلا دوبلکس سند دار داخل شهرکی سمت جنگل در شهرستان سرخرود مازندران در شمال کشور و دارای حیاط گلکاری شده و 2 خواب و پارکینگ و تراس رو به دشت و شالیزار
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 190 زیربنا در سرخرود : ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی سرخرود . ویلا شهرکی سمت دریا با بنای دوبلکس و سند دار در سرخرود مازندران در شمال کشور با 3 خواب و حیاط محوطه سازی شده به فروش می رسد
اطلاعات کامل
ویلا سمت جنگل و دشت در سرخرود
فروش ویلا 160 زیربنا در سرخرود : ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی سرخرود . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت با بنای دوبلکس و نوساز در سرخرود مازندران در شمال کشور با 3 خواب و حیاط محوطه سازی شده به فروش می رسد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان
فروش ویلا 120 زیربنا در چمستان : فروش ویلا شمال . فروش ویلا مبله چمستان . ویلا جنگلی شهرکی در شمال استان مازندران شهرستان چمستان با بنای نیم پیلوت ، مبله ، سمت دشت و شالیزار ، 2 خوابه ، حیاط گلکاری شده
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی شهرکی در چمستان
فروش ویلا 120 زیربنا در چمستان : ویلا فروشی در شمال. ویلا جنگلی سنددار در شمال کشور استان مازندران شهرستان چمستان بابنای نیم پیلوت و داخل شهرک با دید به جنگل به فروش می رسد.
اطلاعات کامل
ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد
فروش ویلا 140 زیربنا در محمودآباد : ویلا شمال فروشی . ویلا جنگلی شهرکی در محموداباد . خرید ویلا شهرکی در شمال کشور در استان مازندران و در شهرستان محمودآباد با بنای نیم پیلوت و نوساز و قیمت مناسب و سند داخل شهرک با انشعابات متصل شده
اطلاعات کامل

محبوب ترین های ویلا شهرکی

آخرین اخبار سایت