Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا

نوشهر

ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 340 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر.خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 240 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم (مبله)
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 265 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت
ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و حیاط دار است
ویلا فراشکلا ارزان قیمت در نوشهر
فروش ویلا 70 زیربنا در نوشهر : خرید ویلا جنگلیارزان قیمت نوشهر. فروش ویلا ارزان قیمت در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین فراشکلا در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای فلت دارای دو اتاق خواب و حیاط گلکاری شده است
ویلا چلندر جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 150 زیربنا در نوشهر : خرید ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین چلندر در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و همچنین تمامی لوازم به صورت مبله میباشد
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 150 زیربنا در نوشهر : خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر. ویلا فروشی شهرکی سمت جنگل های نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران بابنای دوبلکس دارای دو اتاق خواب و دید به جنگل و دریا و همچنین مبله است
ویلا عسگرخان جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 200 زیربنا در نوشهر : خرید ویلا شهرکی نوشهر . ویلا داخل شهرک فروشی نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک در منطقه ویلایی نشین عسگرخان در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تراس با دید به جنگل
ویلا فراشکلا جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 185 زیربنا در نوشهر : خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال کشور استان مازندران. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب مستر و تراس بزرگ با دید به جنگل در نوشهر
ویلا بنجیکول جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 395 زیربنا در نوشهر : فروش ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و درختکاری و آبنما و شاهنشین با دید به جنگل
ویلا بنجیکول شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 220 زیربنا در نوشهر : ویلا شهرکی نوشهر خرید. ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر شمال کشور استان مازندران. این ویلای شهرکی با بنای دوبلکس دارای چهاراتاق خواب و سند مالکیت و لوازم منزل به صورت مبله در منطقه ویلایی نشین بنجیکول نوشهر

محبوب ترین های نوشهر

آخرین اخبار سایت