Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۷ آبان ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 200 زیربنا در نوشهر : ویلا جنگلی در شمال در نوشهر. ویلا دوبلکس مستقل کنار جنگل با چهارصد متر زمین با سه تراس رو به کوه و جنگل با آب برق و گاز و مجوز ساخت و حیاط بزرگ و دسترسی آسان به جاده اصلی نوشهر به سمت سیسنگان در شمال.
اطلاعات کامل
ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 160 زیربنا در نوشهر : ویلای دوبلکس در شهرک جنگلی در شمال ، نوشهر . ویلای مبله فروشی شهرکی جنگلی با مجوز ساخت و شهرک با نگهبانی و با دسترسی به جاده و دریا و تراس رو به جنگل و کوه در حاشیه نوشهر در شمال کشور .
اطلاعات کامل
ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 170 زیربنا در نوشهر : ویلا شهرک جنگلی در شمال ، نوشهر . فروش ویلای شهرکی جنگلی داخل مجموعه ویلایی نشین با ویوی چنگل و کوه و نزدیک جاده اصلی نوشهر به سیسنگان و دسترسی به ساحل و شهرک با نگهبانی در نوشهر در شمال کشور.
اطلاعات کامل
ویلا شهرک جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 170 زیربنا در نوشهر : خرید و فروش ویلا در شمال ، نوشهر ، مازندران . ویلای شهرکی جنگلی نیم دوبلکس داخل شهرک ویلایی کنار جنگل با حیاط و پارکینگ و ویلا مبله کامل و نمای جنگل و با جواز ساحت در نوشهر در شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 240 زیربنا در سرخرود : ویلا شهرکی در سرخرود . فروش ویلای دوبلکس شهرکی ساحلی و داخل شهرک سمت دریا به فاصله صد متری لب ساحل و ویلا با چهارصد متر زمین اختصاصی و با سند تکبرگ در کنار دریای سرخرود در شمال ایران استان مازندران .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 200 زیربنا در سرخرود : ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود ، شمال . ویلای فروشی دوبلکس شهرکی ساحلی به فاصله دو دقیقه با دریا و حیاطدار و شهرک با نگهبان و مدارک کامل مالکیت در شمال ، سرخرود ، مازندران ( بین محموداباد و سرخرود ) .
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 140 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود در شمال کشور .فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در شمال، سرخرود . ویلای نیم دوبلکس حیاط دار سمت ساحل و دریا و داخل شهرک ساحلی با نگهبانی و حیاط دار در سرخرود(بین محمودآباد و سرخرود)
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در شمال
فروش ویلا 120 زیربنا در شمال : ویلای ارزان قیمت در شمال ، محمودآباد در مازندران . ویلا روبروی شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد . ویلای نیم دوبلکس قیمت مناسب و سمت جنوبی و جنگل در کوچه ویلایی بین محمودآباد و سرخرود در شمال ، مازندران.
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در شمال
فروش ویلا 140 زیربنا در شمال : ویلا شهرکی در محموداباد شمال . فروش ویلای مبله داخل شهرک جنگلی و سمت جنوبی اتوبان محمودآباد به سرخرود و فاصله 3 دقیقه ای با دریا و لب ساحل و با سند مالکیت در شمال ، محمودآباد ( بین محموداباد و سرخرود)
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی در شمال
فروش ویلا 220 زیربنا در شمال : ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد در شمال . فروش ویلا ساحلی شهرکی و شهرک با ساحل اختصاصی و نگهبانی و حیاط بزرگ درخت کاری شده و ویلای دوبلکس با سند مالکیت در شمال ، داخل شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد .
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در شمال
فروش ویلا 165 زیربنا در شمال : ویلای مستقل در محمودآباد در شمال . فروش ویلای دوبلکس داخل کوچه ویلایی در منطقه ویلایی نشین با حیاط بزرگ با درخت مرکبات و سمت جنگل به فاصله سه دقیقه ای با دریا و شهرک ساحلی قصر دریای محمودآباد ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در شمال
فروش ویلا 180 زیربنا در شمال : ویلای دوبلکس مبله سمت دشت و جنگل محمودآباد در شمال . فروش ویلای مبله با سند مالکیت و نوساز و سمت جنوبی جاده اصلی محمودآباد به سرخرود و به فاصله دو دقیقه ای با دریا و ساحل در محمو آباد در شمال کشور .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت