Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۶ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

آپارتمان ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
فروش آپارتمان ارزان قیمت سمت ساحل.فروش آپارتمان ساحلی ارزان قیمت.آپارتمان فروشی سمت ساحل با قیمت ارزان درسرخرود شمال کشور استان مازندران واقع در طبقه سوم از هفت طبقه و با تمامی لوازم منزل به صورت مبله
آپارتمان 65 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 190,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1724
ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود
ویلا شهرکی در سرخرود خرید.فروش ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین حیاط بزرگ فضاسازی شده میباشد
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1723
ویلا شهرکی ارزان قیمت در کلوده
خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت. فروش ویلا شهرکی ارزان قیمت. ویلا فروشی داخل شهرک ارزان قیمت در کلوده شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو اتاق خواب و سند مالکیت وتمامی لوازم منزل مبله است
ویلا 130 زیربنا در کلوده - ویلا شهرکی در کلوده ...
قیمت : 250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد1722
ویلا شهرکی ارزان قیمت در کلوده
خرید ویلا ارزان قیمت کلوده. فروش ویلا شهرکی ارزان قیمت کلوده. ویلا شهرکی ارزان قیمت کلوده خرید. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در کلوده شمال کشور استان مازندران با بنای فلت دارای دو اتاق خواب و سند است
ویلا 100 زیربنا در کلوده - ویلا شهرکی در کلوده ...
قیمت : 250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد1721
ویلا جنگلی در کلوده
خرید ویلا جنگلی کلوده مازندران. فروش ویلا دربستی در کلوده مازندران. ویلا فروشی سمت جنگل در کلوده شمال کشور استان مازندران که با بنای نیم دوبلکس دارای سه اتاق خواب وحیاط بزرگ با درختکاری میباشد
ویلا 140 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد1720
ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان
خرید ویلا ارزان قیمت چمستان .خرید ویلا جنگلی چمستان.فروش ویلا جنگلی در چمستان.ویلا فروشی سمت جنگل در چمستان استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو اتاق خواب و حیاط فضا سازی شده و گلکاری میباشد
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1719
ویلا جنگلی در چمستان
خرید ویلا جنگلی چمستان. ویلا فروشی چمستان. ویلا فروشی سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران بابنای دوبلکس و نمای رومی دارای سه اتاق خواب و حیاط بزرگ با درخت وتراس بزرگ بادید به جنگل و کوه میباشد
ویلا 180 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1718
ویلا مستقل ارزان در چمستان
خرید ویلا ارزان قیمت چمستان. فروش ویلا ارزان قیمت چمستان. ویلا فروشی سمت جنگل ارزان قیمت با بنای نیم دوبلکس و نوساز دارای دو اتاق خواب است که به صورت مستقل و دربستی در کوچه ایی دنج و ویلایی نشین است
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 220,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1717
ویلا جنگلی ارزان در چمستان
خرید ویلا ارزان قیمت چمستان. فروش ویلا جنگلی ارزان قیمت چمستان. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس و دارای دو اتاق خواب و حیاط سنگفرش شده و گلکاری شده
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1716
ویلا نوشهر ارزان در شمال
خرید ویلا ارزان قیمت نوشهر. فروش ویلا ارزان قیمت نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای فلت (همکف) دارای دو اتاق خواب که به صورت مستقل در کوچه ایی دنج و ویلایی نشین است
ویلا 90 زیربنا در شمال - ویلا جنگلی در شمال ...
قیمت : 275,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1715
ویلا فراشکلا ارزان قیمت در نوشهر
خرید ویلا جنگلیارزان قیمت نوشهر. فروش ویلا ارزان قیمت در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین فراشکلا در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای فلت دارای دو اتاق خواب و حیاط گلکاری شده است
ویلا 70 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1714
ویلا چلندر جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر . فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین چلندر در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و همچنین تمامی لوازم به صورت مبله میباشد
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 760,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1713
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر. ویلا فروشی شهرکی سمت جنگل های نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران بابنای دوبلکس دارای دو اتاق خواب و دید به جنگل و دریا و همچنین مبله است
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1712
ویلا نخ شمال نوشهر در شمال
خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا شهرکی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک در منطقه جنگلی نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط گلکاری شده با درختکاری است
ویلا 200 زیربنا در شمال - ویلا شهرکی در شمال ...
قیمت : 1,000,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1711
ویلا عسگرخان جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر . ویلا داخل شهرک فروشی نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک در منطقه ویلایی نشین عسگرخان در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و تراس با دید به جنگل
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1710
ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد
خرید ویلا شهرکی محمودآباد.فروش ویلا ساحلی داخل شهرک محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس نوساز که دارای سه خواب و سند مالکیت با قیمت مناسب است
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1709
ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود. ویلا دخل شهرک سمت ساحل سرخرود. ویلا فروشی ساحلی داخل شهرک در سرخرود شمال کشور استان مازندران که با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و همچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله میباشد
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 410,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1708
آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود
خرید آپارتمان ساحلی در خط دریا. فروش آپارتمان ساحلی.آپارتمان فروشی سمت ساحل سرخرود شمال کشور مازندران که دارای دو اتاق خواب مستر و سند مالکیت که در طبقه پنجم این آپارتمان نه طبقه است با دید به دریا
آپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 660,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1707
ویلا شهرکی ارزان در سرخرود
ویلا شهرکی خرید.خرید ویلا شهرکی ارزان قیمت در سرخرود. فروش ویلا داخل شهرک ارزان قیمت سرخرود. ویلا فروشی داخل شهرک در سرخرود با بنای تریبلکس دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و همچنین مبله بودن هر طبقه
ویلا 166 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1706
ویلا چاکسر سرخرود در شمال
ویلا ساحلی سرخرود. خرید ویلا لوکس سرخرود. فروش ویلا سمت ساحل سرخرود.ویلا فروشی سمت ساحلی در سرخرود شمال کشور استان مازندران که با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار اتاق خواب و سند مالکیت و دکور زیبا
ویلا 250 زیربنا در شمال - ویلا ساحلی در شمال ...
قیمت : 870,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1705
ویلا فراشکلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر.خرید ویلا شهرکی در نوشهر شمال کشور استان مازندران. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب مستر و تراس بزرگ با دید به جنگل در نوشهر
ویلا 185 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1704
ویلا ملکار نوشهر در شمال
خرید ویلا جنگلی نوشهر. فروش ویلا سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران. ویلا فروشی با بنای دوبلکس دارای سه خواب و حیاط سنگ فرش شده با گلکاری و تراس بزرگ با دید به کوه و جنگل واقع در منطقه ملکار
ویلا 210 زیربنا در شمال - ویلا جنگلی در شمال ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1703
آپارتمان خط دریا لب ساحل در سرخرود
خرید آپارتمان ساحلی پلاک اول سرخرود. آپارتمان ساحلی پلا اول فروشی سرخرود. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود که دارای دو اتاق خواب و سند مالکیت و تمامی لوازم به صورت مبله و دید به دریا از تراس است
آپارتمان 95 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 494,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1702
آپارتمان خط دریا استخردار در سرخرود
خرید آپارتمان استخردار ساحلی سرخرود.فروش آپارتمان ساحلی در منطقه ویلایی نشین خط دریا در سرخرود شمال کشور استان مازندران. این آپارتمان نوساز و واقع در طبقه پنجم در مجتمع نه طبقه و دارای سه خواب و استخر
آپارتمان 140 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 637,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1701
آپارتمان سرخرود خط دریا در شمال
خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود. آپارتمان فروشی سمت ساحل در منطقه ویلایی نشین خط دریا در سرخرود شمال کشور استان مازندران این آپارتمان دارای دو خواب و سند مالکیت و کف پارکت و در طبقه ششم واقع شده
آپارتمان 83 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 423,300,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد1700
ویلا بنجیکول جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و درختکاری و آبنما و شاهنشین با دید به جنگل
ویلا 395 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1699
ویلا بنجیکول شهرکی در نوشهر
ویلا شهرکی نوشهر خرید. ویلا جنگلی داخل شهرک نوشهر شمال کشور استان مازندران. این ویلای شهرکی با بنای دوبلکس دارای چهاراتاق خواب و سند مالکیت و لوازم منزل به صورت مبله در منطقه ویلایی نشین بنجیکول نوشهر
ویلا 220 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 780,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1698
ویلا عالم کلا نوشهر در شمال
خرید ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر.ویلا فروشی سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین عالم کلا در نوشهر شمال کشور که دارای چهار اتاق خواب و سند و حیاط بزرگ درختکاری شده و دید به دریا و جنگل است
ویلا 360 زیربنا در شمال - ویلا جنگلی در شمال ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1697
ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد
ویلا شهرکی محمودآباد.فروش ویلا داخل شهرک محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران. این ویلا با بنای تریبلکس دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و تمامی لوازم منزل به صورت مبله
ویلا 190 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1696
ویلا شهرکی جنگلی در محمودآباد
ویلا جنگلی محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا داخل شهرک در محمودآباد. ویلا فروشی شهرکی سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و شاهنشین میباشد
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1695

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت