Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۵ مهر ۱۳۹۸ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 200 زیربنا در نوشهر : ویلا در شمال ، نوشهر ، مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با ویوی توام دریا و جنگل و حیاط دار و نوساز در نوشهر ، مازندران ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 190 زیربنا در سرخرود : ویلا دوبلکس داخل شهرک و به فاصله هفتصد متری ار دریا و ساحل و نوساز و با دیوارهای بلند محصور شده و با حیاط بزرگ در شمال ، مازندران ، سرخرود .
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 150 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی در سرخرود ، مازندران ، شمال . فروش ویلای دوبلکس ساحلی مستقل داخل کوچه ویلایی سمت دریا و با سند در شمال ، سرخرود .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلای دوبلکس مستقل داخل کوچه تماما ویلایی نشین و با سند مالکیت و نوساز و هشتصد متری دریا و ساحل در محمودآباد در شمال ( بین محمودآباد و سرخرود).
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 120 زیربنا در محمودآباد : ویلا کلوده محمودآباد . فروش ویلای ارزان قیمت و قسطی اقساطی و داخل شهرک و نوساز و به فاصله ده دقیقه با دریا و لب ساحل در شمال ، جاده کلوده محمودآباد.
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 100 زیربنا در محمودآباد : ویلا اقساطی کلوده محمودآباد در شمال . فروش ویلا نیم پیلوت داخل شهرک و نوساز و با شرایط پرداخت اقساط در کلوده محمودآباد ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 110 زیربنا در چمستان : ویلا اقساطی در چمستان ، شمال . فروش ویلای نیم دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و شرایطی اقساطی بدون بهره در شمال ، چمستان ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در چمستان
فروش ویلا 150 زیربنا در چمستان : فروش ویلا شهرکی جنگلی در شمال ، چمستان . فروش ویلای دوبلکس نوساز با نمای شیک و با سند تک برگ و داخل شهرک در چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 90 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلای همکف نوساز داخل شهرک و شهرک با نگهبانی و فاصله ویلا تا دریا و ساحل ده دقیقه و ارزان و قیمت مناسب در کلوده محمودآباد در شمال ( بین آمل و محمودآباد ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 180 زیربنا در چمستان : ویلا استخر دار جنگلی در چمستان ، شمال . فروش ویلای نیم دوبلکس نوساز و با استخر داخل حیاط و ویوی جنگل در شمال ، چمستان .
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 170 زیربنا در چمستان : ویلا جنگلی چمستان شمال . فروش ویلای نیم دوبلکس نوساز در شهرک جنگلی با حیاط بزرگ و نگهبانی شهرکی با سند تک برگ در شمال ایران ، منطقه جنگلی چمستان ( بین آمل و چمستان ).
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلا 140 زیربنا در چمستان : ویلا چمستان شمال . فروش ویلای نیم دوبلکس جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و حاشیه جنگل و ویوی جنگلی و نوساز در شمال ، چمستان .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت