Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ آبان ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 115 زیربنا در محمودآباد : ویلا در شمال ، محمودآباد . فروش ویلای دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت جنگل و دشت و با سند و پایان کار در محمود آباد ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 140 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا در شمال ، محمودآباد ، مازندران . ویلا همکف شهرکی ساحلی با سند در شهرک خانه دریا محمود آباد ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 300 زیربنا در محمودآباد : ویلا شهرک ساحلی خانه دریا در محمودآباد ، شمال . خرید و فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت کنار دریای شهرک خانه دریا محمودآباد .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 140 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد ، شمال . ویلا مبله با سند مالکیت و شهرک با ساحل اختصاصی در خانه دریا شمال ، محمود آباد.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 170 زیربنا در سرخرود : فروش ویلا داخل شهرک جنگلی کنار اتوبان و هشتد متری لب ساحل و با سند مالکیت و نوساز و حیاط دار در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود ، مازندران .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 181 زیربنا در سرخرود : ویلا در شمال ، مازندران ، سرخ رود . فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل کوچه ویلایی سمت جنگل و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 210 زیربنا در سرخرود : فروش ویلا سمت جنگل و دوبلکس و داخل شهرک تازه تاسیس و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر و هشتصد متری دریا در شمال ، سرخ رود.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 90 زیربنا در سرخرود : ویلا در شمال ، سرخرود . فروش ویلا همکف نوساز با مجوز ساخت و سمت جنگل و دشت و حیاط دار در سرخ رود ، شمال ، بین آمل و سرخرود.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 196 زیربنا در محمودآباد : ویلا در شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند مالکیت و سمت جنگل و هزار متری دریا در محمودآباد ، مازندران ، شمال ایران.
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : ویلا شمال . فروش ویلا دوبلکس نوساز با سند مالکیت و سمت دشت و دویست متری دریا و لب ساحل و داخل کوچه ویلایی در محمودآباد ، شمال
اطلاعات کامل
ویلا شمال در نوشهر
فروش ویلا 160 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر ، شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و دید به کوه و جنگل و نزدیک جاده اصلی و دریا در شمال ، نوشهر .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 190 زیربنا در محمودآباد : ویلا در شمال ، روبروی شهرک ساحلی قصر دریا منطقه دریاسر محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس حیاط دار با درخت در محمود آباد ، شمال .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت