Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ آبان ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 135 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلای دوبلکس نوساز با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار و سمت جنگل و سیصد متری دریا در شمال ، منطقه دریاسر محمودآباد .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 190 زیربنا در محمودآباد : ویلا شهرکی محمودآباد ، شمال . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با نگهبانی و با سند مالکیت و پایان کار و دو کیلومتری دریا در شمال ، محمود آباد
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و پایان کار و نوساز و داخل کوچه ویلایی و به فاصله دویست متری ساحل شمال ، محمودآباد ، مازندران
اطلاعات کامل
زمین شمال در محمودآباد
فروش زمین 240 زیربنا در محمودآباد : فروش قطعه زمین قواره ای داخل شهرک جنگلی ویلایی سمت دشت و سیصد متری ساحل و با آب برق و گاز در محمودآباد ، شمال ، مازندران
اطلاعات کامل
زمین شمال در محمودآباد
فروش زمین 300 زیربنا در محمودآباد : زمین شهرکی شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش زمین داخل شهرک سمت دشت و سیصد متری ساحل و داخل بافت در محمود آباد ، شمال
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 145 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی شهرکی شمال ، سرخرود . فروش ویلا سمت ساحل و دریا و داخل شهرک و دوبلکس و هفتصد متری لب آب در سرخ رود ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 180 زیربنا در سرخرود : ویلا داخل شهرک شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس شهرکی داخل شهر و نوساز و هشتصد متری دریای سرخ رود ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 120 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا جنگلی شهرکی نوساز با سند مالکیت و پایان کار و شهرک با نگهبانی و با دید به دشت در شمال ، جاده خانه دریای محمودآباد .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 196 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با ویوی دشت و به فاصله هزار و پانصد متری ساحل و دریا و سند مالکیت شش دانگ در محمودآباد ، شمال .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا 195 زیربنا در محمودآباد : فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با دید به دشت و پانصد متری دریا و با سند مالکیت و آب برق و گاز در شمال ، محمودآباد .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 190 زیربنا در سرخرود : ویلا سمت دریا در شمال ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس ساحلی با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی نزدیک دریا در سرخرود ، شمال ایران .
اطلاعات کامل
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا 130 زیربنا در سرخرود : ویلا شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش ویلای تریبلکس ساحلی با سند مالکیت و سمت دریا و نوساز با پارکینگ در سرخرود ، مازندران ، شمال .
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت