Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم به صورت مبله میباشد
اطلاعات کامل
ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا 180 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا داخل شهرک فروشی سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و حیاط بزرگ با درختکاری
اطلاعات کامل
ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا 250 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ میباشد
اطلاعات کامل
ویلا داخل شهرک در محمودآباد
فروش ویلا 200 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد.فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ است
اطلاعات کامل
ویلا داخل شهرک در محمودآباد
فروش ویلا 170 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا جنگلی محمودآباد. ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب وسند مالکیت تراس بزرگ است
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا 170 زیربنا در محمودآباد : ویلا در مجمودآباد. خرید ویلا ساحلی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی محمودآباد. فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ میباشد
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی ارزان قیمت در محمودآباد
فروش ویلا 150 زیربنا در محمودآباد : ویلا در محمودآباد. فروش ویلا ساحلی محودآباد. خرید ویا ساحلی در محمودآباد ویلا ارزان قیمت ساحلی فروشی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت و لوازم منزل (مبله)
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 340 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر.خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 240 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم (مبله)
اطلاعات کامل
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 265 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت
اطلاعات کامل
ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و حیاط دار است
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت