Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 340 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر.خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 240 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم (مبله)
اطلاعات کامل
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
فروش ویلا 265 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت
اطلاعات کامل
ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر
فروش ویلا 300 زیربنا در نوشهر : ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و حیاط دار است
اطلاعات کامل
ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان
فروش ویلا 180 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا جنگلی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای دو خواب مستر و سند مالکیت میباشد
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی شهرکی ارزان در چمستان
فروش ویلا 130 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا ارزان قیمت شهرکی چمستان. فروش ویلا شهرکی چمستان.ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک سمت جنگل های چمستان با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب مستر و حیاط بزرگ و تراس با دید به محوطه
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 190 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی در چمستان. ویلا شهرکی خرید چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی و دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت میباشد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 160 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا شهرکی جنگلی چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران که با بنای نیم دوبلکس و رومی دارای سه خواب مستر و سند مالکیت
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 200 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا جنگلی. فروش ویلا شهرکی.ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و تراس بزرگ با دید به جنگل است
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
فروش ویلا 110 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت و لوازم منزل به صورت مبله است
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
فروش ویلا 115 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخرود. خرید ویلا ارزان قیمت ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله به صورت مستقل در کوچه ایی واقع است
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت