Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

فروش املاک در شمال کشور

ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان
فروش ویلا 180 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا جنگلی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای دو خواب مستر و سند مالکیت میباشد
اطلاعات کامل
ویلا جنگلی شهرکی ارزان در چمستان
فروش ویلا 130 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا ارزان قیمت شهرکی چمستان. فروش ویلا شهرکی چمستان.ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک سمت جنگل های چمستان با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب مستر و حیاط بزرگ و تراس با دید به محوطه
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 190 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی در چمستان. ویلا شهرکی خرید چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی و دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت میباشد
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 160 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا شهرکی جنگلی چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران که با بنای نیم دوبلکس و رومی دارای سه خواب مستر و سند مالکیت
اطلاعات کامل
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
فروش ویلا 200 زیربنا در چمستان : ویلا در چمستان. خرید ویلا جنگلی. فروش ویلا شهرکی.ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و تراس بزرگ با دید به جنگل است
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
فروش ویلا 110 زیربنا در سرخرود : ویلا ساحلی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت و لوازم منزل به صورت مبله است
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
فروش ویلا 115 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخرود. خرید ویلا ارزان قیمت ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله به صورت مستقل در کوچه ایی واقع است
اطلاعات کامل
ویلا باغ ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلا 250 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخود. خرید ویلا باغ در سرخرود.فروش ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا باغ فروشی سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله و باغ وسیع با درخت وگل است
اطلاعات کامل
آپارتمان پلاک اول ساحل در سرخرود
فروش آپارتمان 373 زیربنا در سرخرود : آپارتمان در سرخرود. آپارتمان فروشی سمت ساحل با پنت هاوس در سرخرود شمال کشوراستان مازندران که دارای پنج خواب که چهار خوابش مستر و لوازم منزل به صورت مبله و سند مالکیت که این واحد در طبقه آخر میباشد
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود
فروش ویلا 225 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخرود. خرید ویلا شهرکی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود شمال کشور مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار خواب که سه خوابش مستر و سند مالکیت میباشد
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود
فروش ویلا 155 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس نوساز و دارای سه خواب مستر و سند مالکیت که به صورت دربستی در منطقه درویش آباد واقع است
اطلاعات کامل
ویلا ساحلی سمت دریا در سرخرود
فروش ویلا 290 زیربنا در سرخرود : ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور مازندران با بنای تریبلکس با شاهنشین در طبقه آخر به صورت مجزا وسند و تمامی لوازم منزل به صورت مبله در کوچه ای دنج است
اطلاعات کامل

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت