Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۴ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

آپارتمان ساحلی

آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان ساحلی در خط دریای شهر سرخرود در شمال . آپارتمان فروشی در طبقه پنجم از مجتمع آپارتمانی ده طبقه و با ویو و دید به ساحل و با تراس رو به دریا در منطقه خط دریای سرخرود در شمال .
آپارتمان 125 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 525,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد654
آپارتمان شهرک ساحلی در ایزدشهر
آپارتمان ساحلی ارزان اقساطی در ایزدشهر شمال . آپارتمان داخل شهرک ساحلی متراژ پایین و با شرایط پرداخت نقد اقساط و قسطی و مجتمع شهرکی سمت دریا و قیمت پایین و ارزان در شمال در شهر ساحلی ایزدشهر نور .
آپارتمان 60 زیربنا در ایزدشهر - آپارتمان ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان ایزدشهر کد647
آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان لب ساحل با ویو دریا در محمودآباد شمال . آپارتمان ساحلی طبقه سوم در مجتمع آپارتمانی پنج طبقه ای و در ده واحد و هر طبق دو واحد و با تراس ویو دریا در شمال ، کنار ساحل شهر محمودآباد .
آپارتمان 100 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد645
آپارتمان ساحلی در محمودآباد
آپارتمان ساحلی مسکونی ویو دریا در شمال ، محمودآباد . یک واحد آپارتمان تک واحدی نوساز در طبقه دوم از مجتمع آپارتمانی شش طبقه ای در شش واحد نوساز با دید به ساحل و تراس دار و سند و پایان کار در محمودآباد
آپارتمان 145 زیربنا در محمودآباد - آپارتمان ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 565,500,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان محمودآباد کد627
آپارتمان ساحلی در محمودآباد
آپارتمان در محمودآباد سمت دریا . فروش یک واحد آپارتمان ساحلی در طبقه 3 سوم مجتمع آپارتمانی 5 طبقه ای در 10 واحد و نوساز با سند مالکیت و پایان کار و با تراس رو به دریا و ساحل در شمال ، محمودآباد .
آپارتمان 100 زیربنا در محمودآباد - آپارتمان ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 460,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان محمودآباد کد625
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان سرخرود شمال . آپارتمان پلاک دوم از سمت دریا و ساحل و ویوی لب ساحل و با سند و پایان کار و پارکینگ در کنار دریای سرخرود در مازندران ( بین محمودآباد و فریدونکنار ). آپارتمان ساحلی فروشی سرخ رود.
آپارتمان 90 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 306,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد537
آپارتمان ساحلی در محمودآباد
آپارتمان ساحلی در محمودآباد . آپارتمان طبقه 4 و با ویوی دریا و لب ساحل و نوساز و با سند مالکیت و پایان کار در شمال ، شهر ساحلی محمودآباد . فروش آپارتمان ساحلی داخل شهر محمودآباد در بهترین نقطه شهر .
آپارتمان 120 زیربنا در محمودآباد - آپارتمان ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 408,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان محمودآباد کد535
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان ساحلی مبله در سرخرود در شمال کشور . فروش آپارتمان داخل شهرک ساحلی و 300 متری دریا و شهرک با نگهبان و سرایدار و آپارتمان با سند و مبله کامل و طبقه اول در شمال ، سرخرود ، مازندران .
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 363,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد508
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان ساحلی در طبقه دوم در شمال ، سرخرود . آپارتمان سمت دریا با سند مالکیت و انباری و پارکینگ در سند قید شده و دویست متری ساحل و مجتمع آپارتمانی با زمین هزار متری در سرخرود در شمال در مازندران .
آپارتمان 105 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 241,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد479
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان پلاک دوم از سمت دریا در سرخرود . آپارتمان ساحلی با ویوی لب ساحل و نوساز و با سند مالکیت تک برگ و پایان کار و آماده تحویل و آسانسور و پارکینگ در مازندران در شهر ساحلی سرخرود در شمال کشور .
آپارتمان 90 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 387,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد477
آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان سمت دریا در سرخرود در شمال کشور در استان مازندران . فروش آپارتمان ساحلی با سند مالکیت و پایان کار و نوساز و سیصد متری دریا و ساحل با پارکینگ و آسانسور و در طبقه اول در شمال، سمت دریای سرخرود.
آپارتمان 100 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد446
آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان ساحلی فروشی طبقه چهارم 4 و نوساز با آسانسور و انباری و پارکینگ و با سند مالکیت تکبرگ و پایان کار و با دید به دریا و لب ساحل در شمال ایران در شهر ساحلی سرخرود در استان مازندران .
آپارتمان 155 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 604,500,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد425
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان فروشی ساحلی در شمال ، سرخرود . آپارتمان نوساز با سند و پایان کار و آسانسور و تراس بزرگ و با دید به دریای شهر ساحلی سرخرود در استان مازندران در شمال کشور ( بین محمودآباد و فریدونکنار ).
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد423
آپارتمان ساحلی در محمودآباد
آپارتمان رو به دریا در شمال در محمودآباد . فروش آپارتمان ساحلی با تراس بزرگ رو به دریا و با سند و پایان کار و دید به ساحل و طبقه دوم در کنار دریای محمودآباد در مازندران در شمال کشور .
آپارتمان 128 زیربنا در محمودآباد - آپارتمان ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 499,200,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان محمودآباد کد422
آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان ساحلی با ویوی دریا در سرخرود ، شمال کشور در استان مازندرن . فروش آپارتمان با تراس بزرگ رو به دریا و با لابی و پارکینگ و انباری و با سند مالکیت و در طبقه سوم در شمال ایران در شهر ساحلی سرخرود.
آپارتمان 120 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 516,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد411
آپارتمان ساحلی در شمال
آپارتمان مبله خرید در شمال ، کنار ساحل سرخ رود .آپارتمان ساحلی با دید به دریا با تراس بزرگ ویوی ساحل و با متراژ پایین و قواره اول از سمت دریا و با سند مالکیت و پایان کار و با نگهبانی در سرخرود ، شمال.
آپارتمان 85 زیربنا در شمال - آپارتمان ساحلی در شمال ...
قیمت : 357,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان شمال کد404
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان قواره اول دریا در شمال ایران در شهر ساحلی سرخرود . فروش آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا و با سند و نوساز با دید به ساحل در سرخ رود ، مازندران ، شمال .
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 495,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد367
آپارتمان ساحلی در سرخرود
آپارتمان با دید به ساحل در شمال ، سرخرود ، مازندران . آپارتمان مناسب خرید در سیصد متری دریا و طبقه سوم با ویوی ساحل و نوساط و با سند و پایان کار در سرخرود ، مازندران ، شمال کشور.
آپارتمان 130 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 507,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد365
آپارتمان ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان نوساز لب ساحل و با دید کامل به دریا و با سند مالکیت و پایان کار و با لابی و سرایداری و زیر قیمت در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد297
آپارتمان ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان شمال ، سرخرود . فروش آپارتمان سمت دریا با سند و نوساز و در طبقه پنجم مجتمع آپارتمانی ساحلی در سرخرود ، شمال .
آپارتمان 92 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد275
آپارتمان ساحلی در سرخرود
پنت هاوس ساحلی در شمال ، سرخرود . فروش پنت هاوس با ویوی دریا در طبقه هفتم در بالای مجتمع آپارتمانی ساحلی با سند مالکیت در سرخرود ، شمال کشور.
آپارتمان 230 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد274
آپارتمان شمال در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی طبقه شش و قواره اول دریا با ویوی کامل به ساحل و نوساز و با سند مالکیت و پایان کار و زیر قیمت در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 612,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد240
آپارتمان شمال در سرخرود
فروش آپارتمان در طبقه ششم به فاصله سیصد متری دریا و پنج سال ساخت با تراس بزرگ دید به دریا و ساحل با سند مالکیت در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 120 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 516,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد239
آپارتمان شمال در سرخرود
آپارتمان لب دریا در شمال ، سرخ رود . فروش آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا با ویوی کامل به ساحل و با سند و طبقه پنجم در سرخرود ، شمال .
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 572,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد213
آپارتمان شمال در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی با دید کامل به دریا در طبقه هشتم با جکوزی و کف واحد پارکت با سند مالکیت و پایان کار در شمال ، سرخرود.
آپارتمان 250 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد212
آپارتمان شمال در سرخرود
آپارتمان ساحلی شمال ، سرخرود . فروش آپارتمان لب دریا و ساحل در طبقه چهارم و با دید کامل به دریا و با سند در سرخ رود ، شمال .
آپارتمان 140 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 756,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد211
آپارتمان شمال در سرخرود
آپارتمان ساحلی شمال ، سرخرود . فروش آپارتمان لب دریا و ساحل با استخر و سونا و جکوزی و سند دار در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 77 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 403,100,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد208
آپارتمان شمال در ایزدشهر
آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا در ایزدشهر ، محمودآباد ، شمال . فروش آپارتمان طبقه سوم لب دریا با دید کامل به ساحل در شمال ، ایزدشهر محموداباد.
آپارتمان 90 زیربنا در ایزدشهر - آپارتمان ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان ایزدشهر کد187
آپارتمان شمال در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی نوساز با سند مالکیت و پایان کار و با دید به دریا و با آسانسور و طبقه دوم در شمال ، مازندران ، سرخرود .
آپارتمان 65 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 240,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد144
آپارتمان شرقی در سرخرود
فروش آپارتمان ساخلی با وام بانکی در شمال،سرخرود،مازندران . فروش آپارتمان طبقه اول و از تراس دید به دریا و مبله کامل در سرخرود مازندران شمال .
آپارتمان 72 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد59

محبوب ترین های آپارتمان ساحلی

آخرین اخبار سایت