Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

زمین ساحلی

زمین ساحلی داخل شرک در سرخرود
خرید زمین ساحلی داخل شهرک سرخرود | خرید رمین نزدیک دریا سرخرود | خرید زمین سمت ذریا سرخرود | این زمین فروشی سمت ساحل سرخرود در فاصله کم با دریا در شهرکی با نگهبانی و برند دارای تمامی امکانات با سند
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 465,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد2029
زمین ساحلی مستقل در سرخرود
خرید زمین ساحلی شمال . قطعه زمین خوش قوراه مستقل ساحلی در سرخ رود . زمین ساحلی فروشی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ، ویو ساحل ، خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 340,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1908
زمین ساحلی مستقل در نوشهر
قطعه زمین خوش قوراه مستقل ساحلی در نوشهر. زمین ساحلی فروشی در نوشهر در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ، ویو ساحل ، خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 13,100,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1869
زمین سمت دریا در سرخرود
فروش زمین ساحلی در شمال . یک قطعه زمین ساحلی فروشی در سرخرود استان مازندران در شمال کشور داخل بافت مسکونی و درون شهرکی ویلایی نشین دارای مجوز برای ساخت و ساز ویلا و سمت دریای شمال با متراژ 300 متر
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1806
زمین خط دریا ساحلی در سرخرود
زمین ساحلی در سرخرود . قطعه زمین فروشی سمت ساحل در شمال در منطقه خط دریا در سرخرود داخل کوچه ای منتهی به دریا در استان مازندران داخل بافت مسکونی و دارای سند و جواز ساخت و دسترسی آسان به دریا میباشد
زمین 500 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1635
زمین ساحلی در محمودآباد
زمین ساحلی در محمودآباد . قطعه زمین فروشی سمت ساحل در محموداباد در شمال کشور استا مازندران با سند ششدانگ و جواز ساخت که داخل بافت مسکونی بوده و با دسترسی آسان به دریا در پلاک پنجم ساحل قرار دارد
زمین 580 زیربنا در محمودآباد - زمین ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 1,160,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد1632
زمین سمت ساحل در سرخرود
زمین ساحلی در سرخرود . قطعه زمین فروشی سمت ساحل در سرخ رود در کوچه ای منتهی به دریا و ساحل در شمال کشور استان مازندران با سند مالکیت و جواز ساخت و داخل بافت و مناسب خرید زمین ارزان قیمت در سرخرود است
زمین 450 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1624
زمین ساحلی شهرکی در نوشهر
زمین ساحلی فروشی در نوشهر . قطعه زمین فروشی در شمال داخل شهرکی ساحلی و چسبیده به ساحل در داخل بافت مسکونی در شمال کشور استان مازندران با مجوز ساخت و ساز و سند دار بوده و دارای ویو دریا و جنگل میباشد
زمین 433 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 822,700,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1570
زمین ساحلی در سرخرود
زمین ساحلی فروشی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و ازان همراه با سند و جواز ساخت ویلا در داخل بافت مسکونی و خارج از بافت بومی داخل شهرکی ویلایی نشین با نگهبانی دایمی میباشد
زمین 242 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 181,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1561
زمین ساحلی در نوشهر
زمین ساحلی متراژ بالا از جاده تا دریا چسبیده به جاده و ساحل با دید جنگل و دریا در نوشهر در شمال کشور استان مازندران به صورت هکتاری با سند و مجوز ساخت ودرختان میوه و دو خانه ویلایی قدیمی باکلیه امکانات
زمین 14241 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 31,000,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1553
زمین متراژ بالا ساحلی در نوشهر
زمین متراژ بلا فروشی در نوشهر در منطقه چیلک با سند و جواز ساخت ویلا که داخل بافت مسکونی قرار دارد و در سمت ساحل بوده و مناسب جهت شهرک سازی و سرمایه گزاری میباشد که در شمال کشور استان مازندران میباشد
زمین 10000 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 9,000,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1422
زمین ساحلی در سرخرود
قطعه زیمن ساحلی فروشی در سرخرود. زمین قواره ای با دسترسی آسان به جاده اصلی و دریا با مجوز ساخت و سند تک برگ که داخل بافت مسکونی قرار گرفته و با قیمت بسیار مناسب و ارزان در منطقه ویلایی نشین خط دریا
زمین 130 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 143,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1347
زمین داخل شهرک ساحلی در سرخرود
قطعه زمین فروشی در شهرک ساحلی در منطقه ویلایی نشین درویش آباد در شهر سرخرود با متراژ بالا و مجوز ساخت و سند و قیمت مناسب که دیوارچین شده و در شهرکی سنگفرش و نوساز که در استان مازندران به فروش میرسد
زمین 730 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 803,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1334
زمین ساحلی در محمودآباد
فروش زمین ارزان قیمت ساحلی داخل بافت مسکنی با مجوز ساخت ویلا و دارای سند با قیمت مناسب در کوچه ای ویلایی نشین که مناسب خرید ویلا سنددار زیر قیمت در شهر محمودآباد در شمال کشور استان مازندران میباشد
زمین 342 زیربنا در محمودآباد - زمین ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 222,300,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد1186
زمین ساحلی داخل شهرک در نوشهر
قطعه زمین ساحلی فروشی با متراژ بالا مناسب جهت ویلا سازی داخل شهرکی چسبیده به دریا با ساحل اختصاصی با دید همزمان به دریا و جنگل در منطقه ویلایی نشین چلک در نوشهر در شمال کشور استان مازندران قرار دارد
زمین 1100 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 2,530,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1185
زمین ساحلی در نوشهر
فروش زمین سند دار با متراژ بالا ساحلی در نوشهر شمال کشور مازندران دارای سند و جواز ساخت و ساحل خصوصی و چسبیده به جاده اصلی و مناسب جهت شهرک سازی و مجتمع تجاری در منطقه خوبی در نزدیکی شهر نوشهر میباشد
زمین 11379 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 31,861,200,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1149
زمین ساحلی در نوشهر
زمین متراژ بالا ساحلی برای فروش در شمال کشور مازندران در بهترین منطقه در نوشهر چسبیده به ساحل دارای سند و جواز ساخت و داخل بافت مسکونی و بدون محدودیت ساخت ویلا مناسب جهت شهرک سازی در نوشهر میباشد
زمین 25000 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 82,500,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1107
زمین ساحلی در نوشهر
فروش زمین متراژ بالا مناسب جهت شهرک سازی در شمال کشور مازندران در بهترین منطقه در نوشهر. زمین ساحلی فروشی دارای سند و مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی بدون محدودیت ساخت ویلا و چسبیده به ساحل با ویو جنگل
زمین 20000 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 66,000,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1106
زمین ساحلی در نوشهر
فروش زمین ساحلی در شمال کشور استان مازندران در نوشهر که قطعه زمین 250 متری در منطقه ویلایی نشین ونوش و خوش آب و هوا ونوش در نوشهر نزدیک دریا مناسب خرید جهت ساخت آپارتمان و ویلاسازی در شمال مازندران
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد947
زمین ساحلی در شمال
فروش زمین ساحلی در شمال کشور استان مازندران سرخرود. قطعه زمین140 متری ساحلی فروشی در بافت مسکونی و بدون محدودیت ساخت در بهترین نطقه شهر سرخرود نزدیک دریا مناسب خرید جهت ساخت آپارتمان و ویلاسازی درشمال
زمین _ زیربنا در شمال - زمین ساحلی در شمال ...
قیمت : 231,000,000 میلیون تومان
خرید زمین شمال کد734
زمین ساحلی در محمودآباد
زمین سمت دریا در محمودآباد شمال . قطعه زمین ویلایی ساحلی داخل بافت مسکونی با سند مالکیت و قیمت ارزان در منطقه ویلایی نشین و مستقل و قواره شده به قطعه و فاصله 300 متری لب ساحل در شمال ، محمودآباد .
زمین 250 زیربنا در محمودآباد - زمین ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 157,500,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد576
زمین ساحلی در سرخرود
زمین ساحلی مناسب ساخت آپارتمان و یلا در سرخرود در شمال . قطعه زمین قواره ای سمت دریا و ساحل و داخل بافت مسکونی با سند مالکیت و به فاصله 300 متری لب دریا در شهر توریستی ساحلی سرخرود در استان مازندران .
زمین 225 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 416,250,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد550
زمین ساحلی در سرخرود
زمین ساحلی در سرخرود شمال .فروش زمین داخل شهرک سمت ساحل به فاصله 300 متری از دریا و لب ساحل و دخل بافت مسکونی و مناسب ساخت ویلا و شهرک با مکانات نظیر نگهبانی و آب و برق گاز در شهر ساحلی سرخرود در شمال
زمین 750 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد545
زمین ساحلی در سرخرود
زمین لب دریا و ساحل شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش و معاوضه زمین ساحلی با سند مالکیت و مناسب ساخت در شمال ، مازندران ،سرخرود .
زمین 3370 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 7,000,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد364
زمین شمالی در محمودآباد
فروش زمین داخل شهرک ساحلی محمودآباد شمال.زمین ساحلی شهرکی و سمت دریا و با سند و داخل بافت ویلایی در شمال،محمودآباد،مازندران.
زمین 200 زیربنا در محمودآباد - زمین ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 90,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد112
زمین شمالی در سرخرود
زمین ساحلی سرخ رود شمال.فروش زمین ساحلی پلاک سوم دریا و داخل کوچه ویلایی و با سند مالکیت و مشرف به ساحل در شمال،سرخرود.
زمین 200 زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 337,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد111
زمین شمالی در ایزدشهر
زمین ساحلی ایزدشهر،محمودآباد،شمال.فروش زمین پلاک سوم از سمت دریا و با دید به ساحل و با سند مالکیت و آماده ساخت در شمال،ایزدشهر،محمودآباد،مازندران.
زمین 190 زیربنا در ایزدشهر - زمین ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید زمین ایزدشهر کد110
زمین شمالی در نوشهر
زمین داخل شهرک ساحلی نوشهر شمال.فروش زمین شهرکی ساحلی با ویوی دریا و جنگل و با ساحل اختصاصی در شمال،نوشهر،مازندران.
زمین 300 زیربنا در نوشهر - زمین ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 468,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد109

    محبوب ترین های زمین ساحلی

    آخرین اخبار سایت