Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

زمین قواره ای

زمین جنگلی در رویان
خرید زمین جنگلی رویان | خرید زمین سمت جنگل رویان | خرید زمین جنگی داخل بافت رویان | زمین فروشی سمت جنگل داخل بافت مسکونی در محیطی ویلای دارای انشابات اب برق گاز کنار جنگل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید
زمین - زیربنا در رویان - زمین قواره ای در رویان ...
قیمت : 221,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد2076
زمین جنگلی در نوشهر
خرید زمین جنگلی نوشهر | زمین در نوشهر | این زمین فروشی با 10 متر بهر و قواره زیبا در بهترین منطقه نوشهر در محیطی ویلای سمت جنگلی و سبز در بافت مسکونی و در منظقه ویلای داری انشعابات برای ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد2074
زمین مستقل جنگلی در نوشهر
قطعه زمین خوش قوراه مستقل جنگلی در نوشهر. زمین جنگلی سنددار در نوشهر در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ، ویو جنگل ، خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 3,450,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1922
زمین مستقل جنگلی در نوشهر
فروش زمین در شمال . یک قطعه زمینجنگلی فروشی در نوشهراستان مازندران در شمال کشور داخل بافت مسکونی و بصورت مستقل دارای مجوز برای ساخت و ساز ویلا و سمت جنگل شمال با متراژ617 متر
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1844
زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر
فروش یک قطعه زمین قواره ای مجوز دار در منطقه نخ شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور با دید و سمت جنگل مناسب ویلاسازی
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 1,125,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1783
زمین چلک جنگلی در نوشهر
زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . زمین جنگلی فروشی با متراژ بالا در پای کوه در منطقه جنگلی چیلک در نوشهر در شمال کشور استان مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل دریا
زمین 2000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 2,600,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1634
زمین جنگلی ونوش در رویان
زمین قواره ای شده در رویان. فروش زمین جنگلی قیمت مناسب در رویان در کوچه ای منتهی به جنگل در ونوش رویان در شمال کشور استان مازندران با مجوز ساخت ویلا و سند مالکیت ششدانگ در داخل بافت مسکونی
زمین 340 زیربنا در رویان - زمین قواره ای در رویان ...
قیمت : 323,000,000 میلیون تومان
خرید زمین رویان کد1623
زمین نخ شمال متراژ بالا در نوشهر
زمین قواره ای متراژ بالا در نوشهر . زمین فروشی بالای سه هزار متر در نوشهر درمنطقه جنگلی نخ شمال باویو جنگل ،مناسب جهت شهرک سازی با سند ششدانگ و جواز ساخت و داخل بافت مسکونی در شمال کشور استان مازندران
زمین 3300 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 2,400,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1621
زمین شهرکی شمع جاران در نوشهر
زمین قواره ای فروشی در نوشهر . زمین جنگلی داخل شهرک در نوشهر در منطقه شمع جاران در شمال کشور استان مازندران داخل بافت مسکونی و خارج از منطقه بومی نشین با مجوز ساخت و ویو جنگل به فروش میرسد
زمین 740 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 725,200,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1619
زمین جنگلی ونوش در نوشهر
زمین فروشی در نوشهر . قطعه زمین فروشی سمت جنگل در نوشهر. زمین قواره ای در کوچه ای ویلایی نشین داخل بافت مسکونی و با ویو جنگل و دارای جواز ساخت بوده و با قیمت مناسب و ارزان با متراژ بالا به فروش میرسد.
زمین 1000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1618
زمین ونوش جنگلی در نوشهر
فروش زمین قواره ای در نوشهر . فروش زمین با متراژ بالا در نوشهر سمت جنگل های ونوش جهت شهرک سازی در شمال کشور استان مازندران با متراژ زیاد که داخل بافت مسکونی و با مجوز ساخت و سند و ویو دریا و جنگل بوده
زمین 10000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 9,500,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1599
زمین جنگلی در نوشهر
زمین قواره ای فروشی در نوشهر. قطعه زمین فروشی سمت جنگل در نوشهر بین رویان و جنگل های سیسنگان در شمال کشور استان مازندران مستقل در کوچه ویلایی داخل بافت مسکونی و دارای جواز ساخت و و قیمت مناسب و ارزان
زمین 450 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 135,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1558
زمین زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
فروش قطعه زمین قواره ای در نوشهر مناسب جهت ساخت و ساز ویلا و سرمایه گذاری. زمین فروشی داخل بافت بوده و سند دار و دارای جواز ساخت و قیمت مناسب میباشد که در منطقه نخ شمال در نوشهر در استان مازندران است
زمین 468 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 257 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1538
زمین قواره ای داخل شهرک در نوشهر
زمین قواره ای فروشی داخل شهرکی جنگلی در نوشهر در شمال کشور استان مازندران با ویو جنگل و قیمت ارزان داخل بافت مسکونی با مجوز ساخت و انشعابات بادسترسی آسان به دریا و جاده اصلی،مناسب خرید زمین جنگلی بوده
زمین 300 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 210,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1527
زمین زمین جنگلی داخل بافت در نوشهر
قطعه زمین فروش در شمال . زمین قواره ای با سند و جواز ساخت ویلا داخل بافت مسکونی در منطقه ای جنگلی و ویلایی نشین د رنوشهر در شمال کشور استان مازندارن با شرایط فروش و یا تعویض با ویلا شهرکی در منطقه است
زمین 400 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1451
زمین متراژ بالا جنگلی در سرخرود
فروش زمین با متراژ بالا و وسیع در شمال کشور استان مازندران در شهر سرخرود که داخل بافت مسکونی قرار دارد و دارای سند و جواز ساخت بوده . این زمین فروی سمت دشت و جنگلی بوده و با درختان مرکبات فراروان بود
زمین 33000 زیربنا در سرخرود - زمین قواره ای در سرخرود ...
قیمت : 8,250,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1440
زمین ارزان قیمت جنگلی در سرخرود
فروش زمین ارزان قیمت در شمال کشور. قطعه زمین سند دار مناسب خرید با سند و جواز ساخت که داخل بافت مسکونی در منطقه جنگلی سرخرود در استان مازندران با زمینی مرغوب که داخل محوطه درختان مرکبات متعدد وجود دار
زمین 200 زیربنا در سرخرود - زمین قواره ای در سرخرود ...
قیمت : 75,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1432
زمین متراژ بالا جنگلی در نوشهر
زمین فروشی در منطقه جنگلی در نارنج بن نوشهر در شمال کشور استان مازندران که با متراژ بالا و داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت میباشد و دارای ویو جنگلی بوده که مناسب خرید زمین قواره ای سمت جنگل میباشد
زمین 1200 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 1,800,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1425
زمین ویو جنگل داخل بافت در نوشهر
قطعه زمین قواره ای برای فروش در شمال کشور در حاشیه جنگلی ونوش در نوشهر در استان مازندران قرار دارد که دارای سند مالکیت و جواز ساخت ویلا بوده و داخل بافت مسکونی با ویو عالی به جنگل و دریا و قیمت مناسب
زمین 400 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1388
زمین ویو جنگل داخل بافت در نوشهر
زمین قواره ای فروشی داخل بافت مسکونی با جواز ساخت ویلا که به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین و جنگلی ونوش نوشهر با آب و هوای بکر و ویو دریا و جنگل که با متراژ بالا در شمال کشور استان مازندران میباشد
زمین 1000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1369
زمین جنگلی در محمودآباد
قطعه زمین جنگلی داخل بافت مسکونی با سند و جواز ساخت و قیمت مناسب با متراژ زیاد و سه طرف بحر و به صورت قواره ای مرغوب در منطقه سیاه رودسر بین دو شهر محمودآباد و سرخرود در استان مازندران به فروش میرسد
زمین 720 زیربنا در محمودآباد - زمین قواره ای در محمودآباد ...
قیمت : 4,680,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد1333
زمین جنگلی در سرخرود
قطعه زمین قواره ای فروشی در شمال بین دو شهر آمل و سرخرود سمت دشت و شالیزار با قیمت مناسب و مجوز ساخت ویلا و سند دار و داخل بافت مسکونی میباشد که در استان مازندران قرار گرفته است
زمین 250 زیربنا در سرخرود - زمین قواره ای در سرخرود ...
قیمت : 113,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1326
زمین داخل بافت ویلایی در سرخرود
فروش زمین قواره ای در شمال کشور. قطعه زمین قواره ای فروش بین آمل و سرخرود در استان مازندران با قیمت بسیار مناسب و با متراژ بالا و زمین زیاد که دارای مجوز ساخت بوده و داخل بافت نیز هست وقابل معاوضه است
زمین 3000 زیربنا در سرخرود - زمین قواره ای در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1310
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
قطعه زمین فروشی داخل شهرک جنگلی در شمال . فروش زمین قواره ای شهرکی جنگلی در نوشهر در استان مازندران که داخل بافت مسکونی بوده و دارای مجوز ساخت ویلا میباشد و سند مالکیت تک برگ داشته و با قیمت مناسب بود
زمین 1000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 1,000,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1296
زمین جنگلی در نوشهر
فروش زمین قواره ای سند دار در نوشهر. زمین قواره ای جنگلی به صورت مستقل در کوچه ای ویلایی نشین با مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی با ویو عالی به جنگل و دریا و قیمت مناسب در نوشهر شمال کشور استان مازندران
زمین 700 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 980,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1212
زمین داخل بافت مسکونی در محمودآباد
فروش زمین ارزان قیمت در شمال مازندران داخل بافت مسکونی. قطعه زمین سند دار با جواز ساخت در منطقه ویلایی نشین در محمودآباد با قیمت بسیار مناسب و ارزان زیر صد میلیون مناسب جهت خرید زمین جهت ویلا سازی
زمین 200 زیربنا در محمودآباد - زمین قواره ای در محمودآباد ...
قیمت : 100,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد1151
زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر
فروش زمین سنددار قواره ای با متراژ بالا در منطقه جنگلی در نوشهر شمال کشور مازندران با جواز ساخت مناسب جهت شهرک سازی در منطقه خوش آب و هوا و ویلایی نشین گزینه مناسب جهت خرید زمین جنگلی قواره ای سنددار
زمین 36000 زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 10,080,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1150
زمین قطعه ایی جنگلی در نوشهر
فروش زمین قواره ای در منطقه جنگلی ونوش در نوشهر در شمال کشور استان مازندران که مناسب جهت ویلاسازی و بدون محدودیت ساخت ویلا میباشد و آماده صدور مجوز ساخت و داخل بافت مسکونی و با دسترسی راحت میباشد
زمین _ زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1029
زمین شهرکی در شمال
زمین قواره ای شهرکی در محموداباد ، شمال ، مازندران . فروش قطعه زمین داخل شهرک ویلایی و داخل بافت با کاربری مسکونی آماده جهت ساخت ویلا و سمت جنوبی و نزدیک ساحل و دریا در شمال ، سمت محموداباد به سرخرود.
زمین 1000 زیربنا در شمال - زمین قواره ای در شمال ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید زمین شمال کد445
زمین جنوبی در محمودآباد
زمین محمودآباد. فروش زمین قطعه ای داخل شهرک و داخل بافت مسکونی و سنددار و مناسب ساخت ویلا و 1500 متری ساحل در محمودآباد مازندران شمال.
زمین - زیربنا در محمودآباد - زمین قواره ای در محمودآباد ...
قیمت : 168,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد54

محبوب ترین های زمین قواره ای

آخرین اخبار سایت