Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا ساحلی

ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | قیمت ویلا در نوشهر | ویلا فروشی جنگلی این ویلا سمت جنگل دارای بنای نوساخت و حیاط بزرگ دارای تراس رو به جنگل در منطقه خارج از بافت بومی در ای سندتکبرگ و ویلا
ویلا 220 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2083
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | ویلا سرخرود | ویلا استخردار در سرخرود | خرید این ویلا فروشی در نزدیکی ساحل در محیطی ویلا این ویلا استخردار دارای سند تکبرگ و پروانه ساخت دارای تراس و حیاط بزرگ درختکاری شد
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 980,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2082
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی با دریا خزر درای سند مالکیت بین دو شهر توریستی سرخرود محموداباد دارای حیاط
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2081
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | این ویلا فروشی در چند قدمی دریا دارای بنا نوساخت بصورت مستقل نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید در محیطی ویلای و خارج ار بافت بومی
ویلا 290 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 2,000,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2077
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | قیمت ویلا ساحلی سرخرود | ویلا ساحلی سرخرود | این ویلا فروشی در فاصله کم با دریا دارای بنای نوساخت و لوازم در محیطی ویلا و خارج از بافت بومی در شمال کشور دارای سند و پروانه
ویلا 135 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2069
ویلا ساحلی در محموداباد
خرید ویلا ساحلی محموداباد | ویلا در محموداباد | خرید ویلا نزدیک دریا محموداباد | این ویلا فروشی کنار دریا دارای بنای نوساخت با فاصله کم با دریا با حیاط سنگ فرش شده و تراس بزرگ نزدیک به مرکز خرید
ویلا 172 زیربنا در محموداباد - ویلا ساحلی در محموداباد ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2068
ویلا نزدیک به دریا در بابلسر
خرید ویلا ساحلی در بابلسر . ویلا شمال در بابلسر . ویلا دوبلکس شهرکی سمت ساحل بابلسر . خرید ویلا مازندران در بابلسر . فروش ویلا نوساز . ویلا داخل شهرک ساحلی در بابلسر مازندران . خرید ویلا ساحلی سنددار
ویلا 190 زیربنا در بابلسر - ویلا ساحلی در بابلسر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2063
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا نوساخت در منطقه ساحلی نزدیک به دریا در محیطی امن و بهترین منطقه شهر کنار دریا نزدیک به مرکز خرید دارای سند و بنای نوساخت
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2052
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | ویلا در سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی در فاصله کم با دریا در محیطی ویلای و امن دارای حیاط و تراس روبه منظره دارای لوازم زندگی به همراه سند تکبرک و پرواه ساخت
ویلا 115 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2051
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | خرید ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی در منطقه ساحلی دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده با تراس ویو به دریا دارای جواز ساخت با قیمت مناسب
ویلا 300 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2012
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا فروشی در سرخرود پ خرید ویلا سنددار در سرخرود | این ویلا ساحلی در محیطی امن و به صورت کیلید نخورده با تراس رو به دریا و حیاط بزرگ با بنای تریبلکس در نزدیکی فروشگاه
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2010
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نزدیک دریا سرخرود | خرید ویلا با حیاط بزگ در سرخرود | خرید ویلا زیر قیمت در سرخرود | این ویلا فروشی با فاصله کم به دریا با بنای بزرگ و حیاط بزرگ دارای تراس رو به منظره شمال واقع در محیطی امن
ویلا 165 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2009
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | ویلا فروشی ساحلی سرخرود | خرید ویلا | ویلا فروشی | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | این ویلا فروشی سمت ساحل دارای حیاط درختکاری و باغچه کاری شده مبله شده در محیطی امن و ویلای
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2007
ویلا نزدیک به ساحل در سرخرود
خرید ویلا نزدیک به ساحل سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | خرید ویلا ساحلی در سرخرود | این ویلا فروشی در شمال کشور با حیاط باغچه کاری شده نزدیک به ساحل دارای بنا دوبلکس و تراس بزرگ به ویو زیبا
ویلا 178 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2006
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | ویلا قیمت مناسب در سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ویلا سما شمال دارای حیاط بزرگ با درخت کاری شده و لب نما به همراه سند تکبرگ واقع در شمال کشور
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 400,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2004
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | ویلا فروشی سمت ساحل | خرید ویلا سمت ساحل | ویلا فروشی در سرخرود | خرید ویلا ارزان قیمت در سرخرود | این ویلا فروشی با متراژ پاین خرید را اسان کرده این ویلا نزدیک به دریا
ویلا 100 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2003
ویلا سمت دریا در سرخرود
خرید ویلا سمت دریا سرخرود | ویلا فروشی نزدیک دریا | خرید ویلا ساحلی | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی با فاصله کم به دریا و حیاط بزرگ با درختکاری و باغچه کاری و دارای تمامی لوازم زندگی با تراس
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2002
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ویلا نزدیک به دریا با حیاط بزرگ و الاچیق و درخت کاری شده دارای سند تکبرگ با تراس بزرگ رو به شمال
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2001
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نردیک به دریا در سرخرود | خرید ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا با لوازم در سرخرود | این ویلا فروشی نزدیک به ساحل سرخرود در منطقه ویلای دارای سندتک برگ و حیاط باغچه کاری شده
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2000
ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود
خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود | خرید ویلا نزدیک دریا سرخرود | خرید ویلا دوبلکس در سرخرود | این داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی با تراس و حیاط بزرگ دختکاری شده در منطقه ویلاس نشین سرخرود
ویلا 183 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1998
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | خرید ویلا نزدیک به دریا سرخرود | ویلا فروشی | ویلا داخل شهرک | ویلا ساحلی با نگهبانی | ویلا فروشی سنندار در سرخرود | این ویلا در شهرک ساحلی کنار دریا با تراس و با نگهبانی
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1989
ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود
ویلا ساحلی شمال . فروش ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخ رود . ویلا ساحلی با بنای دوبلکس و کامل مبله در سرخ رود مازندران در شمال کشور با سند تکبرگ
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1976
ویلا ساحلی مستقل در سرخرود
ویلا فروشی در شمال . خرید ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . فروش ویلا در سرخرود . خرید و فروش ویلا ساحلی در کوچه ای منتهی با ساحل دریای خزر در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و فول مبله
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1975
ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود
خریدویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . ویلا دوبلکس شیک در سرخرود . فروش ویلا ساحلی سمت دریا در سرخرود مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و سند مالکیت
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1964
ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود
فروش ویلا شمال . ویلا ساحلی در سرخرود مازندران . خرید ویلا در سرخرود . فروش ویلا ساحلی مستقل در سرخرود مازندران در شمال ، با بنای دوبلکس و نوساز و سنددار
ویلا 155 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1963
ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر
ویلا شمال . ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی ساحلی داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب مستر و سند مالکیت
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 2,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1956
ویلا ساحلی مستقل در سرخرود
خرید ویلا شمال . ویلا شمال فروشی در سرخرود . فروش ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در شمال کشور استان مازندران در شهرستان سرخرود داخل کوچه منتهی به ساحل دریا با سند تکبرگ به فروش می رسد.
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1945
ویلا مستقل سمت دریا در سرخرود
ویلا شمال . ویلا شمال فروشی در سرخرود مازندران . ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در شمال کشور استان مازندران در شهرستان سرخرود داخل کوچه منتهی به ساحل دریا با سند مالکیت به فروش می رسد.
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1944
ویلا سمت دریا درویش آباد در سرخرود
ویلا شمال. ویلا شمال فروشی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی شمال . ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در شمال کشور ،مازندران در شهر سرخرود ، در منطقه توریستی درویش آباد ، به ساحل دریا با سند مالکیت به فروش می رسد.
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1915
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
ویلا شمال فروشی . خرید ویلا در سرخ رود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در شمال . ویلا دوبلکس و فول مبله داخل شهرکی ساحلی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با حیاط گلکاری شده به فروش می رسد.
ویلا 183 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1914

محبوب ترین های ویلا ساحلی

آخرین اخبار سایت