Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا مبله در شمال

ویلا شمال

ویلا نوساخت در سرخرود
خرید ویلا نوساخت سرخرود | ویلا سرخرود | ویلا فروشی سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ارام با طبیعت شمال در منطقه ویلای دارای بنای نوساخت به همراه سندتکبرگ و پروانه ساخت
ویلا 185 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2059
ویلا داخل شهرک در محموداباد
خرید ویلا داخل شهرک محموداباد | خرید ویلا شهرکی محموداباد | خرید ویلا در شهرک محموداباد | این ویلا فروشی داخل شهرکی با نگهبانی در محیطی ویلا سمت دشت و چنزار داری پروانه و جوازساخت دارای تراس
ویلا 180 زیربنا در محموداباد - ویلا شمال در محموداباد ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2049
ویلا ساحلی در محموداباد
خرید ویلا ساحلی محموداباد | ویلا در محموداباد | خرید ویلا نزدیک به دریا محموداباد | خرید این ویلا ساحلی با بنای نوساخت و نزدیک به دریا در منطقه ساحلی ویلای نزدیک به فروشگاه و رستوران و کنار شهرک برند
ویلا 180 زیربنا در محموداباد - ویلا شمال در محموداباد ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2048
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | ویلا شهرکی فروشی سرخرود | ویلا فروشی با فاصله کم از دریا نزدیک به مرکز خرید با حیاط بزرگ درختکاری شده دارای سندتکبرگ و نگهبانی در محیطی ویلا و امن
ویلا 115 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2047
ویلا جنگلی در چمستان
خرید ویلا جنگلی چمستان | ویلا در چمستان | ویلا چمستان | خرید این ویلا به همراه سند تکبرگ کنار جنگل دارای لوازم کامل زندگی در محیطی جنگلی داری حیاط بزرگ و الاچیق با تراس رو به جنگل در دامنه کوه
ویلا 140 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2046
ویلا سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا سمت جنگل نوشهر | ویلا نوشهر | قیمت ویلا در نوشهر | این ویلا جنگلی داری سند و پروانه با بنای نوساخت در محیطی ویلا کنار جنگل با حیاط بزرگ در منظقه توریستی کشور سمت دامنه کوه با تراس
ویلا 310 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2045
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی | این ویلا قیمت مناسب سمت جنگل با اب و هوای بینظیر اطراف دامنه کوه در محیطی ویلا و امن دارای بنای نوساخت و کیلید نخورده با حیاط
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2044
ویلا داخل شهرک در بابلسر
خرید ویلا داخل شهرک بابلسر | خرید ویلا در بابلسر | ویلا در بابلسر | این ویلا فروشی در منطقه ویلای و امن دارای نگهبانی شبانه روزی داخل شهرکی سمت دشت و چمنزار دارای حیاط بزرگ و بنای نوساخت به همراه سند
ویلا 255 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 1,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2043
ویلا شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی سمت دشت و چمنزار دارای بنا نوساخت و سندتکبرگ در شهرکی با درختکاری زیبا و حیاط بزرگ
ویلا 230 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2042
ویلا سمت دریا در محموداباد
خرید ویلا سمت دریا محموداباد | خرید ویلا در محموداباد | خرید ویلا | ویلا | ویلا فروشی | ویلا دید به دریا محموداباد | این ویلا فروشی دارای بنای تریبلکس بازسازی شده دارای سند تکبرگ سمت منطقه ساحلی
ویلا 170 زیربنا در محموداباد - ویلا شمال در محموداباد ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2041
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا | ویلا فروشی | این ویلا فروشی در محیطی ارام و جنگلی دارای حیاط بزرگ و درختکاری شده در اب و هوای عالی با ترای رو به جنگل سمت دامنه کوه در نوشهر با سند
ویلا 340 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,400,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2040
ویلا شهرکی در رویان
خرید ویلا شهرکی رویان | خرید ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | این ویلا فروشی داخل شهرکی جنگلی با حیاط بزرگ سرسبز کنار جنگل دارای نگهبانی شبانه روزی و دارای لوازم زندگی دارای تراس رو به جنگل
ویلا 417 زیربنا در رویان - ویلا شمال در رویان ...
قیمت : 1,850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا رویان کد2039
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | خرید ویلا سمت دریا سرخرود | این ویلا ساحلی در محیطی ویلای و امن دارای حیاط سرسبز نزدیک به دریا سرخرود دارای لوازم زندگی با ویو دشت و چمنزار دارای سند مالکیت و قیمت مناسبس
ویلا 270 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2038
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | ویلا فروشی سرخرود | این ویلا فروشی سمت دریا با حیاط بزرگ و درختکاری فضای سبز زیبای دارای بنای نوساخت نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید در محیطی ویلای
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2037
ویلا استخردار در سرخرود
خرید ویلا استخردار سرخرود | ویلا حیاط دار در سرخرود | خرید ویلا مبله سرخرود | این ویلا فروشی بصورت مستقل در منطقه امن و ویلای دارای سند و پروانه دارای تراس بزرگ رو به منظره و حیاط زیبا با تمامی لوازم
ویلا 220 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2034
ویلا داخل شهرک در سرخرود
خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | ویلا شهرکی سرخرود | ویلا سرخرود | این ویلا فروشی داخل شهر با نگهبانی شبانه روزی دارای حیاط بزرگ و فضای سبز در محیطی ویلای و ارام سمت دشت و چمنزار
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 180,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2033
ویلا داخل شهرک در بابلسر
خرید ویلا داخل شهرک بابلسر | ویلا فروشی در بابلسر | خرید ویلا در بابلسر | این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی داری حیاط سازی زیبا با گلکاری و تراس رو به منظره دارای سندتکبرگ و نزدکی به فروشگاه
ویلا 225 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 120,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2032
ویلا شهرکی در بابلسر
خرید ویلا شهرکی بابلسر | ویلا در بابلسر | ویلا فروشی | این ویلا در شهرکی زیبا با نگهبانی شبانه روزی دارای تراس بزگ رو به طبیعت و حیاط سبز با درخت کاری و با فاصله کم از دریا بابلسر
ویلا 150 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد2031
ویلا باغ سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر دارای بنای زیبا در منطقه جنگلی دارای حیاط بزرگ با درختکاری شده مستقل دارای چاه اب در شهر توریستی نوشهر
ویلا باغ 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا باغ نوشهر کد2030
ویلا سمت جنگل در چمستان
خرید ویلا سمت جنگل چمستان | ویلا در چمستان | خرید ویلا حیاط دار در چمستان | این ویلا فروشی در نزدیکی جنگل شمال با چشم انداز جنگل و بنای دوبلکس با حیاط بزرگ و تراس زیبا
ویلا 300 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2028
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا جنگلی رویان | ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | قیمت ویلا | این ویلا فروشی سمت جنگل در محطی ارام دارای حیاط بزرگ و جنگلی با بنای مبله شده کامل که با تراس رو به طبیعت رویان
ویلا 140 زیربنا در رویان - ویلا شمال در رویان ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا رویان کد2027
ویلا استخردار در چمستان
خرید ویلا استخردار در چمستان | ویلا فروشی چمستان | خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان | این ویلا فروشی در محیطی ویلای کتار جنگل با تراس دید به جنگل دارای حیاط بزرگ و استخر و بنای توساخت سمت جنگل
ویلا 450 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 700,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2022
ویلا داخل شهرک در محموداباد
خرید ویلا داخل شهرک محموداباد | خرید ویلا شهرکی محموداباد | ویلا در محموداباد | این ویلا داخل شهرک دارای نگهبانی شبانه روزی با حیاط بزرگ درختکاری شده با بنای نوساخت در محیطی ویلای یا تراس بزرگ
ویلا 135 زیربنا در محموداباد - ویلا شمال در محموداباد ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2021
ویلا سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل در بهترین منطقه شهر با تراس رو به جنگل و دارای حیاط برزک درختکاری شده و بنای نوساخت و همشوند داری سند
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2020
ویلا کنار جنگل در نوشهر
خرید ویلا کنار جنگل نوشهر | خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر | خرید ویلا دید به جنگل نوشهر | ویلا مورد نظر کنار جنگل دارای تمامی لوازم زندگی دارای ترای با ویو جنگل و دریا دارای بنای شاهنشین و نوساخت
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2019
ویلا داخل شهرک در نوشهر
خرید ویلا داخل شهرک نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی در نوشهر | این ویلا جنگلی داخل شهرک برند با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ و فضای سبز گلکاری با تراس رو به جنگل با سندتکبرگ چسبیده به جنگل
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2018
ویلا جنگلی در کلوده
خرید ویلا جنگلی در کلوده | ویلا ارزان قیمت کلوده | ویلا در کلوده | این ویلا جنگلی در بین شهر توریستی محموداباد و امل با حیاط بزرگ و درختکاری شده اطراف جنگل های کلوده همراه با سندتکبرگ به فروش میرسد
ویلا 140 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 230,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2017
ویلا داخل شهرک در کلوده
خرید ویلا داخل شهرک کلوده | ویلا فروشی کلوده | خرید ویلا در کلوده | این ویلا داخل شهرک جنگلی اطراف کلوده دارای نگهبانی شبانه روزی با دو تراس رو به جنگل در محیطی ویلا دارای سندتکبرگ و قیمت مناسب
ویلا 200 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2016
ویلا شهرکی در کلوده
خرید ویلا شهرکی کلوده | خرید ویلا داخل شهرک کلوده | ویلا در کلوده | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ درختکاری شده دارای پارکینگ و ترای ویو به جنگل
ویلا 200 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 285,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2015
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا حیاط دار در نوشهر | ویلا فروشی با حیاط بزرگ درختکاری شده اطراف جنگل با تراس رو به جنگل نوساخت نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید با سندتکبرگ
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 580,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2014

محبوب ترین های ویلا شمال

آخرین اخبار سایت