Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا

ویلا نوشهر

ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل با تراس رو به کوه و جنگل دارای حیاط بزرگ و درختکاری شده در منطقه خوش اب و هوا در با فت بومی دارای سندتکبرگ ویلا
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,200,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر | ویلا داخل شهرک نوشهر | ویلا نوشهر | این ویلا فروشی داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی داراس حیاط بزرگ و درخت کاری شده سمت دریا با فاصله کم با تراس رو به دریا و استخر درای سند
ویلا 500 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 5,500,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | قیمت ویلا در نوشهر | ویلا فروشی جنگلی این ویلا سمت جنگل دارای بنای نوساخت و حیاط بزرگ دارای تراس رو به جنگل در منطقه خارج از بافت بومی در ای سندتکبرگ و ویلا
ویلا 220 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
زمین جنگلی در نوشهر
خرید زمین جنگلی نوشهر | زمین در نوشهر | این زمین فروشی با 10 متر بهر و قواره زیبا در بهترین منطقه نوشهر در محیطی ویلای سمت جنگلی و سبز در بافت مسکونی و در منظقه ویلای داری انشعابات برای ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا داخل شهرک نوشهر | این ویلا فروشی در بهترین منطقه شهر دارادی حیاط بزرگ و درخت کاری شده نزدیک فروشگاه و مرکز خرید دارای تراس رو به جنگلی در منطقه جنگلی
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا فروشی نوشهر | این ویلا فروشی با حیاط بزرگ با درخت کاری و باغچه دراری و بنای نوساخت با دو تراس رو به جنگل در محیطی ویلای و چوبکاری شده و کابینت کاری شده
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,150,000,000 میلیون تومان
ویلا ویو جنگل در نوشهر
خرید ویلا ویو جنگل نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا جنگلی نوشهر | خرید ویلا جنگلی با ویو جنگل و دریا سمت جنگل دارای بنا نوساخت و محیطی ویلا با تراس روبه دریا دارای حیاط درختکاری شده و بنای دوبلکس
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | ویلا حیاط دار در نوشهر | این ویلا فروشی دارای بنای نوساخت کنار جنگل با حیاط سرسبز با تراس روبه جنگل دارای سند و در محیطی ویلای و خارج از بافت بومی
ویلا 320 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
ویلا دید به جنگل و کوه در نوشهر
خرید و فروش ویلا در نوشهر . ویلا جنگلی نوشهر . ویلا دوبلکس سمت جنگل . فروش ویلا مازندران در شمال . ویلا شمال . ویلا مستقل و دربست منطقه صلاح الدین کلا نوشهر . خرید ویلا 3 خوابه با قیمت مناسب
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 460,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر . ویلا شمال اطراف نوشهر . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل . فروش ویلا دوبلکس و نوساخت در نوشهر . خرید و فروش ویلا داخل شهرک در نزدیکی جاده اصلی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا 3 خوابه
ویلا 180 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 685,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر
خرید ویلا شهرکی نوشهر . ویلا داخل شهرک سمت جنگلهای شمال . ویلا مبله استخردار در نوشهر . فروش ویلا دوبلکس با دید عالی به دریا و جنگل در مازندران نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر . ویلا نوساز نوشهر .
ویلا 440 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 3,200,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا سمت جنگل نوشهر | ویلا نوشهر | قیمت ویلا در نوشهر | این ویلا جنگلی داری سند و پروانه با بنای نوساخت در محیطی ویلا کنار جنگل با حیاط بزرگ در منظقه توریستی کشور سمت دامنه کوه با تراس
ویلا 310 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,800,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی | این ویلا قیمت مناسب سمت جنگل با اب و هوای بینظیر اطراف دامنه کوه در محیطی ویلا و امن دارای بنای نوساخت و کیلید نخورده با حیاط
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا | ویلا فروشی | این ویلا فروشی در محیطی ارام و جنگلی دارای حیاط بزرگ و درختکاری شده در اب و هوای عالی با ترای رو به جنگل سمت دامنه کوه در نوشهر با سند
ویلا 340 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,400,000,000 میلیون تومان
ویلا باغ سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر دارای بنای زیبا در منطقه جنگلی دارای حیاط بزرگ با درختکاری شده مستقل دارای چاه اب در شهر توریستی نوشهر
ویلا باغ 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
ویلا سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل در بهترین منطقه شهر با تراس رو به جنگل و دارای حیاط برزک درختکاری شده و بنای نوساخت و همشوند داری سند
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,550,000,000 میلیون تومان
ویلا کنار جنگل در نوشهر
خرید ویلا کنار جنگل نوشهر | خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر | خرید ویلا دید به جنگل نوشهر | ویلا مورد نظر کنار جنگل دارای تمامی لوازم زندگی دارای ترای با ویو جنگل و دریا دارای بنای شاهنشین و نوساخت
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
ویلا داخل شهرک در نوشهر
خرید ویلا داخل شهرک نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی در نوشهر | این ویلا جنگلی داخل شهرک برند با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ و فضای سبز گلکاری با تراس رو به جنگل با سندتکبرگ چسبیده به جنگل
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا حیاط دار در نوشهر | ویلا فروشی با حیاط بزرگ درختکاری شده اطراف جنگل با تراس رو به جنگل نوساخت نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید با سندتکبرگ
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 580,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا فروشی | ویلا جنگلی | ویلا سمت جنگل | ویلا با تراس رو به نوشهر | خرید ویلا کنار جنگل نوشهر | این ویلا فروشی کنار جنگل با حیاط بزرگ و محیطی ویلا در شهر توریستی نوشهر
ویلا 500 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 2,100,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا فروشی | ویلا حیاط دار در نوشهر | ویلا نزدیک به جنگل | ویلا بین جنگل و دریا |خرید ویلا | این ویلا فروشی در بین جنگل و دریا در منطقه جنگلی نوشهر واقع شده
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,550,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا فروشی نوشهر | ویلا سمت جنگل | ویلا سمت جنگل نوشهر | ویلا در شهرک جنگلی با نگهبانی و تراس رو به جنگل با حیاط بزگ و درختگاری شده همراه با سند به فروش میرسد
ویلا 165 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 580,000,000 میلیون تومان
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شهرکی در نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | خرید ویلا سنددار در نوشهر | ویلا فروشی در نوشهر | خرید ویلا با تراس روبه جنگل در نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل نوشهر با نگهبانی و تراس رو به جنگل شمال
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 1,300,000,000 میلیون تومان
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
فروش زمین شهرکی در شمال . خرید زمین در نوشهر . خرید زمین با مجوز ساخت در نوشهر . خرید و فروش قطعه زمین شهرکی سمت جنگل های منطقه ونوش نوشهر مازندران در شمال کشور با مجوز ساخت و سند تکبرگ
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 272 میلیون تومان
زمین شهرکی سمت جنگل در نوشهر
خرید زمین جنگلی قواره ای در نوشهر . خرید زمین شهرکی فروشی شمال . فروش زمین شهرکی در منطقه جنگلی در نوشهر در شمال کشور مازندران با سند و جواز ساخت و آب و برق و گاز که داخل بافت بوده با ویو جنگل و دریا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 400,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
باغ ویلا در شمال . خرید باغ ویلا لوکس در نوشهر. فروش ویلا باغ شیک در نوشهر. ویلا باغ فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس4 خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ
ویلا 400 زیربنا در نوشهر - ویلا باغ در نوشهر ...
قیمت : 2,600,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا در شمال . ویلا فروشی در نوشهر مازندران . ویلا جنگلی فروشی در نوشهر استان مازندران در شمال کشور که داخل شهرک در منطقه خوش آب و هوا و با دید به جنگل با بنای دوبلکس بنا شده و نوساز است
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
ویلا شمال فروشی . ویلا جنگلی در نوشهر . خرید ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در کوچه ویلایی در نوشهر در مازندران شمال کشور
ویلا 165 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 580,000,000 میلیون تومان
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا شمال . ویلا شمال فروشی در نوشهر . خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر . فروش ویلا در نوشهر مازندران . ویلا جنگلی با بنای تریبلکس مستقل ، شیک و مدرن در نوشهر استان مازندران در شمال
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,550,000,000 میلیون تومان
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا شمال . ویلا فروشی در نوشهر . خرید ویلا لوکس در نوشهر . فروش ویلا شهرکی مدرن در نوشهر . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک ، با بنای دوبلکس و نوساز ، روف گاردن و سند تکبرگ در نوشهر مازندران در شمال
ویلا 570 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 4,200,000,000 میلیون تومان

محبوب ترین های نوشهر

آخرین اخبار سایت