Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۷ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در نوشهر استان مازندران شمال کشور ، نوساز و قیمت مناسب سمت جنگل ، سند شورایی و مجوز پایان کار
ویلا 100 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1784
زمین جنگلی متراژ بالا در نوشهر
فروش یک قطعه زمین قواره ای مجوز دار در منطقه نخ شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور با دید و سمت جنگل مناسب ویلاسازی
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 1,125,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1783
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در نوشهر استان مازندران در شمال کشور و سمت جنگل و 4 خوابه و دوبلکس
ویلا 370 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1782
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلای فروشی در نوشهر استان مازندران در شمال کشور داخل شهرک و سمت جنگل . دوبلکس . سه خوابه . نوساز
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 930,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1781
ویلا استخردار جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی در نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای فلت دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و درختکاری با دید به جنگل
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1780
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش ویلا جنگلی نوساز داخل شهرک در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور ، دوبلکس و چهار خوابه
ویلا 380 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1779
زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
فروش زمین داخل شهرکی مجوز دار در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 441,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1778
ویلا باغ ویلا جنگلی در نوشهر
فروش ویلا باغ جنگلی در شهرستان نوشهر استان مازندران در شمال کشور که مبله می باشد .
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا باغ در نوشهر ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1777
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلا ساحلی فروشی در سرخرود. ویلا سمت ساحل مناسب خرید ویلا در شمال کشور استان مازندران در سرخ رود با بنای دوبلکس و حیاطدار با باغچه و گل کاری و همچنین سه اتاق خوابه
ویلا 220 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1776
ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود
خرید و فروش ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا ساحلی داخل شهرکی زیبا سمت ساحل در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با بنای همکف و سه اتاق خوابه و حیاط دار دارای سند و تمامی امکانات میباشد
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1775
آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در برج معروف در پلاک دوم ساحل با ویو ابدی به دریا و دو اتاق خوابه با مشاعات عالی و سند مالکیت مناسب خرید آپارتمان سمت ساحل در شمال کشور استان مازندران میباشد
آپارتمان 80 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 416,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1774
آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان ساحلی در برجی معروف در منطقه خط دریا در سرخرود با دید ابدی به دریا و مشاعات عالی نظیر استخر جکوزی بیلیارد ودارای سند با دو اتاق خواب و تراس با ویو دریا در شمال کشور استان مازندران میباشد
آپارتمان 85 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 365,500,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1773
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و تراس با دید به جنگل و کوه میباشد
ویلا 180 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1772
ویلا باغ ویلا شهرکی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید باغ ویلا در نوشهر. فروش ویلا باغ در نوشهر. ویلا باغ فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای فلت (همکف) دارای دو خواب و سند مالکیت و آلا چیق وباربیکیو است
ویلا 170 زیربنا در نوشهر - ویلا باغ در نوشهر ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1771
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب مستر و تراس با دید به جنگل و کوه میباشد
ویلا 230 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1770
ویلا داخل شهرک جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا جنگلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب مستر و سند مالکیت و همچنین تماما مبله
ویلا 260 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1769
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا جنگلی نوشهر. فروش ویلا شهرکی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و دارای سه اتاق خواب و تراس بزرگ با دید به جنگل و کوه میباشد
ویلا 230 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1768
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی در نوشهر . فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی جنگلی داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ است
ویلا 220 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 680,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1767
ویلا شهرکی با ساحل اختصاصی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی و سونا
ویلا 340 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 3,300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1766
ویلا شهرکی ساحلی استخردار در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی ساحلی در نوشهر. ویلا فروشی استخردار سمت ساحل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت واستخر ولوازم منزل به صورت مبله
ویلا 500 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 5,000,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1765
ویلا صلاح الدین کلا نوشهر در شمال
ویلا در نوشهر. خرید ویلای ساحلی در نوشهر. ویلا فروشی سمت ساحل در منطقه خوش آب و هوا و ویلایی نشین صلاح الدین کلا نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت میباشد
ویلا 330 زیربنا در شمال - ویلا ساحلی در شمال ...
قیمت : 1,250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا شمال کد1764
ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا جنگلی در چمستان. ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک سمت جنگل های چمستان در شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وآلاچیق
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 275,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1763
ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا باغ چمستان. فروش باغ ویلا در چمستان. ویلا باغ فروشی سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم به صورت مبله
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1762
ویلا شهرکی ارزان قیمت در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا ارزان قیمت در چمستان. فروش ویلا شهرکی ارزان قیمت چمستان. ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب مستر و مبله و سند
ویلا 120 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 220,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1761
ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان.فروش ویلا شهرکی در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ با گل
ویلا 135 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1760
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا جنگلی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب مستر و سند مالکیت وحیاط با آلاچیق
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1759
ویلا داخل شهرک ساحلی در محمودآباد
ویلا در محمودآباد.فروش ویلا ساحلی محمودآباد.خرید ویلا شهرکی در محمودآّاد. ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ است
ویلا 164 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 590,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1758
ویلا ساحلی سنددار در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. فروش ویلا ساحلی در محمودآباد. خرید ویلا ساحلی در محمودآباد. ویلا فروشی سمت ساحل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین مبله میباشد
ویلا 100 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 340,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1757
ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد
ویلا در محمودآباد.فروش ویلا جنگلی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت میباشد
ویلا 140 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1756
ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید ویلا داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم به صورت مبله میباشد
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1755

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت