Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا داخل شهرک فروشی سمت جنگل در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و حیاط بزرگ با درختکاری
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1754
ویلا داخل شهرک جنگلی در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا شهرکی محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ میباشد
ویلا 250 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 860,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1753
ویلا داخل شهرک در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد.فروش ویلا شهرکی در محمودآباد. ویلا فروشی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ است
ویلا 200 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال دوبلکس در محمودآباد ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1752
ویلا داخل شهرک در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی در محمودآباد. فروش ویلا جنگلی محمودآباد. ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب وسند مالکیت تراس بزرگ است
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1751
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا در مجمودآباد. خرید ویلا ساحلی در محمودآباد. خرید ویلا شهرکی محمودآباد. فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ میباشد
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1750
ویلا ساحلی ارزان قیمت در محمودآباد
ویلا در محمودآباد. فروش ویلا ساحلی محودآباد. خرید ویا ساحلی در محمودآباد ویلا ارزان قیمت ساحلی فروشی در محمودآباد شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت و لوازم منزل (مبله)
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 330,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1749
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
ویلا در نوشهر.خرید ویلا ساحلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت ساحل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
ویلا 340 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 3,900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1748
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا ساحلی در نوشهر . خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت ساحل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و استخر و جکوزی میباشد
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 2,250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1747
ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم (مبله)
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1746
ویلا نخ شمال جنگلی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا جنگلی خرید نوشهر . ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در منطقه ویلایی نشین نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت
ویلا 265 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1745
ویلا نخ شمال شهرکی در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا شهرکی نوشهر. فروش ویلا جنگلی نوشهر. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های خوش آب و هوای نخ شمال در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه اتاق خواب و حیاط دار است
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 790,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1744
ویلا داخل شهرک جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا جنگلی در چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای دو خواب مستر و سند مالکیت میباشد
ویلا 180 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1743
ویلا جنگلی شهرکی ارزان در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا ارزان قیمت شهرکی چمستان. فروش ویلا شهرکی چمستان.ویلا فروشی ارزان قیمت داخل شهرک سمت جنگل های چمستان با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب مستر و حیاط بزرگ و تراس با دید به محوطه
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1742
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. فروش ویلا شهرکی در چمستان. ویلا شهرکی خرید چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل های چمستان شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی و دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت میباشد
ویلا 190 زیربنا در چمستان - ویلا شمال دوبلکس در چمستان ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1741
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا شهرکی در چمستان. فروش ویلا شهرکی جنگلی چمستان. ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگلی در چمستان شمال کشور استان مازندران که با بنای نیم دوبلکس و رومی دارای سه خواب مستر و سند مالکیت
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1740
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا در چمستان. خرید ویلا جنگلی. فروش ویلا شهرکی.ویلا فروشی داخل شهرک سمت جنگل در چمستان شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت و حیاط بزرگ فضاسازی شده و تراس بزرگ با دید به جنگل است
ویلا 200 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1739
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
ویلا ساحلی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای نیم دوبلکس دارای دو خواب وسند مالکیت و لوازم منزل به صورت مبله است
ویلا 110 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1738
ویلا ساحلی ارزان قیمت در سرخرود
ویلا در سرخرود. خرید ویلا ارزان قیمت ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی ارزان قیمت سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای دو خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله به صورت مستقل در کوچه ایی واقع است
ویلا 115 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 260,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1737
ویلا باغ ویلا ساحلی در سرخرود
ویلا در سرخود. خرید ویلا باغ در سرخرود.فروش ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا باغ فروشی سمت ساحل با بنای دوبلکس دارای چهار خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله و باغ وسیع با درخت وگل است
ویلا 250 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1736
آپارتمان پلاک اول ساحل در سرخرود
آپارتمان در سرخرود. آپارتمان فروشی سمت ساحل با پنت هاوس در سرخرود شمال کشوراستان مازندران که دارای پنج خواب که چهار خوابش مستر و لوازم منزل به صورت مبله و سند مالکیت که این واحد در طبقه آخر میباشد
آپارتمان 373 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 2,800,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1735
ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود
ویلا در سرخرود. خرید ویلا شهرکی در سرخرود.ویلا ساحلی سرخرود خرید. فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در سرخرود شمال کشور مازندران با بنای دوبلکس و نمای رومی دارای چهار خواب که سه خوابش مستر و سند مالکیت میباشد
ویلا 225 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1734
ویلا ساحلی درویش آباد در سرخرود
ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس نوساز و دارای سه خواب مستر و سند مالکیت که به صورت دربستی در منطقه درویش آباد واقع است
ویلا 155 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1733
ویلا ساحلی سمت دریا در سرخرود
ویلا در سرخرود. خرید ویلا ساحلی در سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور مازندران با بنای تریبلکس با شاهنشین در طبقه آخر به صورت مجزا وسند و تمامی لوازم منزل به صورت مبله در کوچه ای دنج است
ویلا 290 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 830,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1732
آپارتمان ساحلی دید دریا در سرخرود
آپارتمان در سرخرود.خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود. آپارتمان ساحلی فروشی در سرخرود شمال کشور استان مازندران که دارای دواتاق خواب و سند مالکیت واستخر و جکوزی و زمین تنیس و بیلیارد که واقع در طبقه ششم است
آپارتمان 83 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 431,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1731
ویلا سمت دریا در سرخرود
ویلا در سرخرود.خرید ویلا ساحلی در سرخرود.فروش ویلا ساحلی سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران که دارای سه خواب و سند مالکیت که به صورت مستقل و دربست در کوجه ایی دنج میباشد
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1730
ویلا ساحلی استخردار در سرخرود
ویلا ساحلی در سرخرود.خرید ویلا استخردار در سرخرود. ویلا فروشی سمت ساحل در سرخرود شمال کشور استان مازندران که دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله و استخر و جکوزی است
ویلا 270 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 780,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1729
آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود
آپارتمان در سرخرود.خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود. آپارتمان ساحلی فروشی در سرخرود شمال کشور استا مازندران که دارای سه اتاق خواب و سند مالکیت وهمچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله و واقع در طبقه سوم است
آپارتمان 244 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,050,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1728
آپارتمان پلاک اول ساحلی در سرخرود
خرید آپارتمان ساحلی پلاک اول سرخرود. فروش آپارتمان ساحلی پلاک اول سرخ رود. آپارتمان ساحلی فروشی پلاک اول در سرخرود شمال کشور استان مازندران که با بنای دوبلکس دارای دو خواب و استخر و جکوزی و پنت هاوس
آپارتمان 400 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 3,000,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1727
ویلا ارزان قیمت جنگلی در سرخرود
خرید ویلا ارزان قیمت جنگلی در سرخرود. فروش ویلا ارزان قیمت سمت جنگل سرخرود . ویلا فروشی ارزان قیمت جنگلی در سرخرود شمال کشور استان مازندران با بنای فلت و دارای دو خواب و سند مالکیت و همچنین مبله است
ویلا 100 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال فلت در سرخرود ...
قیمت : 215,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1726
ویلا شهرکی جنگلی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی سرخرود. فروش ویلا جنگلی سرخرود.ویلا فروشی جنگلی داخل شهرک در سرخرو شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای سه خواب و سند مالکیت و همچنین تمامی لوازم منزل به صورت مبله میباشد
ویلا 240 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 490,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1725

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت