Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا باغ سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | خرید ویلا باغ سمت جنگل نوشهر دارای بنای زیبا در منطقه جنگلی دارای حیاط بزرگ با درختکاری شده مستقل دارای چاه اب در شهر توریستی نوشهر
ویلا باغ 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا باغ نوشهر کد2030
زمین ساحلی داخل شرک در سرخرود
خرید زمین ساحلی داخل شهرک سرخرود | خرید رمین نزدیک دریا سرخرود | خرید زمین سمت ذریا سرخرود | این زمین فروشی سمت ساحل سرخرود در فاصله کم با دریا در شهرکی با نگهبانی و برند دارای تمامی امکانات با سند
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 465,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد2029
ویلا سمت جنگل در چمستان
خرید ویلا سمت جنگل چمستان | ویلا در چمستان | خرید ویلا حیاط دار در چمستان | این ویلا فروشی در نزدیکی جنگل شمال با چشم انداز جنگل و بنای دوبلکس با حیاط بزرگ و تراس زیبا
ویلا 300 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2028
ویلا جنگلی در رویان
خرید ویلا جنگلی رویان | ویلا در رویان | ویلا فروشی | خرید ویلا | قیمت ویلا | این ویلا فروشی سمت جنگل در محطی ارام دارای حیاط بزرگ و جنگلی با بنای مبله شده کامل که با تراس رو به طبیعت رویان
ویلا 140 زیربنا در رویان - ویلا شمال در رویان ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا رویان کد2027
ویلا استخردار در چمستان
خرید ویلا استخردار در چمستان | ویلا فروشی چمستان | خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان | این ویلا فروشی در محیطی ویلای کتار جنگل با تراس دید به جنگل دارای حیاط بزرگ و استخر و بنای توساخت سمت جنگل
ویلا 450 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 700,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد2022
ویلا داخل شهرک در محموداباد
خرید ویلا داخل شهرک محموداباد | خرید ویلا شهرکی محموداباد | ویلا در محموداباد | این ویلا داخل شهرک دارای نگهبانی شبانه روزی با حیاط بزرگ درختکاری شده با بنای نوساخت در محیطی ویلای یا تراس بزرگ
ویلا 135 زیربنا در محموداباد - ویلا شمال در محموداباد ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد2021
ویلا سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا سمت جنگل نوشهر | خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | این ویلا فروشی سمت جنگل در بهترین منطقه شهر با تراس رو به جنگل و دارای حیاط برزک درختکاری شده و بنای نوساخت و همشوند داری سند
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2020
ویلا کنار جنگل در نوشهر
خرید ویلا کنار جنگل نوشهر | خرید ویلا سمت جنگل در نوشهر | خرید ویلا دید به جنگل نوشهر | ویلا مورد نظر کنار جنگل دارای تمامی لوازم زندگی دارای ترای با ویو جنگل و دریا دارای بنای شاهنشین و نوساخت
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2019
ویلا داخل شهرک در نوشهر
خرید ویلا داخل شهرک نوشهر | خرید ویلا در نوشهر | ویلا جنگلی در نوشهر | این ویلا جنگلی داخل شهرک برند با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ و فضای سبز گلکاری با تراس رو به جنگل با سندتکبرگ چسبیده به جنگل
ویلا 240 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2018
ویلا جنگلی در کلوده
خرید ویلا جنگلی در کلوده | ویلا ارزان قیمت کلوده | ویلا در کلوده | این ویلا جنگلی در بین شهر توریستی محموداباد و امل با حیاط بزرگ و درختکاری شده اطراف جنگل های کلوده همراه با سندتکبرگ به فروش میرسد
ویلا 140 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 230,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2017
ویلا داخل شهرک در کلوده
خرید ویلا داخل شهرک کلوده | ویلا فروشی کلوده | خرید ویلا در کلوده | این ویلا داخل شهرک جنگلی اطراف کلوده دارای نگهبانی شبانه روزی با دو تراس رو به جنگل در محیطی ویلا دارای سندتکبرگ و قیمت مناسب
ویلا 200 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2016
ویلا شهرکی در کلوده
خرید ویلا شهرکی کلوده | خرید ویلا داخل شهرک کلوده | ویلا در کلوده | ویلا جنگلی | ویلا شهرکی | این ویلا فروشی داخل شهرک با نگهبانی شبانه روزی و حیاط بزرگ درختکاری شده دارای پارکینگ و ترای ویو به جنگل
ویلا 200 زیربنا در کلوده - ویلا شمال در کلوده ...
قیمت : 285,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا کلوده کد2015
ویلا جنگلی در نوشهر
خرید ویلا جنگلی در نوشهر | ویلا در نوشهر | خرید ویلا حیاط دار در نوشهر | ویلا فروشی با حیاط بزرگ درختکاری شده اطراف جنگل با تراس رو به جنگل نوساخت نزدیک به فروشگاه و مرکز خرید با سندتکبرگ
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 580,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد2014
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
خرید ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود | خرید ویلا داخل شهرک سرخرود | خرید ویلا نزدیک به در سرخرود | این ویلا شهرکی در نزدیکی ساحل با نگهبانی و حیاط بزرگ و درختکاری شده دارای تمام لوازم زندگی با تراس بزگ
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2013
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی در سرخرود | خرید ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی در منطقه ساحلی دارای حیاط بزرگ و درخت کاری شده با تراس ویو به دریا دارای جواز ساخت با قیمت مناسب
ویلا 300 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2012
اپارتمان دید به دریا در سرخرود
خرید اپارتمان دید به دریا سرخرود | اپارتمان فروشی در سرخرود | خرید اپارتمان ساحلی نوساخت | خرید اپارتمان ساحلی | این اپارتمان در بهتر منطقه سرخرود به صورت نوساخت با تراس رو به دریا با سند تکبرگ
اپارتمان 138 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان سرخرود کد2011
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | ویلا فروشی در سرخرود پ خرید ویلا سنددار در سرخرود | این ویلا ساحلی در محیطی امن و به صورت کیلید نخورده با تراس رو به دریا و حیاط بزرگ با بنای تریبلکس در نزدیکی فروشگاه
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2010
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نزدیک دریا سرخرود | خرید ویلا با حیاط بزگ در سرخرود | خرید ویلا زیر قیمت در سرخرود | این ویلا فروشی با فاصله کم به دریا با بنای بزرگ و حیاط بزرگ دارای تراس رو به منظره شمال واقع در محیطی امن
ویلا 165 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2009
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | ویلا فروشی ساحلی سرخرود | خرید ویلا | ویلا فروشی | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | این ویلا فروشی سمت ساحل دارای حیاط درختکاری و باغچه کاری شده مبله شده در محیطی امن و ویلای
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2007
ویلا نزدیک به ساحل در سرخرود
خرید ویلا نزدیک به ساحل سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | خرید ویلا ساحلی در سرخرود | این ویلا فروشی در شمال کشور با حیاط باغچه کاری شده نزدیک به ساحل دارای بنا دوبلکس و تراس بزرگ به ویو زیبا
ویلا 178 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2006
ویلا استخردار در سرخرود
خرید ویلا استخردار سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی دارای استخر و حیاط بزرگ درخت کاری شده سمت جنوب جاده با تراس رو به دشت و چمنزار به همراه ستد مالکیت و پایان کار
ویلا 200 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال دوبلکس در سرخرود ...
قیمت : 440,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2005
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | ویلا قیمت مناسب در سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ویلا سما شمال دارای حیاط بزرگ با درخت کاری شده و لب نما به همراه سند تکبرگ واقع در شمال کشور
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 400,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2004
ویلا سمت ساحل در سرخرود
خرید ویلا سمت ساحل سرخرود | ویلا فروشی سمت ساحل | خرید ویلا سمت ساحل | ویلا فروشی در سرخرود | خرید ویلا ارزان قیمت در سرخرود | این ویلا فروشی با متراژ پاین خرید را اسان کرده این ویلا نزدیک به دریا
ویلا 100 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2003
ویلا سمت دریا در سرخرود
خرید ویلا سمت دریا سرخرود | ویلا فروشی نزدیک دریا | خرید ویلا ساحلی | خرید ویلا در سرخرود | این ویلا فروشی با فاصله کم به دریا و حیاط بزرگ با درختکاری و باغچه کاری و دارای تمامی لوازم زندگی با تراس
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2002
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید ویلا ساحلی سرخرود | خرید ویلا در سرخرود | خرید ویلا حیاط دار در سرخرود | این ویلا فروشی در محیطی ویلا نزدیک به دریا با حیاط بزرگ و الاچیق و درخت کاری شده دارای سند تکبرگ با تراس بزرگ رو به شمال
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2001
ویلا نزدیک به دریا در سرخرود
خرید ویلا نردیک به دریا در سرخرود | خرید ویلا سنددار در سرخرود | خرید ویلا با لوازم در سرخرود | این ویلا فروشی نزدیک به ساحل سرخرود در منطقه ویلای دارای سندتک برگ و حیاط باغچه کاری شده
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد2000
ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود
خرید ویلا داخل شهرک ساحلی در سرخرود | خرید ویلا نزدیک دریا سرخرود | خرید ویلا دوبلکس در سرخرود | این داخل شهرکی با نگهبانی شبانه روزی با تراس و حیاط بزرگ دختکاری شده در منطقه ویلاس نشین سرخرود
ویلا 183 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1998
اپارتمان نزدیک به دریا در سرخرود
خرید اپارتمان نزدیک به دریا سرخرود | اپارتمان فروشی با نگهبانی | خرید اپارتمان با سند در سرخرود | اپارتمان ساحلی | این اپارتمان فروشی نزدیک به دریا با نگهبانی و تراس بزرگ و پارکینگ با سند تک برگ
اپارتمان 100 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید اپارتمان سرخرود کد1997
ویلا دید به جنگل در محموداباد
خرید ویلا دید به جنگل محموداباد | خرید ویلا شهرکی دید به جنگل محمود اباد | خرید ویلا نوساخت در محمداباد |این ویلا با حیاط بزرگ و درخت کاری با تراس رو به جنگل همراه با نگهبانی و حیط بزرگ که با سند
ویلا 130 زیربنا در محموداباد - ویلا شهرکی در محموداباد ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد1996
ویلا سمت دشت در محموداباد
خرید ویلا شهرکی سمت دشت در محموداباد | ویلا فروشی | خرید ویلا سنددار در محموداباد | قیمت ویلا در محموداباد | ویلا نوساخت درمازندران | این ویلا شهرکی همراه با نگهبان و تراس رو به جنگل و سند تک برگ
ویلا 140 زیربنا در محموداباد - ویلا شهرکی در محموداباد ...
قیمت : 285 میلیون تومان
خرید ویلا محموداباد کد1995

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت