Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا جنگلی در نوشهر
ویلا جنگلی مناسب خرید با حیاط بزرگ و با دید به کوه و جنگل و انشعابات آب برق و گاز و ویلا داخل کوچه ویلایی در نوشهر ، مازندران ، شمال ( بین سیسنگان و نوشهر ).
ویلا 100 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 240,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد360
ویلا باغ شهرکی در محمودآباد
ویلا باغی سنددار بزرگ و داخل شهرک ویلایی و با زمین زیاد و با بنای تریبلکس داخل باغی بزرگ و به فاصله 3 دقیقه ای با دریا و سمت جنوبی شهر محموداباد در شمال ، مازندران ( سمت محموداباد به سرخرود -بابلسر ).
ویلا باغ 500 زیربنا در محمودآباد - ویلا باغ در محمودآباد ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا باغ محمودآباد کد359
ویلا جنوبی در محمودآباد
ویلا شمال ، محمودآباد . ویلا دوبلکس شیک مناسب خرید و داخل کوچه ویلایی و صد متری دریا و سمت جنوبی و یا سند تک برگ در محمودآباد ، مازندران در شمال ایران .
ویلا 230 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 665,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد358
ویلا جنگلی در سرخرود
ویلای همکف با سند مالکیت و ارزان و قیمت مناسب و سمت جنوبی و جنگل و به فاصله هشتصد متری دریا و ساحل شهر سرخرود ، مازندران ، شمال .
ویلا 100 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد357
ویلا شهرکی در سرخرود
ویلای فروشی نیم دوبلکس شهرکی نوساز با پروانه ساخت و شهرک با نگهبانی و با تراس روبه دشت و چمنزار و به فاصله هشت دقیقه با دریا در سرخرود ، شمال ، مازندران ( بین آمل و سرخرود ).
ویلا 160 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 275,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد356
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلای شهرکی شیک و شهرک با نگهبانی و ویلا با سند مالکیت و با چهارصد و شصت و پنج متر زمین و ششصد متری دریا در محمودآباد ، شمال کشور ( بین محمودآباد و سرخرود-فریدونکنار ).
ویلا 165 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 575,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد355
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلای دوبلکس ساحلی مستقل با پروانه ساخت و کنتور آب برق و گاز و نزدیک دریا و داخل کوچه ویلایی و در منطقه توریستی در شمال ، شهر ساحلی سرخرود .
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 385,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد354
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلای دوبلکس ساحلی با پروانه ساخت و کنتور آب برق و گاز و نزدیک دریا و داخل کوچه ویلایی و در منطقه توریستی در شمال ، شهر ساحلی سرخرود .
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 385,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد353
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا جنگلی در شمال ، چمستان . ویلا مستقل نیم دوبلکس نوساز و وام دار و با سندمالکیت و ارزان قیمت در چمستان ، مازندران ، شمال .
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 150,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد352
ویلا جنگلی در محمودآباد
ویلا در شمال ، محمودآباد . ویلای دوبلکس نوساز مستقل در منطقه توریستی و سمت جنگل و صد متری جاده اصلی و شهرک قصر دریا در محمودآباد ، مازندران ، شمال .
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 630,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد351
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا دوبلکس مستقل با ویوی جنگل و محصور شده با دیوار بلند و حیاط بزرگ و زیبا با درخت و با سند مالکیت تک برگ در چمستان ، شمال .
ویلا 200 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد350
ویلا جنگلی در چمستان
خرید و فروش ویلای نیم دوبلکس جنگلی داخل کوچه ویلایی نشین و با مجوز ساخت و پایان کار و آب برق و گاز در چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد349
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا باغ شهرکی و شهرک با نگهبانی و با سند مالکیت تک برگ و سمت جنگل و دو کیلومتری ساحل و دریا در محمودآباد ، شمال ، مازندران.
ویلا 160 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد348
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا کلوده محمودآباد ، شهرکی . ویلا دوبلکس داخل شهرک با سند مالکیت و پروانه ساخت و با حیاط بزرگ در محمودآباد ، کلوده ( بین آمل و محمودآباد ) در شمال .
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد347
ویلا جنگلی در چمستان
ویلای ارزان فروشی جنگلی شهرکی و با درخت مرکبات و نزدیک جنگل و شهرک با نگهبانی و با جواز ساحت در چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 125,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد346
باغ ویلا جنگلی در محمودآباد
خرید و فروش ویلا داخل باغ در شمال ، محمودآباد ،مازندران . ویلا باغ همکف سمت جنوبی جنگلی و هفتصد متری دریا و شهرک ساحلی قصر دریا در محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و سرخ رود ).
باغ ویلا 110 زیربنا در محمودآباد - ویلا باغ در محمودآباد ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید باغ ویلا محمودآباد کد345
ویلا جنگلی در سرخرود
خرید و فروش ویلای ارزان قیمت و نوساز و داخل کوچه ویلایی و با ویوی دشت و جنگل و با پروانه ساخت در شمال ، سرخرود ( بین آمل و سرخرود ).
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 225,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد344
ویلا جنگلی در محمودآباد
خرید و فروش ویلای مستقل دوبلکس سمت جنگل در شمال ، محمود آباد ، مازندران . ویلا نوساز حیاط دار و با سند تک برگ در محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و سرخ رود ).
ویلا 240 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد343
ویلا ساحلی در سرخرود
خرید و فروش ویلا ساحلی شهرکی مبله در شمال ، سرخرود . ویلای دوبلکس داخل شهرک ساحلی و شهرک سمت ساحل در سرخرود ، شمال ( بین محمودآباد و فریدونکنار ).
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد342
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا جنگلی در شمال ، چمستان . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی و پای دامنه جنگل و با سند مالکیت و نوساز و با نگهبانی شهرکی در چمستان ، شمال ، مازندران .
ویلا 190 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد341
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلای دوبلکس مستقل و داخل کوچه ویلایی و با پروانه ساخت و پایان کار و سند آماده تحویل و با دید به جنگل در چمستان ، شمال ، مازندران.
ویلا 220 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد340
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا اقساطی در چمستان ، شمال . فروش ویلای جنگلی شهرکی با جواز ساحت و ویوی جنگل و شهرک با نگهبانی در شمال ، چمسان ، مازندران ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 100 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 90,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد339
ویلا جنگلی در چمستان
ویلای مستقل جنگلی نوساز زیر دامنه جنگل و ویوی کامل جنگل و نوساز در منطقه ویلایی نشین و حیاط و زمین زیاد در چمستان ، شمال ، مازندران.
ویلا 230 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد338
باغ ویلا جنگلی در محمودآباد
فروش ویلا باغ با سند مالکیت و با درختان میوه و ویلای دوبلکس داخل باغ و سمت جنگل و دو هزار متری دریا در منطقه تورستی در محمودآباد ، شمال .
باغ ویلا 430 زیربنا در محمودآباد - ویلا باغ در محمودآباد ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید باغ ویلا محمودآباد کد337
باغ ویلا شهرکی در سرخرود
باغ ویلا شهرکی در شمال ، سرخرود . فروش ویلا باغ همکف داخل باغی بزرگ با انواع درختان میوه و مرکبات و داخل شهرک ویلایی و چهارصد متری دریا در سرخرود ، شمال .
باغ ویلا 900 زیربنا در سرخرود - ویلا باغ در سرخرود ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید باغ ویلا سرخرود کد336
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا در محمودآباد ، شمال . فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و هشتصد متری دریا و با سند مالکیت تک برگ در شمال ، محمودآباد ، مازندران .
ویلا 220 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 570,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد335
ویلا جنگلی در نوشهر
ویلا شهرکی جنگلی در چلندر نوشهر ، شمال . فروش ویلا داخل شهرک با دید به جنگل و کوه و چهار خوابه و مجوز ساخت در منطقه چلندر در نوشهر ، غرب مازندران ، شمال کشور .
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 700,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد334
ویلا شهرکی در نوشهر
ویلا در شمال ، نوشهر ، مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با ویوی توام دریا و جنگل و حیاط دار و نوساز در نوشهر ، مازندران ، شمال .
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد333
ویلا شهرکی در سرخرود
ویلا دوبلکس داخل شهرک و به فاصله هفتصد متری ار دریا و ساحل و نوساز و با دیوارهای بلند محصور شده و با حیاط بزرگ در شمال ، مازندران ، سرخرود .
ویلا 190 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 510,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد332
ویلا ساحلی در سرخرود
ویلا ساحلی در سرخرود ، مازندران ، شمال . فروش ویلای دوبلکس ساحلی مستقل داخل کوچه ویلایی سمت دریا و با سند در شمال ، سرخرود .
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد331

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت