Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان
ویلا فروشی چمستان . خرید ویلا شهرکی شمال . فروش ویلا شهرکی مبله در چمستان مازندران در شمال کشور با بنای فلت و دید عالی به جنگل و دشت و نوساز
ویلا 90 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 210,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1934
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
خرید ویلا در شمال . خرید ویلا ساحلی شهرکی سند دار در سرخرود . ویلا شهرکی در شمال کشور در استان مازندران و شهرستان سرخرود با سند تک برگ و بنای دوبلکس و 4 خوابه و دید سمت ساحل به فروش می رسد.
ویلا 215 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1933
آپارتمان منطقه خط دریا در سرخرود
آپارتمان ساحلی در سرخرود. فروش آپارتمان سمت ساحل در خط دریا سرخرود شمال کشور استان مازندران. آپارتمان فروشی دارای دو اتاق خواب و سند مالکیت و فول مبله میباشد
آپارتمان 85 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد1932
ویلا شهرکی سمت دشت در محمودآباد
ویلا شمال . ویلا شمال فروشی در محمودآباد . ویلا جنگلی شهرکی نیم پیلوت و نوساز در شمال کشور استان مازندران در شهرستان محمودآباد داخل شهرک با سند به فروش می رسد.
ویلا 120 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 190,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1931
ویلا شهرکی سمت جنگل در محمودآباد
ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی در محموداباد . فروش ویلا جنگلی مازندران . فروش ویلا شهرکی سنددار و نوساز در محموداباد مازندران در شمال کشور سمت جنگل و دشت منطقه کلوده
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 380,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1930
ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد
ویلا شمال . خرید ویلا محموداباد . خرید ویلا جنگلی در مازندران . ویلا جنگلی مستقل در اطراف منطقه کلوده بین امل و محموداباد در مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت و دید به چمنزار و دشت
ویلا 160 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1929
ویلا سمت جنگل و دشت در محمودآباد
خرید ویلا شمال . ویلا فروشی محموداباد . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل در منطقه کلوده و سمت جنگل و دشت در محموداباد مازندران در شمال کشور با بنای فلت نوساز
ویلا 110 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1928
ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد
ویلا فروشی شمال . خرید ویلا شهرکی شمال . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده ، بین آمل و محموداباد در مازندران با بنای دوبلکس و نوساز
ویلا 140 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1927
ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد
خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی محموداباد . ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت در منطقه کلوده در محموداباد مازندران در شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1926
ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد
خرید ویلا شمال . ویلا شهرکی محمودآباد . خرید ویلا جنگلی نوساز و داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در محموداباد با بنای نیم پیلوت
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 330,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد1925
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی شهرکی در نوشهر مازندران در شمال کشور . با بنای دوبلکس و نوساز ، 2 خوابه . دارای دید به جنگل
ویلا 260 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,150,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1924
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
ویلا شمال . خرید ویلا در نوشهر . خرید ویلا جنگلی در شمال . ویلا شهرکی جنگلی در سمت جنگلهای نوشهر در مازندران و شمال کشور با بنای دوبلکس و نوساز و سند تک برگ
ویلا 215 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1923
زمین مستقل جنگلی در نوشهر
قطعه زمین خوش قوراه مستقل جنگلی در نوشهر. زمین جنگلی سنددار در نوشهر در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ، ویو جنگل ، خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در نوشهر - زمین قواره ای در نوشهر ...
قیمت : 3,450,000,000 میلیون تومان
خرید زمین نوشهر کد1922
ویلا مستقل جنگلی در چمستان
ویلا شمال فروشی . خرید ویلا جنگلی در چمستان . خرید ویلا در شمال . فروش ویلا جنگلی بصورت مستقل با بنای دوبلکس و نوساز و حیاط گلکاری شده در چمستان ، استان مازندران در شمال کشور
ویلا 220 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 5,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1921
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی در چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی در چمستان شمال . فروش ویلا جنگلی نیم پیلوت ، داخل شهرکی ، نوساز در چمستان استان مازندران در شمال کشور
ویلا 120 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1920
ویلا شهرکی جنگلی در چمستان
ویلا شمال . ویلا فروشی چمستان . فروش ویلا شهرکی در شمال . خرید ویلا جنگلی داخل شهرک در جمستان مازندران در شمال کشور با بنای نیم پیلوت و نوساز و تراس رو به جنگل و حیاط محوطه سازی شده
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 360,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد1919
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
خرید ویلا شمال . خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر مازندران در شمال کشور . با بنای دوبلکس و نوساز ، 3 خواب و 3 مستر . دارای دید به جنگل و در منطقه کوهپایه ای .
ویلا 250 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1918
ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
ویلا فروشی در شمال . خرید ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا دوبلکس نوساز با حیط گلکاری شده در شمال کشور استان مازندران نوشهر سمت جنگلهای سیسنگان
ویلا 180 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 670,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1917
ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر
ویلا در نوشهر. خرید ویلا جنگلی در نوشهر. فروش ویلا شهرکی در نوشهر . ویلا فروشی سمت جنگل داخل شهرک در نوشهر شمال کشور استان مازندران با بنای دوبلکس دارای چهار خواب مستر و سند مالکیت و حیاط بزرگ گلکاری
ویلا 530 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 3,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد1916
ویلا سمت دریا درویش آباد در سرخرود
ویلا شمال. ویلا شمال فروشی در سرخرود. خرید ویلا ساحلی شمال . ویلا ساحلی دوبلکس و نوساز در شمال کشور ،مازندران در شهر سرخرود ، در منطقه توریستی درویش آباد ، به ساحل دریا با سند مالکیت به فروش می رسد.
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1915
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
ویلا شمال فروشی . خرید ویلا در سرخ رود . خرید ویلا ساحلی شهرکی در شمال . ویلا دوبلکس و فول مبله داخل شهرکی ساحلی در سرخ رود مازندران در شمال کشور با حیاط گلکاری شده به فروش می رسد.
ویلا 183 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1914
ویلا ساحلی شهرکی در سرخرود
خرید ویلا شمال . ویلا فروشی در سرخ رود . ویلا ساحلی نوساز در شمال . فروش ویلا ساحلی داخل شهرک در شمال کشور ، مازندران ، سرخرود ، با بنای دوبلکس و نوساز ، سند تکبرگ و حیاط محوطه سازی شده
ویلا 215 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1913
ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود
ویلا شمال فروشی سرخرود . ویلا فروشی در مازندران . ویلا جنگلی مبله داخل شهرک با چشم انداز عالی به دشت و جنگل بنای دوبلکس در سرخرود مازندران در شمال کشور به همراه سند تکبرگ و 3 خوابه و حیاط گلکاری شده
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1912
ویلا ساحلی مستقل در سرخرود
خرید ویلا شمال . ویلا ساحلی سرخ رود . خرید ویلا ساحلی سنددار بصورت مستقل ، در شمال کشور استان مازندران در محموداباد با بنای دوبلکس
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 225,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1911
ویلا شهرکی ساحلی در سرخرود
ویلا شمال . ویلا لاکچری در سرخرود . فروش ویلا شهرکی لوکس در شمال . ویلا ساحلی استخردار ، دوبلکس و نوساز در شمال کشور استان مازندران در شهرستان سرخرود داخل شهرک با سند مالکیت به فروش می رسد.
ویلا 190 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1910
ویلا منطقه خط دریا در سرخرود
خرید ویلا شمال . ویلا شهرکی سرخ رود . ویلا ساحلی استخردار در شمال . خرید ویلا ساحلی سنددار و مبله ، داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در منطقه خط دریا سرخرود با بنای دوبلکس
ویلا 207 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1909
زمین ساحلی مستقل در سرخرود
خرید زمین ساحلی شمال . قطعه زمین خوش قوراه مستقل ساحلی در سرخ رود . زمین ساحلی فروشی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران و داخل بافت مسکونی با سند و مجوز ساخت ، ویو ساحل ، خرید زمین جهت ساخت ویلا
زمین - زیربنا در سرخرود - زمین ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 340,000,000 میلیون تومان
خرید زمین سرخرود کد1908
ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود
خرید ویلا شمال . خرید ویلا شهرکی سرخرود . فروش ویلا شهرکی استخردار در شمال . فروش ویلا دوبلکس نوساز با استخر و سند مالکیت تک برگ در سمت جنوبی سرخ رود مازندران در شمال کشور
ویلا 270 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1907
ویلا شهرکی سمت دشت در سرخرود
خرید ویلا شمال . ویلا شهرکی سرخ رود . خرید ویلا جنگلی مبله و داخل شهرکی در شمال کشور استان مازندران در سرخرود با بنای دوبلکس
ویلا 165 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 480,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1906
ویلا شهرکی سمت جنگل در سرخرود
ویلا فروشی شمال . فروش ویلا شهرکی استخردار سرخرود . ویلا شهرکی سمت جنگل چسبیده به جاده اصلی با بنای دوبلکس و سند دار در سرخرود مازندران در شمال کشور با 3 خواب و نوساز با نمای مدرن به فروش می رسد
ویلا 250 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 1,100,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد1905

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت