Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۱ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا ساحلی در ایزدشهر
فروش ویلا ساحلی دوبلکس مستقل و داخل کوچه ویلایی نشین و نزدیک به دریا و لب آب و با حیاط بزرگ در ایزدشهر محمودآباد در شمال کشور ، استان مازندران.
ویلا 240 زیربنا در ایزدشهر - ویلا ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 850,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد300
ویلا ساحلی در ایزدشهر
ویلا دوبلکس ساحلی در ایزدشهر محمودآباد در شمال . فروش ویلا سمت دریا و ساحل و نوساز و پشت شهرک ساحلی پزشکان در ایزدشهر ، محمودآباد ، در شمال کشور .
ویلا 193 زیربنا در ایزدشهر - ویلا ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 920,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد299
ویلا جنگلی در نور
ویلا دید به جنگل در رستمرود نور شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و نزدیک ساحل و نوساز و دوبلکس در نور ، رستمرود ، شمال ( بین محموداباد و نور ).
ویلا 160 زیربنا در نور - ویلا جنگلی در نور ...
قیمت : 700,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نور کد298
آپارتمان ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان نوساز لب ساحل و با دید کامل به دریا و با سند مالکیت و پایان کار و با لابی و سرایداری و زیر قیمت در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 110 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد297
ویلا جنگلی در نور
ویلا در رستمرود نور . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و با زمین زیاد و دسترسی آسان به مراکز خرید و ساحل رستمرود ( بین ایزدشهر و نور ) در شمال.
ویلا 250 زیربنا در نور - ویلا جنگلی در نور ...
قیمت : 660,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نور کد296
ویلا شهرکی در نور
فروش ویلا دوبلکس شهرکی جنگلی با درخت و نوساز و شهرک با نگهبانی و شهرک لب انوبان در شمال ، نور ، رستمرود ( بین محموداباد و نور ).
ویلا 160 زیربنا در نور - ویلا شهرکی در نور ...
قیمت : 510,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نور کد295
ویلا ساحلی در محمودآباد
فروش ویلا مبله دوبلکس داخل شهرک ساحلی و شهرک با نگهبانی و دویست متری دریا و با سند مالکیت در شمال ، محمودآباد ( بین محمود آباد و سرخرود).
ویلا 190 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد294
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلای ساحلی مبله در شهرک ساحلی با نگهبانی و سیصد متری دریا و با سند مالکیت تک برگ و پروانه و پایان کار در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود .
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد293
ویلا ساحلی در محمودآباد
فروش ویلای دوبلکس داخل مجموعه شش واحدی به فاصله 100 متری لب دریا و ساحل و با سند مالکیت تک برگ در شمال ، محمودآباد ( بین محمود آباد و سرخ رود ).
ویلا 225 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد292
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا دوبلکس سمت جنوبی و جنگل و با حیاط بزرگ و زمین زیاد و نمای ویلا با طراحی مهندسی و هشتصد متری ساحل در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود.
ویلا 220 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد291
ویلا جنگلی در چمستان
فروش ویلای نیم دوبلکس جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی . با حیاط بزرگ و با دید به جنگل در ابتدای جاده آمل به چمستان در شمال .
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 220,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد290
ویلا جنگلی در ایزدشهر
ویلا جنگلی در شمال ، ایزدشهر . فروش ویلای دوبلکس سمت جنگل و دویست متری جاده اصلی و چهارصد متری لب دریا و با نگهبانی در ایزدشهر ، شمال ، مازندران .
ویلا 240 زیربنا در ایزدشهر - ویلا جنگلی در ایزدشهر ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد289
ویلا شهرکی در ایزدشهر
فروش ویلای دوبلکس شهرکی جنگلی با پروانه و پایان کار و شهرک با نگهبانی و سمت جنوبی و نزدیک جاده اصلی و دریا و ساحل در ایزدشهر ، شمال کشور.
ویلا 250 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شهرکی در ایزدشهر ...
قیمت : 950,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد288
ویلا شمال در بابلسر
ویلا شمال ، صفاییه بابلسر . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و ششصد متری مراکز خرید و شهرک ساحلی دریا کنار در شهرک صفاییه بابلسر ، شمال .
ویلا 160 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 470,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد287
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا نیم دوبلکس داخل شهرک جنگلی با ویوی جنگل و دشت و با نگهبانی شهرکی و حیاط دار و پروانه ساخت در چمستان ، شمال ( بین آمل و چمستان ).
ویلا 110 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 220,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد286
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا شمال چمستان . فروش ویلا دوبلکس جنگلی شهرکی با انشعابات آب برق و گاز و شهرک با نگهبانی و کنار باغ و ویوی جنگل در چمستان ، شمال ، مازندران.
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد285
ویلا ساحلی در سرخرود
فروش ویلای استخر دار ساحلی و مستقل و داخل کوچه ویلایی و با سند مالکیت تک برگ و چهارصد متری دریا و ساحل در سرخرود ، شمال ، مازندران.
ویلا 260 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد284
ویلا جنگلی در ایزدشهر
ویلا ایزدشهر محموداباد شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و نزدیک جاده اصلی و لب ساحل و دریا در شمال ، ایزدشهر ، محمودآباد .
ویلا 300 زیربنا در ایزدشهر - ویلا جنگلی در ایزدشهر ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد283
ویلا شهرکی در محمودآباد
فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک ویلایی سمت جنگل با سند مالکیت و پایان کار و با نگهبانی و هزار متری دریا و ساحل در محمودآباد ، شمال کشور.
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 315,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد282
ویلا شهرکی در ایزدشهر
فروش ویلا دوبلکس نوساز با چهار خواب و داخل شهرک مدرن سمت جنگل و به فاصله کم از دریا و ساحل و با جکوزی و حیاط یزرگ در ایزدشهر محمودآباد در شمال.
ویلا 240 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شمال در ایزدشهر ...
قیمت : 820,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد281
ویلا جنگلی در چمستان
ویلا شمال چمستان . فروش ویلا شهرگی جنگلی نوساز حیاط دار و شهرک با نگهبانی با دید به جنگل در چمستان ، شمال ، بین آمل و چمستان.
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 145,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد280
ویلا جنگلی در ایزدشهر
ویلا داخل شهرک جنگلی در ایزدشهر محموداباد ، شمال . فروش ویلای دوبلکس شهرکی جنگلی نوساز حیاط دار و نزدیک ساحل در شمال ، مازندران ، ایزدشهر ( بین نور و محمودآباد ).
ویلا 210 زیربنا در ایزدشهر - ویلا جنگلی در ایزدشهر ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد279
ویلا شهرکی در ایزدشهر
ویلا داخل شهرک در شمال ، ایزدشهر محمودآباد . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و خوش ساخت و حیاط دار در ایزدشهر محمودآباد در شمال ایران استان مازندران.
ویلا 200 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شهرکی در ایزدشهر ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد278
ویلا شهرکی در ایزدشهر
ویلا شهرکی شمال ، ایزد شهر . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با پروانه ساخت ویلا و صد متری جاده اصلی و سیصد متری دریا و ساحل در ایزدشهر محمودآباد در شمال.
ویلا 270 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شهرکی در ایزدشهر ...
قیمت : 900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد277
ویلا جنگلی در ایزدشهر
ویلا شمال ، در ایزدشهر محمودآباد . فروش ویلا مستقل دوبلکس جنگلی داخل کوچه ویلایی و نوساز و نزدیک به ساحل در ایزدشهر محمودآباد ، شمال ( بین محمودآباد و نور ).
ویلا 160 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شمال در ایزدشهر ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد276
آپارتمان ساحلی در سرخرود
فروش آپارتمان شمال ، سرخرود . فروش آپارتمان سمت دریا با سند و نوساز و در طبقه پنجم مجتمع آپارتمانی ساحلی در سرخرود ، شمال .
آپارتمان 92 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد275
آپارتمان ساحلی در سرخرود
پنت هاوس ساحلی در شمال ، سرخرود . فروش پنت هاوس با ویوی دریا در طبقه هفتم در بالای مجتمع آپارتمانی ساحلی با سند مالکیت در سرخرود ، شمال کشور.
آپارتمان 230 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 750,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد274
زمین شهرکی در محمودآباد
فروش زمین ویلایی قطعه ای داخل بافت و داخل شهرک و با سند مالکیت و آماده ساخت ویلا و سمت جنوبی جاده و سیصد متری ساحل محمودآباد ، شمال ، مازندران .
زمین 285 زیربنا در محمودآباد - زمین شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 128,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد273
ویلا ساحلی در محمودآباد
ویلا ساحلی شمال ، محمودآباد . فروش ویلای تریبلکس با استخر و جکوزی در حیاط و داخل ویلا و سند دار و دویست متری دریا در محمودآباد ، شمال.
ویلا 600 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 3,500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد272
ویلا شهرکی در محمودآباد
ویلا داخل شهرک در شمال محمودآباد . فروش ویلا شهرکی دوبلکس نوساز و سمت جنوبی و فاصله سیصد متری از دریا و شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد ، شمال.
ویلا 192 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد271

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت