Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۲۴ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا شمال در چمستان
ویلا نیم دوبلکس در شمال ، چمستان . فروش ویلا جنگلی شهرکی با مجوز ساخت و آب برق گاز و نوساز و حیاط مستقل در چمستان ، شمال .
ویلا 115 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 235,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد210
ویلا شمال در چمستان
ویلا شهرک جنگلی در شمال ، چمستان . فروش ویلا شهرکی با دید به جنگل و با نگهبان و حیاط دار و جواز ساخت در چمستان ، شمال ، مازندران .
ویلا 145 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 265,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد209
آپارتمان شمال در سرخرود
آپارتمان ساحلی شمال ، سرخرود . فروش آپارتمان لب دریا و ساحل با استخر و سونا و جکوزی و سند دار در شمال ، سرخرود ، مازندران.
آپارتمان 77 زیربنا در سرخرود - آپارتمان ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 403,100,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان سرخرود کد208
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شمال محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت تک برگ و سمت دشت و جنگل و پانصد متری دریا و لب ساحل محمود آباد ، شمال .
ویلا 143 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد207
ویلا شمال در فریدونکنار
ویلا ارزان قیمت شمال ، فریدونکنار ، مازندران . فروش ویلا دوبلکس نوساز با مجوز ساخت و سمت جنگل و هشتصد متری ساحل و دریای فریدونکنار ، شمال .
ویلا 120 زیربنا در فریدونکنار - ویلا شمال در فریدونکنار ...
قیمت : 135,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا فریدونکنار کد206
ویلا شمال در چمستان
ویلا اقساطی شمال ، چمستان . فروش ویلا شهرکی جنگلی نوساز و شهرک با نگهبان و جواز ساخت و قسطی در چمستان ، شمال ، مازندران .
ویلا 85 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 125,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد205
ویلا شمال در چمستان
ویلا چمستان شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی نوساز با حیاط بزرگ با درختکاری و گلکاری و با سند و شهرک با نگهبان در شمال ، چمستان.
ویلا 190 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد204
ویلا شمال در چمستان
فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب و نقد و اقساط و قسطی و شرایطی و داخل شهرک جنگلی با آب برق و گاز در چمستان ، شمال.
ویلا 80 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 80,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد203
ویلا شمال در چمستان
ویلا چمستان ، شمال ، داخل شهرک جنگلی . فروش ویلای ارزان شهرکی با دید به جنگل و با مجوز ساخت و آب برق گاز در شمال چمستان.
ویلا 80 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 90,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد202
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شهرک ساحلی قصر دریا محمودآباد ، شمال . فروش ویلا شهرکی سند دار با ساحل اختصاصی در قصر دریا شمال ، محمودآباد.
ویلا 225 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 960,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد201
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا تریبلکس ساحلی در سرخرود ، شمال . ویلا با سند مالکیت سمت دریا با دید به ساحل و مستقل و داخل کوچه ویلایی در شمال ، سرخرود .
ویلا 235 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد200
ویلا شمال در سرخرود
ویلا در شمال ، مازندران ، سرخ رود . فروش ویلا مبله دوبلکس سند دار و حیاط دار و سمت جنگل و دشت و نزدیک ساحل سرخرود ، شمال .
ویلا 300 زیربنا در سرخرود - ویلا جنگلی در سرخرود ...
قیمت : 600,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد199
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا کلوده محمودآباد شمال مازندران . فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل کوچه ویلایی با نگهبانی و سمت جنگل در شمال ، جاده کلوده بین آمل و محمود آباد .
ویلا 170 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد198
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شهرکی در کلوده بین آمل و محمودآباد ، شمال ، و شهرک با نگهبانی و به فاصله 15 دقیقه ای دریا و ساحل و نوساز و دید به دشت و جنگل .
ویلا 120 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 235,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد197
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا جنگلی کلوده محمودآباد ، شمال . فروش ویلای دوبلکس داخل کوچه ویلایی و حیاط دار و با نگهبانی در کلوده ، محمودآباد ، شمال .
ویلا 150 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد196
ویلا شمال در نوشهر
ویلا ساحلی شهرکی در نوشهر ، شمال . فروش ویلا شهرک ساحلی با نگهبانی و سمت دریا و با سند مالکیت در شمال ، نوشهر .
ویلا 110 زیربنا در نوشهر - ویلا ساحلی در نوشهر ...
قیمت : 680,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد195
ویلا شمال در نوشهر
ویلا مستقل کنار جنگل شمال ، نوشهر ، مازندران . فروش ویلا جنگلی با دید به جنگل و به فاصله کم از دریا در نوشهر ، شمال کشور ایران .
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد194
ویلا شمال در نوشهر
ویلا شهرک جنگلی نوشهر ، شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی با حیاط بزرگ و درخت و شهرک با نگهبان در شمال ، نوشهر ، مازندران .
ویلا 110 زیربنا در نوشهر - ویلا شهرکی در نوشهر ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد193
ویلا شمال در چمستان
ویلا دوبلکس شهرکی کنار جنگل شمال ، چمستان . فروش ویلا نوساز حیاط دار و سه خوابه و با نگهبانی داخل شهرک در چمستان ، شمال .
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 230,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد192
ویلا شمال در چمستان
ویلا دوبلکس داخل شهرک جنگلی چمستان ، شمال ، مازندران . فروش ویلای شهرکی با منظره جنگل در کنار روستای جنگلی همصفا چمستان ، شمال .
ویلا 150 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد191
ویلا شمال در آمل
ویلا شهرکی جنگلی در آمل ( بین آمل و محمودآباد) در شمال . فروش ویلا دید به جنگل و دشت و به فاصله یک ربع با دریا در شمال ، آمل .
ویلا 90 زیربنا در آمل - ویلا جنگلی در آمل ...
قیمت : 140,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا آمل کد190
ویلا شمال در چمستان
ویلا شهرک جنگلی چمستان ، شمال . فروش ویلا شهرکی کنار جنگل با آب برق و گاز و مجوز ساخت و با نگهبان در شمال ، چمستان ، مازندران .
ویلا 190 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد189
ویلا شمال در ایزدشهر
ویلا جنگلی داخل شهرک در ایزدشهر محمودآباد ، شمال . فروش ویلا شهرکی با دید به جنگل و پانصد متری دریا و مراکز خرید در شمال ، ایزدشهر ، محمودآباد .
ویلا 170 زیربنا در ایزدشهر - ویلا جنگلی در ایزدشهر ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد188
آپارتمان شمال در ایزدشهر
آپارتمان ساحلی پلاک اول دریا در ایزدشهر ، محمودآباد ، شمال . فروش آپارتمان طبقه سوم لب دریا با دید کامل به ساحل در شمال ، ایزدشهر محموداباد.
آپارتمان 90 زیربنا در ایزدشهر - آپارتمان ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 270,000,000 میلیون تومان
خرید آپارتمان ایزدشهر کد187
ویلا شمال در ایزدشهر
ویلا جنگلی دوبلکس در ایزدشهر ، محمود آباد ، شمال . فروش ویلا داخل کوچه ویلایی به فاصله پانصد متری ساحل در شمال ، ایزدشهر محمودآباد.
ویلا 170 زیربنا در ایزدشهر - ویلا شمال در ایزدشهر ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد186
ویلا شمال در چمستان
ویلا نقد اقساط قسطی ابتدای جاده آمل به چمستان ، شمال . فروش ویلا اقساطی شهرکی جنگلی با سند مالکیت در چمستان ، مازندران ، شمال .
ویلا 115 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 140,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد185
ویلا شمال در چمستان
ویلا جنگلی شهرکی در چمستان ، شمال . فروش ویلا شهرک جنگلی با نگهبانی و آبنما داخل حیاط در کنار روستای همصفا چمستان ، مازندران ، شمال .
ویلا 135 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد184
ویلا شمال در چمستان
ویلا در چمستان ، شمال ، ابتدای محدوده آمل به چمستان . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با نگهبانی و جواز ساخت در شمال ، بین آمل و چمستان .
ویلا 125 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 245,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد183
ویلا شمال در چمستان
ویلا چمستان . فروش ویلا شهرک جنگلی با استخر و آبنما و آلاچیق و حیاط با درخت و گلکاری و سند مالکیت تک برگ و مبله در چمستان ، شمال .
ویلا 100 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد182
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلای دوبلکس سنددار و پایان کار و حیاط دار و سمت جنگل و صد متری جاده اصلی و سیصد متری دریا در محمودآباد ، شمال ایران .
ویلا 185 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد181

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت