Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال ، محمودآباد . فروش ویلای دوبلکس نوساز داخل شهرک سمت جنگل و دشت و با سند و پایان کار در محمود آباد ، شمال .
ویلا 115 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 275,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد180
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا در شمال ، محمودآباد ، مازندران . ویلا همکف شهرکی ساحلی با سند در شهرک خانه دریا محمود آباد ، شمال .
ویلا 140 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 2,450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد179
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شهرک ساحلی خانه دریا در محمودآباد ، شمال . خرید و فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت کنار دریای شهرک خانه دریا محمودآباد .
ویلا 300 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 2,900,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد178
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد ، شمال . ویلا مبله با سند مالکیت و شهرک با ساحل اختصاصی در خانه دریا شمال ، محمود آباد.
ویلا 140 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 1,800,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد177
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا داخل شهرک جنگلی کنار اتوبان و هشتد متری لب ساحل و با سند مالکیت و نوساز و حیاط دار در شمال ، بین محمودآباد و سرخرود ، مازندران .
ویلا 170 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد176
ویلا شمال در سرخرود
ویلا در شمال ، مازندران ، سرخ رود . فروش ویلا دوبلکس نوساز داخل کوچه ویلایی سمت جنگل و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر ، شمال .
ویلا 181 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 390,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد175
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا سمت جنگل و دوبلکس و داخل شهرک تازه تاسیس و صد متری جاده اصلی سرخرود به بابلسر و هشتصد متری دریا در شمال ، سرخ رود.
ویلا 210 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 50,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد174
ویلا شمال در سرخرود
ویلا در شمال ، سرخرود . فروش ویلا همکف نوساز با مجوز ساخت و سمت جنگل و دشت و حیاط دار در سرخ رود ، شمال ، بین آمل و سرخرود.
ویلا 90 زیربنا در سرخرود - ویلا جنگلی در سرخرود ...
قیمت : 210,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد173
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال . فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند مالکیت و سمت جنگل و هزار متری دریا در محمودآباد ، مازندران ، شمال ایران.
ویلا 196 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد172
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شمال . فروش ویلا دوبلکس نوساز با سند مالکیت و سمت دشت و دویست متری دریا و لب ساحل و داخل کوچه ویلایی در محمودآباد ، شمال
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد171
ویلا شمال در نوشهر
ویلا در نوشهر ، شمال . فروش ویلا جنگلی شهرکی و شهرک با نگهبانی و دید به کوه و جنگل و نزدیک جاده اصلی و دریا در شمال ، نوشهر .
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد170
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا در شمال ، روبروی شهرک ساحلی قصر دریا منطقه دریاسر محمودآباد . فروش ویلا دوبلکس حیاط دار با درخت در محمود آباد ، شمال .
ویلا 190 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 520,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد169
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلای دوبلکس نوساز با سند مالکیت و پروانه ساخت و پایان کار و سمت جنگل و سیصد متری دریا در شمال ، منطقه دریاسر محمودآباد .
ویلا 135 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد168
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا شهرکی محمودآباد ، شمال . فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با نگهبانی و با سند مالکیت و پایان کار و دو کیلومتری دریا در شمال ، محمود آباد
ویلا 190 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 450,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد167
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا دوبلکس با سند مالکیت و پایان کار و نوساز و داخل کوچه ویلایی و به فاصله دویست متری ساحل شمال ، محمودآباد ، مازندران
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 550,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد166
زمین شمال در محمودآباد
فروش قطعه زمین قواره ای داخل شهرک جنگلی ویلایی سمت دشت و سیصد متری ساحل و با آب برق و گاز در محمودآباد ، شمال ، مازندران
زمین 240 زیربنا در محمودآباد - زمین شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 180,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد165
زمین شمال در محمودآباد
زمین شهرکی شمال ، محمودآباد ، مازندران . فروش زمین داخل شهرک سمت دشت و سیصد متری ساحل و داخل بافت در محمود آباد ، شمال
زمین 300 زیربنا در محمودآباد - زمین شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 225,000,000 میلیون تومان
خرید زمین محمودآباد کد164
ویلا شمال در سرخرود
ویلا ساحلی شهرکی شمال ، سرخرود . فروش ویلا سمت ساحل و دریا و داخل شهرک و دوبلکس و هفتصد متری لب آب در سرخ رود ، شمال .
ویلا 145 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 370,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد163
ویلا شمال در سرخرود
ویلا داخل شهرک شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس شهرکی داخل شهر و نوساز و هشتصد متری دریای سرخ رود ، شمال .
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 370,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد162
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا جنگلی شهرکی نوساز با سند مالکیت و پایان کار و شهرک با نگهبانی و با دید به دشت در شمال ، جاده خانه دریای محمودآباد .
ویلا 120 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 340,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد161
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا داخل شهرک جنگلی با ویوی دشت و به فاصله هزار و پانصد متری ساحل و دریا و سند مالکیت شش دانگ در محمودآباد ، شمال .
ویلا 196 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 500,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد160
ویلا شمال در محمودآباد
فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل و با دید به دشت و پانصد متری دریا و با سند مالکیت و آب برق و گاز در شمال ، محمودآباد .
ویلا 195 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 620,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد159
ویلا شمال در سرخرود
ویلا سمت دریا در شمال ، سرخرود . فروش ویلا دوبلکس ساحلی با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی نزدیک دریا در سرخرود ، شمال ایران .
ویلا 190 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 350,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد158
ویلا شمال در سرخرود
ویلا شمال ، مازندران ، سرخرود . فروش ویلای تریبلکس ساحلی با سند مالکیت و سمت دریا و نوساز با پارکینگ در سرخرود ، مازندران ، شمال .
ویلا 130 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 325,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد157
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا همکف محمودآباد ، شمال ، مازندران . فروش ویلای شهرکی سمت دشت و جنگل و نزدیک ساحل و دریا و سند در شمال ، محمود اباد .
ویلا 140 زیربنا در محمودآباد - ویلا جنگلی در محمودآباد ...
قیمت : 300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد156
باغ شمال در سرخرود
ویلا باغ شمال ، سرخرود ، مازندران . فروش باغ ویلای ساحلی با انواع درخت و فضای سبز و ویلا داخل باغ و سند مالکیت در سرخرود ، شمال.
باغ 2100 زیربنا در سرخرود - ویلا باغ در سرخرود ...
قیمت : 3,500,000,000 میلیون تومان
خرید باغ سرخرود کد155
ویلا شمال در سرخرود
ویلا شمال ، سرخرود ، مازندران ، مستقل و داخل کوچه ویلایی سمت ساحل و دریا و مبله کامل و با سند مالکیت و با حیاط و درختکاری .
ویلا 150 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 530,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد154
ویلا شمال در محمودآباد
ویلا مبله شمال ، محمودآباد . فروش ویلا شهرکی سمت جنگل و دشت و سند مالکیت و دوبلکس و شهرک با نگهبانی در محمودآباد ، شمال.
ویلا 130 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 335,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد153
ویلا شمال در سرخرود
فروش ویلا ساحلی شهرکی شمال ، سرخرود ، مازندران . ویلا داخل شهرک ساحلی دوبلکس با سند مالکیت در سرخ رود ، شمال .
ویلا 220 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد152
ویلا شمال در سرخرود
ویلا ساحلی سرخ رود ، شمال . فروش ویلا در دو طبقه مجزا و چهارصد متری ساحل و با سند مالکیت شش دانگ در شمال ، سرخرود .
ویلا 180 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد151

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت