Persian Language جستجو RSS Sitemap Contact Home
راه در جهان یکی است و آن راه راستی است / امروز : ۱۵ تیر ۱۳۹۹ / خرید و فروش ویلا شمال
Jahan Real Estate
ویلا جنگلی در شمال

خرید ویلاشمال

ویلا جنوبی در بابلسر
ویلا شهرکی بابلسر شمال.فروش ویلا داخل شهرک و با نگهبانی و با سند مالکیت و 275 مر زمین و شهرک چسبیده به صفاییه بابلسر در مازندران شمال ایران.
ویلا 212 زیربنا در بابلسر - ویلا شهرکی در بابلسر ...
قیمت : 1,140,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد90
ویلا جنوبی در بابلسر
ویلا داخل کوچه ویلایی بابلسر.فروش ویلا نیم دوبلکس با 200 متر زمین و قیمت 300 میلیون تومان کنار شهرک صفاییه بابلسر روبروی شهرک دریاکنار شمال مازندران بابلسر.
ویلا 180 زیربنا در بابلسر - ویلا شمال در بابلسر ...
قیمت : 555,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد89
ویلا شمالی در سرخرود
ویلا ساحلی در سرخرود مازندران .فروش ویلا ساحلی شهرکی و فاصله این ویلا و شهرک با دریا 100متر و با 400 متر زمین و قیمت 800 میلیون در شمال ،سرخرود.
ویلا 300 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد88
ویلا شمالی در محمودآباد
ویلا ساحلی محموداباد . فروش ویلا 100 متری دریا و ساحل و شهرکی و با 400 متر زمین با سند و با آبنما در شمال،مازندران،محمودآباد .
ویلا 200 زیربنا در محمودآباد - ویلا ساحلی در محمودآباد ...
قیمت : 1,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد87
ویلا جنوبی در بابلسر
ویلا شهرکی بابلسر. فروش ویلا دوبلکس با سونا و جکوزی و اتاق مطالعه و ورزش و 7 خواب داخل شهرک صفاییه بابلسر در شمال مازندران.
ویلا 440 زیربنا در بابلسر - ویلا شهرکی در بابلسر ...
قیمت : 1,200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد86
ویلا جنوبی در چمستان
ویلا دوبلکس چمستان شمال. فروش ویلای شهرکی جنگلی و کنار جنگل و داخل شهرک و با سند مالکیت در شمال،مازندران،چمستان .
ویلا 140 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد85
ویلا شمالی در سرخرود
ویلا ساحلی سرخرود شمال . فروش ویلا با استخر و سونا و جکوزی و با سند مالکیت و با دید به ساحل در شمال سرخرود مازندران.
ویلا 280 زیربنا در سرخرود - ویلا ساحلی در سرخرود ...
قیمت : 1,000,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد84
ویلا جنوبی در فریدونکنار
ویلا دوبلکس فریدونکنار شمال . فروش ویلا با جواز ساخت و با 250 متر زمین و نوساز و با دید به دشت در شمال مازندران فریدونکنار.
ویلا 140 زیربنا در فریدونکنار - ویلا شمال در فریدونکنار ...
قیمت : 210,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا فریدونکنار کد83
ویلا جنوبی در فریدونکنار
ویلا فروش شمال در فریدونکنار.فروش ویلا همکف با سند مالکیت و داخل کوچه ویلایی به قیمت مناسب 140 میلیون تومان در فریدونکنار شمال.
ویلا 110 زیربنا در فریدونکنار - ویلا شمال در فریدونکنار ...
قیمت : 200,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا فریدونکنار کد82
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلا فروش شهرکی شمال ، نوشهر . فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک سمت جنگل با 350 متر زمین و جواز ساخت ویلا در نوشهر شمال مازندرن.
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 560,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد81
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلا شمال مازندران نوشهر.فروش ویلای نوساز با مجوز ساخت و داخل کوچه ویلایی و با 270 متر زمین در نوشهر مازندران شمال .
ویلا 150 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 425,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد80
ویلا جنوبی در بابلسر
ویلای فروشی داخل شهرک فرزادشهر بابلسر شمال.ویلا شهرکی 5 خوابه و با 530 متر زمین و با مدارک کامل در شهرک فرزاد شهر جنوبی بابلسر شمال،مازندران.
ویلا 470 زیربنا در بابلسر - ویلا شهرکی در بابلسر ...
قیمت : 250,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا بابلسر کد79
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلا فروش در سمت جنگل در نوشهر شمال . فروش ویلا جنگلی با 450 متر زمین به قیمت 290میلیون تومان و 4 سال ساخت در شمال،نوشهر،مازندران.
ویلا 100 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 290,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد78
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلای فروشی در نوشهر شمال.فروش ویلا دوبلکس شهرکی با سند مالکیت و نگهبانی و 4 خوابه و 550 متر زمین در شمال ، مازندران ، نوشهر .
ویلا 380 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 1,330,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد77
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلای دوبلکس در شمال مازندران نوشهر.فروش ویلا داخل شهرک سمت جنگل و با سند تک برگ و 420 متر زمین و 300 متر زیربنا در نوشهر شمال ایران.
ویلا 300 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 3,300,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد76
ویلا جنوبی در نوشهر
ویلا نوشهر شمال مازندران . فروش ویلای دوبلکس داخل شهرک جنگلی با 520 متر زمین و 5 خوابه و 400 متر زیربنا در شمال،نوشهر،مازندران.
ویلا 400 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 320,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد75
ویلا جنوبی در سرخرود
ویلا داخل شهرک سرخرود شمال.فروش ویلای شهرکی با مجوز ساخت و با 280 متر زمین و قیمت 310میلیون تومان در جاده خانه دریا بین آمل و سرخرود،شمال.
ویلا 140 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 310,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد74
ویلا جنوبی در سرخرود
ویلا شمال مازندران سرخرود . فروش ویلای نیم دوبلکس نوساز به قیمت 315میلیون تومان و به فاصله 10 دقیقه با دریا بین آمل و سرخرود،شمال،مازندران.
ویلا 130 زیربنا در سرخرود - ویلا شمال در سرخرود ...
قیمت : 315,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد73
ویلا شمالی در چمستان
ویلا چمستان شمال مازندران.فروش ویلا شهرکی جنگلی با مجوز ساخت و کنتور آب برق و گاز و نوساز در شمال،مازندران،چمستان.
ویلا 130 زیربنا در چمستان - ویلا شمال در چمستان ...
قیمت : 290,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد72
ویلا شمالی در چمستان
ویلا دوبلکس جنگلی چمستان شمال ایران. فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند مالکیت و با نگهبانی در شمال کشور ایران چمستان ، مازندران .
ویلا 180 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 430,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد71
ویلا شمالی در چمستان
فروش ویلا دوبلکس داخل شهرک در چمستان شمال.ویلا با سند مالکیت و شهرکی و نوساز و حاشیه جنگل در شمال ، مازندران،چمستان .
ویلا 145 زیربنا در چمستان - ویلا شهرکی در چمستان ...
قیمت : 280,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد70
ویلا جنوبی در چمستان
ویلا شهرکی جنگلی شمال، چمستان.فروش ویلا داخل شهرک با دید به جنگل و با جواز ساخت و آب برق و گاز در چمستان،مازندران،شمال.
ویلا 115 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 220,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد69
ویلا جنوبی در چمستان
ویلا کنار جنگل چمستان شمال.فروش ویلا شهرکی جنگلی با سند ششدانگ و با 450 متر زمین در چمستان، شمال کشور، مازندران .
ویلا 160 زیربنا در چمستان - ویلا جنگلی در چمستان ...
قیمت : 312,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا چمستان کد68
ویلا جنوبی در محمودآباد
فروش ویلا شهرکی محمودآباد شمال مازندران.ویلا داخل شهرک با سند مالکیت و با 220 متر زمین و نوساز با نگهبانی در شمال،مازندران،محموداباد.
ویلا 180 زیربنا در محمودآباد - ویلا شمال در محمودآباد ...
قیمت : 650,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد67
ویلا شمالی در ایزدشهر
ویلا ایزدشهر.فروش ویلا مبله دوبلکس کنار ساحل با سند مالکیت و با 200 متر زمین و دید به دریا و داخل کوچه ویلایی در شمال،مازندران،ایزدشهر،محموداباد (بین محمودآباد و نور).
ویلا 130 زیربنا در ایزدشهر - ویلا ساحلی در ایزدشهر ...
قیمت : 840,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا ایزدشهر کد66
ویلا جنوبی در سرخرود
فروش ویلا همکف شهرکی با جواز ساخت ویلا و با 220 متر زمین و شیک و ارزان و به فاصله 8 دقیقه ای دریا در سرخرود،شمال،مازندران(بین آمل و سرخرود).
ویلا 120 زیربنا در سرخرود - ویلا شهرکی در سرخرود ...
قیمت : 264,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا سرخرود کد64
ویلا جنوبی در محمودآباد
ویلا در کلوده محمودآباد،شمال،مازندرن.فروش ویلای داخل شهرک نوساز با آب برق گاز و سمت دشت و جنگل و فاصله اش با دریا 10 دقیقه در محمودآباد کلوده،شمال،مازندران.
ویلا 125 زیربنا در محمودآباد - ویلا شهرکی در محمودآباد ...
قیمت : 246,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا محمودآباد کد63
ویلا غربی در نوشهر
فروش ویلا با سند نوشهر شمال ایران . فروش ویلا جنگلی داخل کوچه ویلایی سنددار و 5 خوابه و با 500 متر زمین در نوشهر ،مازندران،شمال.
ویلا 200 زیربنا در نوشهر - ویلا شمال در نوشهر ...
قیمت : 720,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد62
ویلا شمالی در نوشهر
ویلا شمال نوشهر . فروش ویلا شهرکی دید به جنگل و نوساز و دوبلکس با 220 متر زمین و با نگهبانی در نوشهر ، مازندران ، شمال .
ویلا 160 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 420,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد61
ویلا شمالی در نوشهر
فروش ویلا نوشهر شمال.فروش ویلای جنگلی دوبلکس با سند تکبرگ و نوساز داخل شهرک با ویوی جنگل و کوه در شمال ، نوشهر ،مازندران.
ویلا 230 زیربنا در نوشهر - ویلا جنگلی در نوشهر ...
قیمت : 828,000,000 میلیون تومان
خرید ویلا نوشهر کد60

محبوب ترین های جهان املاک

آخرین اخبار سایت